Czym zajmuje się reżyser dźwięku?

 • Reżyser dźwięku odpowiada za realizowanie artystycznej wizji kompozytora, dyrygenta, lub reżysera w tworzonym przedsięwzięciu.
 • Nadzoruje i kontroluje całokształt procesów, związanych z kreacją warstwy dźwiękowej filmu, programu radiowego lub telewizyjnego, widowiska, koncertu, lub przedstawienia.
 • Czuwa także nad realizacją nagrań studyjnych wydawnictw muzycznych.
 • Sprawuje nadzór techniczny i artystyczny nie tylko nad nagrywaniem, ale i nad realizacją idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, w niektórych przypadkach jest także ich współautorem.
 • Przy współpracy z reżyserem, kompozytorem, dyrygentem oraz operatorem dźwięku dba o jakość artystyczną strony dźwiękowej .

Wymagania

 • Posiadanie dyplomu uczelni wyższej – kierunek reżyseria dźwięku.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania – przy dzisiejszym rozwoju techniki prace związane z montażem i obróbką zgromadzonych materiałów dźwiękowych wykonuje się właśnie tylko przy użyciu komputera
 • W tym zawodzie wymaga się nie tylko znajomości dźwięku i jego charakterystyki. Chodzi o znajomość gatunków muzycznych, instrumentów, emocji muzycznych i kilku innych ważnych elementów, dzięki którym można operować łatwo nastrojem w filmie czy dziele telewizyjnym.
 • Realizator dźwięku, czyli jak go potocznie nazywamy dźwiękowiec, to także człowiek od technicznej obsługi dźwięku. Musi zadbać o jego odpowiednie parametry, przestrzenność, barwę, a także głośność.
 • Uzdolnienia techniczne i muzyczne – często zdarza się, że coś nie działa tak jak potrzeba a w pobliżu nie ma żadnego technika, który mógłby pomóc, wtedy przydają się własne zdolności.
 • Wiedza dotycząca nowoczesnej techniki audio-wizualnej

Predyspozycje

 • Wymagany ponadprzeciętny słuch muzyczny, oraz umiejętność myślenia przestrzennego. Bez tego nie ma przyszłości w tym fachu.
 • Konieczna wyobraźnia – szczególnie chodzi tu o wyobraźnię dźwiękową i twórcze myślenie.
 • Cierpliwość, dokładność i zdolność koncentracji.
 • Umiejętność współpracy z ludźmi – całość realizacji dźwiękowej dzieła wymaga współpracy z ludźmi. Poczynając od konsultacji z reżyserem założeń dotyczących dźwięku po współpracowników i zwykłych montażystów. Dlatego reżyser dźwięku musi być osobą komunikatywną i zdolną do efektywnej pracy w zespole.
 • Odporność psychiczna – jest to praca wykonywana często w dużym stresie, pod presją czasu, dlatego trzeba umieć zachować zimną krew aby nie powodować konfliktów.

Charakterystyka zawodu

 • Ściśle współpracuje z reżyserem, dyskutując elementy oprawy dźwiękowej i współtworząc scenopis dzieła.
 • Realizator dźwięku zaczyna pracę od zaznajomienia się ze scenariuszem lub konspektem programu, a potem przy współpracy z reżyserem i realizatorem całego programu przygotowuje dokumentację realizacyjną.
 • Bierze udział przy doborze ludzi do ekipy dźwiękowej, sprzętu, który będzie wykorzystywany do realizacji dźwięku, czuwa nad właściwym ustawieniem mikrofonów.
 • Udziela praktycznych wskazówek poszczególnym uczestnikom przedsięwzięcia, dotyczących ich rozlokowania na scenie, głośności wyjściowej instrumentów, odległości mikrofonów od ust występujących aktorów, etc.
 • Na końcu wykonuje ostateczną obróbkę zgromadzonego materiału i montaż według zaleceń zawartych w scenopisie.
 • Osoba obsadzona na tym stanowisku nie zajmuje się zwykle wykonywaniem czynności związanych z ulokowaniem poszczególnych sprzętów i elementów nagłośnienia; te obowiązki spoczywają na operatorach dźwięku lub technicznych.

Praca

 • Miejscem pracy realizatora dźwięku jest przestrzeń, w której odbywa się dane przedsięwzięcie, wymagające profesjonalnego nagłośnienia lub zarejestrowania.
 • Reżyser spędza większość czasu przed ekranem komputera lub za konsoletą, kontrolującą poziomy poszczególnych kanałów.

Droga do zawodu

Aby pracować w tym zawodzie należy zdobyć wykształcenie muzyczne. Włącznie ze studiami w Akademii Muzycznej na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Nie jest łatwo zdać egzaminy na ten wydział bez ukończenia szkół muzycznych albo gruntownej edukacji muzycznej, głównie nauki tzw. kształcenia słuchu.

Zdobywa się tam wiedzę w zakresie estetyki dźwięku, praw akustyki, obsługi urządzeń etc.

Praca przy filmie

Cała forma dźwiękowa, która towarzyszy obrazowi składa się z wielu warstw. Zadaniem reżysera dźwięku jest ostateczna kreacja tej warstwy, zachowanie proporcji między różnymi elementami, dodanie pogłosu jak i rozmieszczenie dźwięków w sześciu kanałach otaczających widzów w kinie.

Jest to mozolny i długotrwały proces polegający na wielokrotnym słuchaniem tych samych fragmentów, regulacją poziomów poszczególnych źródeł dźwięku, zmieną barwy i nasycenia efektów, nakładanych na poszczególne ścieżki.

To ciekawa praca, ale wymaga wiele cierpliwości i umiejętności współpracy współpraca z reżyserem izespołem oraz opanowania obsługi supernowoczenego sprzętu komputerowego, na którym się pracuje.

Możliwości zatrudnienia

 • Reżyser dźwięku pracuje w ośrodkach telewizyjnych, ośrodkach radiowych, studiach nagrań, teatrach, wytwórniach filmowych, instytucjach prowadzących działalność rozrywkową (w terenie przy imprezach plenerowych poczynając od poważnych koncertów po muzyczne pikniki).
 • Pracy w tym charakterze poszukiwać można także w produkcji filmowej i reklamowej.