W pracowni projektowej…

Architekt

Jego praca polega na wykonaniu projektów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych To dzięki jego wyobraźni powstają imponujące wieżowce, przestronne galerie handlowe, oryginalne stadiony i obiekty przemysłowe.

 • Od niego zależy kształt, kolor, funkcjonalność i wytrzymałość obiektu. On decyduje jak rozplanowane będą pomieszczenia w domku jednorodzinnym, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosować, jaki zostanie użyty materiał do jego budowy, jak duże będą okna, gdzie umieszczone drzwi, jakiego kolor będzie elewacja i czym pokryty dach. Wszystko zależy od jego wizji i… akceptacji zleceniodawcy.
 • Architektowi można zlecić zaprojektowanie bezpośredniego otoczenia domu i zagospodarowania jego działki.
 • Dzisiaj oprócz samego projektu architekci sprawują również nadzór nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji.
 • Architekci najczęściej pracują w niedużych (kilku-, kilkunastoosobowych) pracowniach architektonicznych. W zależności od tego, jak bardzo skomplikowany jest projekt od pracy nad projektem zaangażowani są specjaliści z innych branż związanych z budownictwem.
 • Możesz specjalizować się w projektowaniu określonego typu budowli np. sakralnych, handlowych, sportowych, mieszkalnych, przemysłowych.

Zanim zrobisz projekt, będziesz musiał dokładnie poznać miejsce gdzie ma powstać budowla. Uwzględnić takie czynniki jaka jest zabudowa okolicy (wysoka czy niska) oraz jaki jest jej charakter. Czy teren jest płaski, czy nachylony, jakie drzewa rosną.

Przystępując do projektu przede wszystkim bierzesz pod uwagę przeznaczenie budynku, czy jest to szkoła,szpital, dom kultury, czy pensjonat. Jeśli projektujesz np. hotel – powinieneś wiedzieć jakie przestrzenie musi w sobie zawierać np. recepcję, restaurację, bar, kuchnię, pomieszczenia administracyjne itp. Musisz uwzględnić specyfikę pracy osób tam zatrudnionych oraz ich użytkowników.

Trzeba pamiętać, że projekt wykonujesz na czyjeś zlecenie więc musisz pogodzić się ze zmianami wizji zleceniodawcy w trakcie wykonywania projektu. Czasami zachcianki zamawiającego nie do końca będą w zgodzie z Twoim poczuciem estetyki.

Uwaga! Architekt zajmuje się stroną wizualną obiektu – projektuje budowlę tak, jak ona później będzie wyglądać. Dobry architekt powinien znać się w miarę dobrze na konstrukcjach budowlanych, żeby wiedzieć co można zaprojektować, a czego wykonać się nie da…

Chcesz być architektem?

 • Musisz mieć doskonałą wyobraźnią przestrzenną, duszę artysty i umiejętności plastyczne.
 • Powinieneś dobrze rysować aby móc przedstawić swoje wizje tak, by było zrozumiałe dla klienta.
 • Ale pracę projektową, obliczenia, prezentację będziesz już musiał wykonać w programie komputerowym.

Architekci mogą także pełnić funkcje w administracyjnych służbach publicznych lub prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną. W zawodzie tym kariera naukowo-dydaktyczna jest zazwyczaj związana z posiadaniem bogatego doświadczenia w branży, dlatego dochodzi się do niej latami.

To praca dla Ciebie, jeśli…

 • lubisz matematykę, dobrze sobie radzisz z matematyką,
 • jesteś odpowiedzialny, dokładny i skrupulatny,
 • masz zmysł graficzny
 • niestraszna Ci praca przy komputerze

Zrezygnuj, jeśli…

 • brakuje Ci wyobraźni przestrzennej
 • nie potrafisz rysować
 • nie przywiązujesz wagi do szczegółów

