Architekt krajobrazu to swoisty artysta – kształtuje przestrzeń zarówno za pomocą roślin (drzew, krzewów, kwiatów) jak i elementów tzw. małej architektury (tj. pomniki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci). W swojej pracy musi też uwzględnić takie elementy, jak ukształtowanie terenu, rodzaj gleby czy występujące na projektowanym terenie, np. strumienie, stawy i oczka wodne.

Zakres obowiązków architekta krajobrazu

Zakres jego obowiązków jest bardzo szeroki.

  • Tworzy projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, parków, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw.
  • Projektuje ogrody botaniczne, ogrody przy domach i rezydencjach, na dziedzińcach i dachach.
  • Kształtuje przestrzeń wokół budynków użyteczności publicznej, w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych i punktów widokowych.
  • Uczestniczy też we wszystkich etapach realizacji danego projektu, między innymi nadzoruje prace budowlane, rozbiórkowe, czy ogrodnicze, dbając o ich zgodność z założeniami projektu.

Predyspozycje

Architekt zieleni to trudny zawód łączący w sobie umiejętności artystyczne z inżynierskimi, wymaga odpowiednich predyspozycji i wiedzy z zakresu botaniki, gleboznawstwa, uprawy i nawożenia gleby czy prac geodezyjnych, np. przy zakładaniu trawników.

Najważniejsza w tej pracy jest wyobraźnia przestrzenna. Architekt krajobrazu musi umieć wyobrazić sobie, jak jedno drzewo będzie wyglądało obok drugiego, musi też wiedzieć, czy mogą obok siebie rosnąć, wiedzieć także, jak zmieniają się kolory roślin w ciągu roku – trzeba przecież uwzględnić wygląd ogrodu nie tylko latem, ale również wiosną i jesienią, a nawet zimą.

W tej pracy niezbędna jest też umiejętność rysowania i wizualizacji przestrzennej.

Wymagania

  • Aby odnaleźć się w tym zawodzie, wymagana jest kreatywność, umiejętności myślenia przestrzennego, jak również duża wiedza przyrodnicza oraz zamiłowanie do hodowania roślin. Bez miłości i pasji ta praca będzie nie tylko męcząca, ale także mało efektywna. Potrzebne jest poczucie estetyki, kreatywność oraz sumienność i dokładność w działaniu.
  • Architekt krajobrazu powinien znać rośliny, ich wygląd, wytrzymałość w różnych warunkach klimatycznych, podłoże i ukształtowanie terenu, jakiego potrzebują, a przede wszystkim ich użyteczność dla danego miejsca i celu.
  • Musi posiadać umiejętność obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym, wraz z obsługą specjalistycznego oprogramowania do projektowania krajobraz, programów CAD, tworzenia kosztorysów i mieć orientację w zagadnieniach budowlano-architektonicznych.

Jak zostać architektem krajobrazu?

Tytuł architekta krajobrazu uzyskamy po studiach inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu. Jednak nie jest tak łatwo się na nie dostać, ponieważ w trakcie rekrutacji przeprowadzany jest egzamin z rysunku odręcznego.

W trakcie studiowania nabywa się wiedzę z zakresu matematyki, ekologii, chemii, biologii, rysunku i rzeźby, historii, konserwacji, prawa, planowania przestrzennego, technik komputerowych i wielu innych.

Projektowanie

Początek jest podobny. Kiedy uda się już zdobyć zlecenie, czeka nas rozmowa ze zleceniodawcą, w czasie której trzeba poznać jego upodobania, ulubione rośliny, kolory. Potem jedziemy obejrzeć teren, zobaczyć, jakie jest otoczenie, jak ziemia, co jest u sąsiadów: czy szklarnia, którą jak nic trzeba będzie zakryć wysokim żywopłotem, czy może piękny ogród, do którego będzie można dopasować nasz projekt.

Najczęściej w polskich warunkach architekt zieleni przede wszystkim musi coś zakryć – jeśli nie brzydki dom sąsiada, to wyrwy po spycharce, które zostawili robotnicy budujący dom. Te ostanie przypadki są akurat bardzo twórcze, bo z tych dołów i wykopów można stworzyć wspaniały, czarodziejski ogród. Co jeszcze może zrobić architekt zieleni – może dzięki przeróżnym sztuczkom z kolorem czy kształtem drzew zwiększyć optycznie dany teren, albo zmniejszyć. Wedle życzenia klienta.

Po rozmowie ze zleceniodawcą, po obejrzeniu terenu architekt siada albo przed kartką papieru, albo przed swoim komputerem (są już specjalne programy do projektowania ogrodów), dobiera rośliny, ustawia je, w końcu rysuje projekt (najlepiej kilka wersji) i przedstawia go zleceniodawcy. Jeśli się spodoba przystępuje do jego realizacji: doglądanie na bieżąco pracę robotników, wyszukuje różnych podpórek lub drążków, do np. podtrzymywania róż, zamawia u kowala ławki itp.

Praca architekta rzadko kiedy kończy się na projekcie i doglądaniu jego realizacji. Często zdarza się, że architekt stale współpracuje ze swoim zleceniodawcą. Wymyśla na przykład nowe kształty koron drzew w danym sezonie. A z nowymi projektami jest jak z modą na mini i maxi: korony drzew – najlepiej iglastych – można kształtować na tysiące sposobów. Można robić z nich kule czy stożki, albo inne figury.

Praca

Z reguły zaczyna się w jakimś dużym biurze projektowym, zwykle pracując na umowę o dzieło, by z czasem, dzięki kontaktom i zdobytemu doświadczeniu przejść na swoje.