Wybór odpowiedniego kierunku ma ogromny wpływ na przyszłość młodych osób. Warto iść na studia, które oferują szerokie możliwości rozwoju i przygotowują studentów do odnalezienia się na rynku pracy. Czy warto podjąć studia na kierunku „zarządzanie” i jak wygląda zatrudnienie po ukończeniu studiów?

Zarządzanie to planowanie i realizacja określonego planu w zmiennych i trudnych warunkach. Zarządzanie polega na podejmowaniu decyzji zarządczych i kierowania kapitałem ludzkim. Do funkcji zarządzania można zaliczyć planowanie, organizowanie, koordynowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Jeśli chcesz w przyszłości kierować zespołem, zarządzanie to kierunek dla Ciebie.

Jak wygląda studiowanie zarządzania?

W procesie rekrutacji najczęściej uwzględnia się takie przedmioty maturalne jak: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce i informatyka. Aczkolwiek, warto zapoznać się dokładnie z warunkami przyjęć konkretnej uczelni, gdyż niektóre placówki mogą wymagać dodatkowych egzaminów.

Zarządzanie jest łatwym kierunkiem dla osób, które są komunikatywne, zdecydowane, aktywne, dynamiczne, decyzyjne, zdeterminowane i posiadają rozbudowane umiejętności międzyludzkie. Co więcej kandydat na specjalistę ds. zarządzania powinien posiadać kompetencje miękkie, takie jak: umiejętność współpracy, zarządzanie czasem oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem i w stresujących sytuacjach.

Na studiach z zarządzania studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne predyspozycje. Praktyki zawodowe na studiach są obowiązkowe. Praktyki umożliwiają zapoznanie się z procesem zarządzania w codziennym życiu, poznanie mechanizmów działania przedsiębiorstw, nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w trakcie procesu zarządzania, a także pozwalają na nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować w przyszłości.

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie trwają 6 semestrów, i w zależności od uczelni, absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera, a następnie mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Studiowanie zaoczne pozwala na odbycie dodatkowych staży lub praktyk, które znacznie zwiększają szanse w zawodzie, a program studiów weekendowych został tak skonstruowany, aby dostarczał wiedzy z różnych dziedzin.

Dyplom ukończenia studiów z zarządzania umożliwia podjęcie studiów podyplomowych, doktoranckich oraz MBA, które to są warunkiem koniecznym przy aplikowaniu na kierownicze stanowiska w strukturach korporacyjnych.

Program studiów w zarządzaniu

Program studiów obejmuje bardzo szeroki zakres, uwzględnia zarówno zagadnienia humanistyczne, jak i ścisłe. Dzięki temu studenci uzyskują wszechstronne wykształcenie.

Przykładowe przedmioty na kierunku „zarządzanie”: podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, zarządzanie kadrami, inwestycje i inwestowanie, podstawy marketingu i badania marketingowe, finanse i rachunkowość, metody organizacji i zarządzania, analiza rynku, prognozowanie, ekonomia, matematyka, informatyka a także socjologia, prawo i psychologia.

Studenci zarządzania uczą się analitycznego myślenia, które jest niezwykle pożądane na rynku pracy. Na analityczne myślenie składa się myślenie koncepcyjne i systemowe, rozwiązywanie napotkanych trudności, ryzyko podejmowania decyzji oraz kreatywność.

Absolwenci zarządzania odznaczają się umiejętnością prowadzenia negocjacji, kierowania zespołem, a także nie boją się podejmowania decyzji.

Specjalizacje

Specjalizacje mogą się różnić zależności od tego, czy wybór padnie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) czy podyplomowe. Co więcej, w zależności od wybranej specjalności, do wyboru są zajęcia z zawężonej dziedziny.

Każda dziedzina przygotowuje specjalistów do pracy w różnorodnych branżach: prawnej, finansowej, zarządzania, ubezpieczeniowej, a nawet gospodarki międzynarodowej czy w branży technicznej.

Do najpopularniejszych specjalizacji wybieranych podczas licencjatu zaliczyć można:

  • Specjalista ds. reklamy internetowej,
  • Specjalista ds. finansów i rachunkowości,
  • Specjalista ds. administracji publicznej,
  • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji

Natomiast na studiach magisterskich dominują takie specjalizacje jak zarządzanie firmą, finansami, Global Business Management, psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie systemami transportowymi, zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym oraz promocja i techniki sprzedaży.

Różne uczelnie oferują różne specjalizacje, wobec czego warto zastanowić się i dostosować do zapotrzebowania na konkretnych specjalistów.

Gdzie można studiować kierunek „zarządzanie”?

Zarządzanie to jeden z najchętniej wybieranych kierunków, który prowadzi większość uczelni wyższych takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła bankowa w Opolu czy Collegium Humanum.

Gdzie znaleźć pracę po studiowaniu zarządzania?

Aby absolwenci studiów z zakresu zarządzania mogli z łatwością znaleźć zatrudnienie, warto jeszcze podczas nauki zdobywać doświadczenie zawodowe – odbywać praktyki, staże, szkolenia, a także brać udział w różnych konferencjach. Wybór pracy zależy zarówno od specjalizacji, jak i od zakresu kształcenia.

Zarobki są uzależnione od stanowiska oraz sytuacji na rynku pracy, jednakże większość absolwentów zarabia powyżej średniej krajowej.

Branża „zarządzająca” ciągle się rozwija, wobec czego specjaliści z tego zakresu są wciąż poszukiwani. Zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny, dzięki temu daje sporo możliwości na obranie własnej ścieżki zawodowej. Na absolwentów zarządzania czeka praca w agencjach marketingowych, sektorze nieruchomości, działach HR, w działach logistycznych czy w samorządach terytorialnych.

Osoby po ukończeniu zarządzania odnajdą się na stanowiskach kadry zarządzającej, managerów, kierowników, doradców zawodowych, badaczy opinii publicznej i rynku, specjalistów ds. organizacji imprez, ds. administracji publicznej, ds. BHP, ds. marki i public relations, a co więcej – absolwenci kierunku „zarządzanie” z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność.

Dzięki temu, że pracę po zarządzaniu można znaleźć właściwie w każdej branży, zarządzanie cieszy się niesłabnącą popularnością.

Czy warto studiować zarządzanie – podsumowanie

Kierunek „zarządzanie” oferuje szerokie możliwości rozwoju oraz ciekawe perspektywy zawodowe. Podjęcie studiów z zarządzania jest opłacalne i przyszłościowe, ponieważ rynek pracy wciąż potrzebuje ludzi specjalizujących się w tym zakresie. Absolwenci zarządzania znajdą zatrudnienie w każdej firmie w różnych branżach. Zarządzanie to kierunek, który warto studiować.