Urbanista

Jeśli chciałbyś wpływać na wygląd miast, kształt osiedli, całych dzielnic, decydować o przebiegu tras komunikacyjnych, rozmieszczeniu terenów zielonych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych to jest to praca dla Ciebie.
Do twoich obowiązków, jako urbanisty, będzie należało sporządzanie planów i nadzorowanie pracy nad rewitalizacją przestrzeni lub kształtowaniem wyglądu nowych osiedli i miast. Swoją pracę będziesz mógł wykonywać będąc zatrudnionym w urzędach lub prywatnych firmach.
Tworząc projekt powinieneś więc pamiętać zarówno o interesach zleceniodawców, prywatnych inwestorów jak i społeczności, która będzie użytkować rzeczony teren. Dobry projekt to taki, który charakteryzuje się harmonią i równowagą pomiędzy przestrzenią użytkową i rekreacyjną, jak również zachowuje walory krajobrazowe lub historyczne danego miejsca.

Wymagania
Solidna wiedza z wielu dziedzin, tj. architektury, infrastruktury usługowej i technicznej, historii, ochrony środowiska i socjologii. Jest to niezbędne do zaprojektowania przestrzeni, która będzie zarówno harmonijnie wkomponowana w teren jak i dostosowana do potrzeb ludzi.Predyspozycje
Ważne jest, abyś miał poczucie estetyki, potrafił technicznie rysować, logicznie myśleć oraz patrzeć przestrzennie. Jeszcze przed zrealizowaniem projektu będziesz musiał wyobrazić sobie efekt końcowy swojej pracy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przestrzeń, którą zaprojektowałeś będzie funkcjonalna, harmonijna i przyjazna dla mieszkańców.

Architekt wnętrz

Projektuje wnętrza obiektów, aranżuje przestrzeń pod kątem funkcjonalnym i dekoracyjnym.

 • Decyduje jaki będzie zastosowany materiał wykończeniowy czy będzie to drewno czy marmur, jaka będzie kolorystyka ścian, jakie podłogi.
 • Jak pomieszczenia będą oświetlone (oświetlenie boczne czy górne), jaki typ oświetlenia (żarówki czy świetlówki), czy będzie zastosowane światło kolorowe, jakie i w którym miejscu?
 • Jaki będzie zastosowany system wentylacyjny, przeciwpożarowy i antywłamaniowy.

Żeby takiemu wyzwaniu sprostać trzeba mieć nie tylko olbrzymią wyobraźnię połączoną ze zdolnościami technicznymi ale ogromną wiedzę o materiałach budowlanych.

Dekorator wnętrz

Coraz więcej osób przy urządzaniu swoich mieszkań korzysta z porad zawodowych dekoratorów. Podsuwają oni doskonałe pomysły, jak zagospodarować przestrzeń, żeby była dobrze wykorzystana i jednocześnie estetyczna. Osoba, której marzy się wykonywanie tego zawodu, powinna mieć nie tylko zdolności plastyczne, ale także dobry gust i smak oraz wyobraźnię przestrzenną. I oczywiście, tysiąc pomysłów na minutę.

Architekt krajobrazu

 • Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i znaczenia przyrody w życiu rośnie rola i znaczenie architekta krajobrazu w życiu społecznym i jest to bardzo przyszłościowy zawód.
 • podczas aranżowania takich przestrzeni, jak kompleksy roślinne, parki, ogrody, tereny wokół firm, powstających osiedli.
 • Tworzy projekty zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, parków, ogrodów, osiedlowych trawników czy terenów wokół firm.
 • Kieruje i nadzoruje prace związanymi z tworzeniem terenów zielonych na terenach niezurbanizowanych..
 • Uczestniczy w pracach związanych z rewitalizacją terenów zdegradowanych i poprzemysłowych (hałd, wyrobisk pokopalnianych i żwirowni).
 • Projektuje tzw. obiekty małej architektury takie jak pomniki, murki, alejki parkowe, ławki, mostki, pergole czy nawet kosze na śmieci.
 • Dba o różnorodność roślin i piękno otaczającej nas przestrzeni. Decyduje gdzie i jakie drzewa zasadzić, jaki kształt będzie miał klomb, jakie rośliny będą ze sobą sąsiadować.
 • Opracowuje zasady ochrony pielęgnacji obszarów zielonych.
 • Architekt krajobrazu, oprócz duszy artysty musi być także bardzo dobrym fachowcem i inżynierem.
 • Powinien potrafić pokierować pracami geodezyjnymi dotyczącymi zakładania trawników, rabat bylinowych oraz znać się na uprawie i nawożeniu gleby ich rodzajach, systemach nawadniających a nawet ogrodowych lampach oświetleniowych.
 • W pracy wykorzystuje wiedzę stricte techniczną z artystycznymi wizjami przestrzeni.

