• Operator dźwięku jest odpowiedzialny za kreowanie warstwy dźwiękowej na planie filmowym i telewizyjnym.
 • Współpracuje z reżyserem dźwięku oraz innymi osobami na planie, ponieważ praca dźwiękowca, oświetleniowca, montera czy operatora obrazu jest ze sobą ściśle powiązana.
 • Do jego głównych zadań należy obsługa, skompletowanie, poprawne rozstawienie i podłączenie sprzętów, takich jak mikrofony, głośniki, instrumenty muzyczne, okablowania.
 • Gdy to zrobi musi sprawdzić, czy wszystkie urządzenia są sprawne i w sposób odpowiedni odbierają i emitują dźwięk.
 • Operator dźwięku opisuje także nagrane taśmy i inne materiały oraz przekazuje je do obróbki.

Predyspozycje

 • Operator dźwięku przede wszystkim musi posiadać dobry słuch.
 • Ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, ponieważ jego praca polega przede wszystkim na ustawieniu sprzętu, co wiąże się często z wchodzeniem na drabiny i rusztowania.
 • Przygotowanie planu filmowego może trwać bardzo długo, dlatego operator dźwięku powinien wykazywać się wytrzymałością fizyczną i cierpliwością.
 • Ważna jest podzielność uwagi oraz sumienność i umiejętność koncentracji – musi np. zapamiętać, który mikrofon ma być wyciszony, a który włączony.
 • Praca przy filmie ma charakter zespołowy, dlatego operator dźwięku musi być osobą komunikatywną i nastawioną na współpracę.

Jak zostać operatorem dźwięku?

Aby móc pracować w tym zawodzie konieczne jest ukończenie kursu realizacji dźwięku lub policealnego studium. Kandydat może także wybrać kształcenie się w prywatnych szkołach wyższych. Ważna jest praktyka i doświadczenie.

Podstawowe zadania

 • Operator dźwięku jest autorem opracowania dźwięku w filmie i jest jednym z głównych współtwórców filmu.
 • Ma obowiązek zapoznać się z tematyką filmu i szczegółowo przestudiować scenariusz i scenopis.
 • Razem z reżyserem ustala ogólne założenia artystyczne realizacji filmu, uzgadnia z nimi koncepcję udźwiękowienia.
 • Organizuje niezbędny materiał dźwiękowy, sprzęt i jego obsługę oraz odpowiada za jakość techniczną ścieżki dźwiękowej filmu.
 • Uczestniczy w wyborze obiektów zdjęciowych lub co najmniej zapoznaje się z nimi w celu sprawdzenia warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zdjęć dźwiękowych zarówno w plenerze, jak i we wnętrzach naturalnych.
 • Razem z kierownikiem produkcji i scenografem ustala zmiany na planie filmowym celem uzyskania najlepszej jakości nagrania.
 • Kieruje nagraniami dźwięku podczas zdjęć, nadzorując i koordynując pracę podległych mu pracowników (technika dźwięku, asystentów operatora dźwięku, mikrofoniarzy i pracowników pomocniczych.
 • Jest odpowiedzialny za usuwania wszelkich źródeł niepożądanych dźwięków, szumów i hałasów podczas nagrań.
 • Rejestruje podczas ujęć dialogi aktorskie w możliwie jak najwyższej jakości.
 • Nagrywa – w trakcie zdjęć lub poza planem zdjęciowym – wszelkiego rodzaju materiały dźwiękowe towarzyszące, które mogą być użyte w późniejszej fazie montażu dźwięku (gwar ulicy czy targowiska, odgłosy kroków, przyrody itp.).
  Operator dźwięku ponadto ściśle współpracuje z montażystą obrazu, kompozytorem i realizatorem nagrania muzycznego.
 • Po zakończeniu montażu obrazu filmu nadzoruje i akceptuje prace montażysty dźwięku oraz przedstawia propozycję końcowego udźwiękowienia filmu reżyserowi.

Gdzie do pracy?

 • Operator dźwięku może znaleźć zatrudnienie w studiu telewizyjnym, na planie filmowym, na festiwalach muzycznych, imprezach masowych.
 • Należy pamiętać, że jest to pracownik bardziej techniczny niż artystyczny, ponieważ zajmuje się przygotowaniem miejsca i sprzętu, a nie scenariusza wystąpienia.