Praca architekta polega na projektowaniu budynków i sprawowaniu nadzoru (budowlanego, autorskiego, inwestorskiego) przy ich realizacji.

Do jego zadań należy m.in.:

 • plastyczno-przestrzenne opracowywanie projektu;
 • podejmowanie decyzji dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
 • projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki;
 • nadzór nad procesem legislacji i realizacji poszczególnych faz projektu.

Predyspozycje

 • Kandydaci na architektów muszą być osobami o bardzo silnej wyobraźni przestrzennej, mieć talent plastyczny, wrażliwość na formę, przestrzeń oraz na kolor i… zdolności matematyczne.
 • Przydatnymi cechami osobowości są pomysłowość, fantazja, swoboda twórcza, inteligencja i, co ważne, zdolności organizacyjne oraz menedżerskie. To wszystko sprawia, że zawód architekta nie należy do najłatwiejszych i plasuje się na pograniczu nauk technicznych oraz sztuki artystycznej.
 • Nie należy zapominać o odporności psychicznej i dobrej kondycji fizycznej, bowiem praca zawodowa architekta codziennie przynosi mnóstwo stresów, związanych z organizacją pracy dużego zespołu ludzi, rozwiązywaniem bieżących problemów powstających na etapie realizacji projektu. To intensywna praca w dużym tempie na ściśle określony termin, praca o dużej odpowiedzialności, również finansowej. To wszystko bardzo szybko spala człowieka. Powszechne są więc nerwice i zawały serca, żeby nie wspomnieć o takich drobiazgach jak choroby kręgosłupa i oczu.

Inwestycje w liceum

Warto czytać pisma fachowe. Obecnie na rynku ukazuje się wiele tytułów, chociażby „Architektura”, „Architektura i Biznes”, „Dom i Wnętrze”, „Murator”. Poza tymi warto sięgać również po literaturę zagraniczną, dostępną na polskim rynku. Nie zaszkodzi zajrzeć do Internetu, tam można też znaleźć wiele interesujących informacji o najnowszych realizacjach z całego świata.

Droga do zawodu

Aby zostać architektem trzeba ukończyć pięcioletnie studia, po których otrzymuje się tytuł inżyniera i można rozpocząć pracę w zawodzie.

Wymagania w pracy architekta

Konieczne i wprost niezbędne jest posiadanie tak zwanych wrodzonych a nie wyuczonych predyspozycji, a tym już nie każdy może się poszczycić. By skutecznie przygotować się do przyszłego zawodu konieczne jest edukowanie się w wielu kierunkach takich jak budownictwo, architektura czy urbanistyka.

 • By móc wykonywać zawód architekta niezbędna jest znajomość rysunku technicznego, materiałoznawstwa z branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej.
 • Niezwykle istotną umiejętnością jest też perfekcyjna obsługa komputera do wykorzystywania zaawansowanych programów architektonicznych takich jak AutoCad, 3DMax czy ArchiCad.znajomość rysunku technicznego.
 • Architekci praktycznie zawsze przeprowadzają swoisty wywiad z klientem, aby zebrać informację na temat ich oczekiwań, dlatego ważna jest komunikatywność zdolność do prowadzenia rozmowy.
 • I aby odnieść sukces w tym zawodzie trzeba również posiadać umiejętność sprzedania własnej wizji, umiejętność przekonania innych o wartościach własnych rozwiązań projektowych.

Praca

Architekci najczęściej pracują w niedużych (kilku-, kilkunastoosobowych) pracowniach architektonicznych. Projekty, które tworzą, mogą wykonywać sami lub w zespole. Często kontaktują się i współpracują ze specjalistami z innych branż związanych z budownictwem. Jeśli interesuje Cię szczególnie jakiś rodzaj zabudowań (np. sakralny, mieszkalny), możesz spróbować się wyspecjalizować w określonej tematyce.

Architekci mogą także pełnić funkcje w administracyjnych służbach publicznych lub prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną. W zawodzie tym kariera naukowo-dydaktyczna jest zazwyczaj związana z posiadaniem bogatego doświadczenia w branży, dlatego dochodzi się do niej latami.

Jak wygląda praca architekta?

Zanim powstanie projekt, architekt musi poświęcić dużo czasu na poznanie miejsca, gdzie ma powstać projektowany budynek czy biurowiec, trzeba bowiem poznać charakter i specyfikę zabudowy danej dzielnicy, aby obiekt komponował się z otoczeniem. Kolejnym jego krokiem jest dokładne zapoznanie się z przeznaczeniem budynku, jakim celom i komu ma służyć, bowiem jeśli projektuje np. dom kultury – powinien znać potrzeby tej instytucji, specyfikę pracy osób tam zatrudnionych oraz ich użytkowników. Dlatego ważnym wstępnym etapem pracy są szczegółowe konsultacje ze zleceniodawcą, podczas których zapadają decyzje co do wyglądu, wielkości budynku, materiałów z jakich będzie on zrobiony i kosztów realizacji inwestycji.

Po zaznajomieniu się ze wszystkimi wytycznymi rozpoczyna on etap projektowania. Architekt przenosi wszelkie swoje pomysły na papier za pomocą specjalnego rysunku technicznego, a także robi trójwymiarowe wizualizacje komputerowe danej budowli.

Po zaakceptowaniu przez inwestora ostatecznej wersji projektu, następuje etap realizacji inwestycji, nad którym nadzór sprawuje również architekt.