Predyspozycje i umiejętności
Potrzebne jest wyobraźnia, umiejętność patrzenia przestrzennie, poczucie estetyki, kreatywność.
Aby odnaleźć się w tym zawodzie, musisz mieć dużą wiedzę przyrodniczą oraz zamiłowanie do hodowania roślin.
Mile widziana będzie pasja, sumienność, dokładność w działaniu, umiejętność rysowania, znajomość rysunku technicznego oraz programów komputerowych CAD.

 

Na budowie

Inżynier budowlany

 • Nadzoruje także budowy przemysłowe czy komunikacyjne, jak drogi czy magistrale kolejowe. Bez jego udziału nie obędzie sie przebudowa, modernizacja czy rozbudowa istniejących już obiektów.
 • Inżynier budownictwa robi projekty obiektów budowlanych,
 • opracowuje technologię w jakiej będzie budowany obiekt
 • jest jednym z głównych fachowców w ekipie budowlanej realizującej dany projekt, niezależnie, czy jest to biurowiec, stadion, szkoła, kościół, czy obiekt przemysłowy;
 • kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy.

Po tym jak architekt zaprojektuje stronę zewnętrzną, „widzialną” budowli do pracy przystępuje inżynier budownictwa.

Inżynier budownictwa może pracować jako:

 • specjalista z dziedziny fizyki budowli,
 • inżynier budownictwa wodnego,
 • inżynier komunikacji,
 • specjalista z dziedziny kosztorysowania i zamówień budowlanych,
 • specjalista mechaniki gruntów,
 • specjalista z dziedziny instalacji podziemnych,
 • techniczny zarządca nieruchomości,
 • pracownik badawczo-rozwojowy,
 • przedstawiciel handlowy branży budowlanej.

Predyspozycje

 • W tym zawodzie liczy się ścisły umysł, precyzja, zdolności matematyczne i niezwykła zdolność logicznego myślenia.
 • Inżynier budowlany musi nieustannie uzupełniać swoją wiedzę ponieważ powstają nowe technologie wznoszenia budowli, oraz nowe materiały budowlane.
 • W tym zawodzie ważna jest: rzetelność oraz odpowiedzialność, wyobraźnia, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w grupie.

Inżynier projektant dróg

Absolwenci specjalizacji budowa dróg i lotnisk są przygotowani do projektowania i budowy dróg, ulic, placów, węzłów komunikacyjnych, lotnisk oraz innych obiektów drogowych, a także organizacji ruchu drogowego. Mogą również projektować nieskomplikowane obiekty budowlane i inżynierskie odpowiadające innym specjalizacjom.

Inspektor nadzoru

 • Bez niego budynek nie ma prawa powstać. Jeżeli zgłosi zastrzeżenie do jakiegoś etapu robót, prace zostają wstrzymane do czasu usunięcia nieprawidłowości. Nadzoruje pracę, jest stale obecny na placu budowy.
 • Kontroluje zgodność realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi właściwymi przepisami, a także jakość robót i stosowanych materiałów.
 • Zatwierdza wszystkie stadia prac – od wykopów i fundamentów po wykończenia stolarskie.
  Inspektor nadzoru budowlanego musi mieć ukończone studia politechniczne oraz wieloletnią praktykę budowlaną na stanowisku kierowniczym.

