Charakterystyka zawodu

 • Etnograf (etnolog) to osoba, która zajmuje się odkrywaniem, badaniem i opisywaniem różnych kultur i ludów na całym świecie.
 • Współcześnie, kiedy praktycznie wszelkie skupiska ludzkie zostały już odkryte, badacz nie tyle co odkrywa nowe kultury, ale je dogłębnie bada i opisuje.
 • Jego praca badawcza polega na analizie historii danej społeczności oraz jej współczesnego życia.
 • W kręgu jego zainteresowań jest zarówno kultura duchowa, a więc wierzenia, obrzędy, obyczaje, jak również kultura materialna – budynki, narzędzia, broń, ubiór, ozdoby itp. Etnograf bada więzi społeczne oraz prawa obowiązujące w danej grupie, np. wybór wodza, sposób dziedziczenia, podział obowiązków.
 • Jego praca polega również na porównywaniu bytowania społeczności żyjących w różnych zakątkach globu, poszukiwaniu różnic i ich cech wspólnych.

Predyspozycje

 • Przyszłego etnografa powinna wyróżniać ciekawość świata i ludzi, smykałka odkrywcy oraz zacięcie badacza.
 • Ważna jest również spostrzegawczość, wyobraźnia badawcza oraz umiejętność analizowania faktów i interpretacji rzeczywistości.
 • Niezbędne w tym zawodzie są predyspozycje psychiczne takie jak niezwykła zdolność obserwacji, spostrzegawczość, dociekliwość i cierpliwość.
 • Etnolog musi umieć rozmawiać z ludźmi, być oazą spokoju, by z łatwością przełamać barierę kontaktu z obcymi ludźmi.

Droga do zawodu

 • Przede wszystkim, by zostać zawodowym etnologiem niezbędne staje się ukończenie studiów wyższych o odpowiednim kierunku. Najpierw 3-letnich studiów licencjackich, a następnie 2-letnich magisterskich.
 • Chcąc pracować w tym zawodzie konieczna jest szeroka wiedza historyczna, religioznawcza, psychologiczna i socjologiczna.

Praca

 • Ponieważ etnolog to bardziej specjalista wielu dziedzin aniżeli wyuczony zawód, ten może znaleźć pracę w różnych sektorach rynku.
 • Najczęściej etnolodzy poszukiwani są branży marketingowej i reklamowej, która jest wprost stworzona dla etnologa, gdyż ten posiadając sporą wiedzę na temat życia społecznego potrafi celnie sformułować przekaz, jaki ma trafić do właściwych odbiorców. Jako pracownik agencji reklamowej może formułować hasła reklamowe, czy realizować akcje promocyjne.
 • Branża turystyczna również chętnie wchłonie „świeżo upieczonych” etnografów. Znajomość różnorodnych kultur i specyfiki życia różnych społeczności z pewnością pomoże dobrać odpowiednie oferty do wymagań wybrednych klientów.
 • Dzięki ciekawości świata, dociekliwość i komunikatywności wielu absolwentów etnografii realizuje się jako dziennikarze.
 • Etnografowie mogą, choć to niełatwe, znaleźć zatrudnienie w muzeach lub regionalnych skansenach.
 • Jedynie niewielkiej ich części udaje się poświęcić się pracy naukowej, na uczelni lub instytutach badawczych.

Podczas gdy dawniej specjaliści opisywali główne charakterystyki kultur, dzisiaj ich następcy pogłębiają tę wiedzę, szukają nowości na ich temat, czasem na nowo interpretują dawno już wyszukane znaleziska.

Zarobki

Najmniej zarobią wykładowcy akademiccy – w tym przypadku nie dość, że do tego stanowiska prowadzi dosyć długa droga kształcenia, to niestety na początku swojej naukowej kariery etnolog może liczyć na pensję w wysokości najniższej krajowej.

Plusy i minusy pracy etnologa

Plusy:

 • Możliwość poznawania świata i kontaktów z ludźmi.
 • Możliwość dalszego rozwoju
  i poszerzania horyzontów.

Minusy zawodu etnologa:

 • Mały rynek pracy.
 • Często konieczność doszkolenia się aby móc połączyć wyuczoną specjalność z inną dziedziną.

Podczas gdy dawniej specjaliści opisywali główne charakterystyki kultur, dzisiaj ich następcy pogłębiają tę wiedzę, szukają nowości na ich temat, czasem na nowo interpretują dawno już wyszukane znaleziska.

Zarobki

Najmniej zarobią wykładowcy akademiccy – w tym przypadku nie dość, że do tego stanowiska prowadzi dosyć długa droga kształcenia, to niestety na początku swojej naukowej kariery etnolog może liczyć na pensję w wysokości najniższej krajowej.

Plusy i minusy pracy etnologa

Plusy:

 • Możliwość poznawania świata i kontaktów z ludźmi.
 • Możliwość dalszego rozwoju
  i poszerzania horyzontów.

Minusy zawodu etnologa:

 • Mały rynek pracy.
 • Często konieczność doszkolenia się aby móc połączyć wyuczoną specjalność z inną dziedziną.