Architektura jest bardzo szeroką dziedziną i obejmuje kilka specjalizacji. Część architektów specjalizuje się w konstrukcjach budynków, inni kształtują przestrzeń, a jeszcze inni zajmują się projektowaniem wnętrz. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, która opcja jest dla mnie najlepsza, warto zastanowić się nad tym, co tak naprawdę chcemy projektować.

Architektura i Urbanistyka

Maturzysta, który pragnie w przyszłości zostać architektem, musi ukończyć studia stacjonarne lub niestacjonarne na tym kierunku. Tradycyjna architektura oznacza dla studenta więcej technicznych zagadnień, dotyczących głównie konstrukcji i budownictwa. Studia na kierunku Architektura obejmują również kwestie artystyczne, w tym rysunek, rzeźbę czy techniki komputerowe. Tworzenie projektów na kierunku Architektura jest nieco bardziej rozbudowane niż w przypadku Architektury Krajobrazu czy Architektury Wnętrz. W tym zawodzie liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale również praktyczne umiejętności, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje.

Architektura Krajobrazu

Zadaniem architekta krajobrazu jest organizacja przestrzeni zewnętrznej, w tym projektowanie terenów zielonych i obiektów rekreacyjnych. Podobnie, jak tradycyjni architekci, absolwenci Architektury Krajobrazu tworzą plany, przygotowują kosztorysy i modyfikują projekty. Większość architektów krajobrazu znajduje zatrudnienie jako projektanci i inżynierowie, prowadząc własną działalność gospodarczą, a część zatrudnia się w firmach usługowych. Praca architekta krajobrazu różni się od zadań tradycyjnego architekta tym, że ten pierwszy w swoich projektach musi uwzględniać czynniki środowiskowe.

Architektura Wnętrz

Projektanci wnętrz przenoszą oczekiwania swoich klientów do konkretnych pomieszczeń i całych budynków. Są niezastąpieni w tworzeniu przestrzeni mieszkalnej i usługowej. Ich praca obejmuje m. in. opracowanie projektu wnętrza, dobór mebli, kolorów ścian, podłóg, rodzaju oświetlenia i dodatków. W tym zawodzie ogromne znaczenie ma nie tylko doświadczenie, ale również znajomość programów komputerowych oraz wyobraźnia przestrzenna.

Zarobki architekta, architekta wnętrz i architekta krajobrazu

Zarobki architekta uzależnione są głównie od doświadczenia i wybranej specjalizacji. Płaca początkujących architektów oscyluje wokół 5 tysięcy zł brutto miesięcznie, podczas gdy architekt z długim stażem może zarobić nawet 10 tysięcy brutto. Jeśli chodzi o architekta wnętrz, to przeciętne wynagrodzenie kształtuje się w przedziale 4-7 tysięcy zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacane są osoby, które prowadzą własne biuro projektowe. Z kolei architekci krajobrazu mogą liczyć na zarobki w kwocie 3-5 tysięcy zł brutto miesięcznie.

Architektura, Architektura Krajobrazu i Architektura Wnętrz – gdzie studiować?

Dla osób, które jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji o kierunku studiów, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oferuje wszystkie te opcje w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Edukacja trwa cztery lata, a absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia. Absolwenci Architektury otrzymują tytuł licencjata/inżyniera, absolwenci Architektury Wnętrz – tytuł inżyniera/magistra inżyniera, a studenci kończący kierunek Architektura Krajobrazu – inżynier architekt/magister inżynier architekt. Kształcenie na tych kierunkach w WSEiZ ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz nabywanie umiejętności praktycznych.