Kierownik budowy

 • Kieruje pracami budowlanymi danego obiektu: domu, mostu, drogi, itp.
 • Planuje cykle budowy, dobiera odpowiednich ludzi na odpowiednie etapy, koordynuje pracę wszystkich ekip, podwykonawców, rozdziela zadania, ustala ich kolejność, oraz jakość i terminowość wykonania.
 • Czuwa aby prace były zrobione zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
 • Czuwa by wszelkie instalacje, urządzenia były montowane w określonej kolejności, czasie i miejscu.
 • Zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy, zabezpieczenia terenu budowy przed osobami niepowołanymi, zapewnienia geodezyjnego wytyczenia projektu,realizowania zaleceń zapisanych w dzienniku budowy przez organa wyższe (np. nadzór budowlany, inspektorat nadzoru).

Predyspozycje
To praca dla osób o kierowniczych zdolnościach, systematycznych, dokładnych i dobrze zorganizowanych.

Konstruktor budowlany (Projektant konstrukcji budowlanych)
Projekt architektoniczny i wykonanie prac budowlanych to nie wszystko. W przypadku budynku wielorodzinnego potrzebna jest jeszcze osoba, która opracuje całą konstrukcję budowlaną tak, żeby budynek był bezpieczny i żeby się nie zawalił.

 • Ściśle współpracuje z architektem i ma za zadanie na podstawie projektu architektonicznego zaprojektować konstrukcję budynku, Określa jakie materiały mają być użyte, o jakich parametrach, wszystko zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi w budownictwie normami.
 • Konstruktor budowlany oprócz projektowania konstrukcji budowlanych.
  zajmuje się kosztorysowaniem (obliczaniem jaki będzie koszt wybudowania danego obiektu), układaniem harmonogramu robót, opracowywaniem rysunków technicznych, makiet i modeli, przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji budowlanej, nadzorowaniem ekipy budowlanej.
 • Konstruktor budowlany ściśle współpracuje z architektem oraz innymi podwykonawcami.

Konstruktor budowlany jest zaangażowany w cały proces budowy – od etapu prac projektowych, przez wykonawstwo, aż po nadzór po ukończeniu budowy.
On odpowiada za bezpieczeństwo ludzi użytkujących jego konstrukcję.

Uwaga! Nie należy mylić tego zawodu z zawodem architekta. Po tym jak architekt zaprojektuje obiekt od strony wizualnej do pracy przystępuje inżynier budownictwa.

Na konstruktorach spoczywa ogromna odpowiedzialność, dlatego powinni posiadać ogromną wiedzę i być dokładni.

Geodeta
Zanim powstaną wykopy i fundamenty, teren pod przyszłą budowę musi zostać dokładnie wymierzony. Geodeta wyznacza narożne punkty budowy, co jest wskazówką dla operatorów koparek. W dalszym etapie pracy geodeta odpowiada za to, aby budynek miał wymiary i kąty nachylenia zgodne z projektem.
Geodeta ma wyższe wykształcenie, to absolwent wydziału geodezji i kartografii politechniki. Ale jego pomocnicy (a geodeta potrzebuje wielu asystentów) mają zwykle wykształcenie średnie (technikum geodezyjne).

 

Zawody niższego szczebla

Elektryk
przystępuje do pracy w końcowym etapie robót, gdy ściany są już wzniesione, ale jeszcze nie położone tynki.

 • Zgodnie z projektem rozmieszcza instalacje elektryczne, izolują je i zabezpieczają. Zakład także bezpieczniki, czujniki przeciwpożarowe, sieci dla telewizji kablowych, a w dużych biurowcach lub bankach także systemy alarmowe i sieci komputerowe.
 • Podłącza urządzenia elektryczne (np. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne, kuchnie elektryczne), a następnie czuwa nad ich poprawną pracą.
 • Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.

Murarz
To jeden z ważniejszych ludzi na budowie. Od jego solidności i staranności zależy, czy budynek będzie
stabilny, a jego ściany proste. To ciężka, fizyczna praca i niestety mało popłatna.

