• Pracę doradcy inwestycyjnego można określić jednym zdaniem – chodzi o to, by w minimalnym czasie spowodować maksymalny zysk klienta.
 • To zawód młody, który w naszym kraju pojawił się wraz z powstaniem giełdy papierów wartościowych i wolnego rynku. Trafiają do niego najczęściej byli maklerzy lub menedżerowie, znający doskonale rynek kapitałowy i rządzące nim prawa. Ci ludzie to prawdziwa elita biznesu. Codziennie obracają milionami i by nie popełnić błędu, muszą nie tylko znać ekonomię, ale również to, co dzieje się w gospodarce światowej.
 • Doskonałe wykształcenie ekonomiczne w tej pracy nie wystarcza. By być dobrym doradcą inwestycyjnym, trzeba łączyć cechy osobowości hazardzisty z twardym umysłem analityka giełdowego. Nie można bać się ryzyka, ale na podstawie kojarzenia danych i czystej, zimnej kalkulacji należy trafiać bezbłędnie, bo każda pomyłka kosztuje klienta określone straty finansowe

Uwaga!
Zawód ten jest dość szczelnie zamknięty i droga do niego nie jest łatwa, a wynika z faktu, iż jest to zawód zaufania publicznego, związany z wysokim poczuciem odpowiedzialności i bezwzględnym przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wprowadzanie w błąd i manipulowanie klientem lub przekazanie informacji konkurencji. Dlatego prawo wykonywania tego zawodu mają tylko te osoby, które zostały wpisane na listę doradców, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednym z warunków otrzymania licencji dorady inwestycyjnego jest pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego organizowanego właśnie przez tę komisję.

Wymagania

 • Jeśli chcesz pracować jako doradca inwestycyjny musisz doskonale orientować się w ogólnej sytuacji na rynkach finansowych, bardzo dobrze znać swój obszar specjalności (np. prawa rządzące rynkiem papierów wartościowych, kursami walut), na bieżąco kontrolować sytuację na giełdzie i śledzić wydarzenia gospodarcze w kraju oraz na świecie.
 • Z tą pracą łączy się gotowość do systematycznego poszerzania posiadanych wiadomości oraz chęć uczenia się. Liczy się także dobra pamięć, dokładność, sumienność oraz zdolność koncentracji uwagi.
 • Potrzebować będziesz także umiejętności podejmowania odważnych, szybkich i trafnych decyzji inwestycyjnych w sytuacjach gwałtownie zmieniających się wskaźników na rynku finansowym. Dlatego oprócz silnych nerwów, opanowania i odporności na stres, konieczne są uzdolnienia rachunkowe, umiejętności analitycznego myślenia, właściwego kojarzenia faktów, przewidywania oraz wyciągania wniosków.
 • Twoja codzienna praca będzie często związana z wielogodzinną analizą dokumentacji, zestawień statystycznych, gmatwaniną wykresów, dlatego przydatna jest cierpliwość, umiejętność pracy w monotonnych warunkach, a także umiejętność dobrej organizacji pracy, planowania i samodyscypliny.

 

Cechy dobrego doradcy inwestycyjnego

 • kreatywność i zmysł analityczny;
 • wszechstronna znajomość procesów rynkowych i gospodarczych oraz wiedza o wpływie na nie sytuacji geopolitycznej w danym regionie;
 • doskonała znajomość mechanizmów giełdowych;
 • znajomość języków obcych (angielski niezbędny);
 • dobre kontakty w środowisku biznesu;
 • bezwzględna uczciwość wobec klienta;
 • odporność na pracę w długotrwałym stresie.

Co będziesz robił?

 • Jeśli postanowisz zostać doradcą inwestycyjnym, Twoja praca będzie polegała na lokowaniu środków finansowych klienta (osoby prywatnej lub firmy) w akcje, obligacje, bony skarbowe, kruszce lub waluty, w taki sposób, aby pomnożyć kapitał początkowy.
 • Również na doradztwie, polegającym na wydawaniu opinii dotyczących różnych form lokowania kapitału, na podstawie których klient samodzielnie będzie inwestował swoje pieniądze na rynku kapitałowym. Aby wydać taką rekomendację będziesz musiał określić tzw. profil inwestycyjny klienta – wziąć pod uwagę jego wiek, wykształcenie, sytuację rodzinną, miesięczny dochód oraz ustalić, na jaki okres mają być inwestowane środki i na jaki poziom ryzyka jest zdecydowany. Na tej podstawie opracowujesz indywidualną strategie inwestycyjną, która ma przynieść klientowi najwyższy zysk w określonym czasie.
 • W tym zawodzie konieczny jest dostęp do wielu, szczegółowych informacji. Trudno to wszystko zebrać samodzielnie, dlatego każdy dobry doradca współpracuje ze sztabem asystentów i analityków finansowych, którzy przygotowują mu niezbędne do danego przedsięwzięcia dane, np. w zakresie aktualnej sytuacji gospodarczej w konkretnym kraju.
 • W wielu wypadkach doradca inwestycyjny, prócz jednorazowego skonstruowania tzw. portfela inwestycyjnego, zarządza później powierzonym mu kapitałem, dokonując według ustalonej strategii zakupu lub zbycia określonych aktywów.

 

Gdzie będziesz pracował i w jakich warunkach?

 • Jako doradca inwestycyjny pracę znajdziesz w domach maklerskich, bankach oraz firmach konsultingowych.
 • Większość doradców zatrudnianych w takich firmach ma wyznaczoną pensję, a za każdą udaną operację dostają dodatkowe premie. Najlepsi, uczestniczący w bardzo wysokich inwestycjach, otrzymują ogromne prowizje, ale zawsze jest to okupione potwornie ciężką pracą i ogromnym stresem.
 • Twoim podstawowym narzędziem pracy będzie komputer z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz całe mnóstwo papierowych analiz, zestawień liczbowych, słupków i wykresów.
 • Często się zdarza, że doradca czasem konsultuje się z klientami w ich miejscu pracy lub w ich domach, dlatego przygotuj się na częste podróże i pracę do późnych godzin wieczornych.