Studia II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu to poszerzenie programu studiów I stopnia. Dają możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna do podjęcia pracy w tym zawodzie. Architekturę Krajobrazu na studiach I stopnia w swojej ofercie ma coraz więcej uczelni, ale to właśnie kandydat do pracy z tytułem magistra ma większe szanse zdobycia wymarzonego zatrudnienia.

Jak zostać architektem krajobrazu?

Aby zostać architektem krajobrazu, niezbędne jest ukończenie studiów kierunkowych. Wielu absolwentów kończy swoją edukację na studiach I stopnia, ale niektórzy decydują się na kontynuację nauki. Pierwszą możliwością poznania zawodu architekta krajobrazu “od podszewki” są praktyki zawodowe, więc warto wykorzystać maksymalnie możliwości, jakie oferują. Rozpoczynając pracę jako architekt krajobrazu nie możemy od początku spodziewać się wysokich wynagrodzeń. Warto piąć się po szczeblach kariery. W tym przypadku koniec edukacji w żadnym razie nie oznacza końca nauki. W dobie powstawania nowych technologii i dynamicznie zmieniających się przepisów architekt krajobrazu powinien dążyć do aktualizowania swojej wiedzy i poszerzania kwalifikacji.

Program kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu

Kierunek Architektura Krajobrazu na studiach magisterskich oferuje interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz społecznych. Studia II stopnia dają możliwość absolwentom studiów I stopnia rozbudowania uzyskanych kompetencji w zakresie projektowania przestrzeni. Ponadto słuchacze uczą się jak analizować, a dodatkowo oceniać uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze oraz kulturowe w aspekcie projektowanych obszarów.

Jakie zatrudnienie może uzyskać absolwent studiów II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu?

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na architektów krajobrazu, to jest ono obecnie spore. Absolwenci studiów magisterskich bez problemu powinni znaleźć zatrudnienie w firmach, które oferują usługi w zakresie projektowania krajobrazu czy pielęgnacji przestrzeni. Czekają na nich także stanowiska w pracowniach projektowych, które specjalizują się w zagospodarowywaniu obiektów architektury. Ponadto absolwent Architektury Krajobrazu może zatrudnić się w:

  • firmach produkcyjnych,
  • ośrodkach badawczych,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • jednostkach samorządowych.

Wielu absolwentów tego kierunku otwiera własne pracownie projektowe i oferuje swoje usługi innym podmiotom.

Studia II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

W warszawskiej uczelni niepublicznej słuchacze mogą liczyć na praktyczny profil kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu (zobacz: https://wseiz.pl/uczelnia/wydzial-architektury/architektura-krajobrazu-ii-stopnia/) Do ich dyspozycji są studia niestacjonarne II stopnia, które trwają 1,5 roku. Aby móc rozpocząć studia II stopnia, kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu lub pokrewnych. Wszelkie różnice programowe muszą być uzupełnione. Zajęcia na tej uczelni koncentrują się na kształtowaniu krajobrazu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz konwencjami. Studenci usprawniają swoje umiejętności w zakresie projektowania parków, ciągów pieszych, systemów roślinnych czy ogrodów. Edukacja skupia się na projektowaniu obrazu na terenach chronionych, terenach rekultywowanych i rewitalizowanych. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach z użyciem profesjonalnych urządzeń i oprogramowania.