Betoniarz-zbrojarz

Odpowiada za wczesny etap budowy – stworzenie fundamentów i szkieletu konstrukcyjnego budynku.
Betoniarz-zbrojarz wykonuje elementy betonowe i żelbetonowe będące konstrukcją nośną lub elementem różnych obiektów budowlanych (w tym mostów, tuneli, budowli melioracyjnych).
Do jego zadań należy wykonanie stalowego szkieletu i zalanie go wcześniej przygotowaną mieszanką betonową.
Warto wspomnieć, że na dużych budowlach betoniarze i zbrojarze pracują w oddzielnych zespołach, wykonując odpowiednio: mieszanki betonowe lub zbrojenia ze stali. W większości przypadków te funkcje są jednak połączone.

Cieśla

 • Do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej oraz konstrukcji z drewna potrzebnych na placu budowy, takich jak pomosty robocze czy rusztowania.
 • Cieśla powinien potrafić bezbłędnie odczytywać rysunki techniczne. Musi znać właściwości i wady różnych gatunków drewna, ponieważ określa ich przydatność do wykonywania różnorodnych konstrukcji (np. inne cechy ma mieć drewno użyte do deskowania form betonowych, inne murarskich).
 • Praca cieśli wymaga dużej precyzji.Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów. Współcześnie cieśla musi znać się na różnych systemach szalunków, również na takich gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe.
 • Cieśla musi umieć odczytywać projekty oraz rysunki techniczne, ponieważ jest do podstawa jego pracy. Dodatkowo niezbędne jest dobre zdrowie: wzrok, słuch, brak zaburzeń zmysłu równowagi oraz sprawność fizyczna, ponieważ cieśla pracuje głównie w pozycji stojącej lub pochyłej.

Dekarz
Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.

Hydraulik

Hydraulik (inaczej monter instalacji sanitarnych) zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Do jej zadań należy układanie, spawanie, uszczelnianie rur, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Takie prace wykonywane są najczęściej na podstawie rysunków technicznych, dlatego hydraulik powinien sprawnie je odczytywać.

Tynkarz

Tynkarz to rzemieślnik zajmujący się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyt gipsowych) na ściany i stropy budowli.

Murarz
wznosi ściany budynku. Musi znać się na materiałach budowlanych i technice układania ścian.

Kafelkarz, glazurnik
Zadaniem glazurnika jest okładanie pionowych ścian płytkami glazurowymi (inaczej ceramicznymi) pokrytymi szkliwem zabezpieczającym przed przenikaniem wody i o dużej trwałości oraz innymi materiałami budowlanymi (płytki klinkierowe, terakota, lastriko, płytki szklane, klepki i płyty drewniane, płytki z tworzyw sztucznych).

Montera wentylacji

Monter urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracuje zwykle na budowie, gdzie wykonuje na podstawie rysunków i danych technicznych centralne instalacje nawiewne i wywiewne, a także instalacje klimatyzacyjne. wentylatorów i filtry oraz montuje centrale wentylacyjne.
Do innych jego obowiązków należy instalacja urządzeń pomiarowych i regulacyjnych.

Montera wentylacji

Monter urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracuje zwykle na budowie, gdzie wykonuje na podstawie rysunków i danych technicznych centralne instalacje nawiewne i wywiewne, a także instalacje klimatyzacyjne. wentylatorów i filtry oraz montuje centrale wentylacyjne.
Do innych jego obowiązków należy instalacja urządzeń pomiarowych i regulacyjnych.

Montera wentylacji

Monter urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracuje zwykle na budowie, gdzie wykonuje na podstawie rysunków i danych technicznych centralne instalacje nawiewne i wywiewne, a także instalacje klimatyzacyjne. wentylatorów i filtry oraz montuje centrale wentylacyjne.
Do innych jego obowiązków należy instalacja urządzeń pomiarowych i regulacyjnych.