Przyszli studenci wybierają zazwyczaj najpierw kierunek, na którym chcą studiować, a dopiero później zastanawiają się nad tym, która uczelnia zapewni im najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Część osób kieruje się pozycją uczelni w rankingu; część wybiera szkołę, która znajduje się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Co sprawia, że niektóre uczelnie przyciągają znacznie większą liczbę potencjalnych studentów niż inne placówki?

W obliczu pogłębiającego się niżu demograficznego uczelnie muszą zabiegać o każdego kandydata, dbając jednocześnie o to, by nie obniżyć poziomu nauczania. Przyszli studenci, którzy podjęli już decyzję odnośnie wymarzonego kierunku, muszą jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Kandydaci na studia coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na popularność czy prestiż placówki, ale także na kadrę dydaktyczną, zaplecze technologiczne czy atmosferę.

Praktycy i pracodawcy, czyli od kogo studenci chcą się uczyć

Przyszli studenci są coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o kadrę dydaktyczną w szkołach wyższych; większość młodych osób nie chce mieć zajęć z wykładowcami, którzy uczą jedynie teorii, a w dodatku nie pracują w branży, a ich jedynym pracodawcą jest uczelnia. Kandydaci uważają, że praktycy i osoby, które na co dzień zajmują się sprawami związanymi z wykładanym przedmiotem, mogą przekazać im znacznie więcej wiedzy niż pozostała część kadry akademickiej. Przyszli studenci liczą również na to, że wykładowcy-praktycy przybliżą im realia wykonywanego zawodu oraz nauczą umiejętności, które mogą okazać się przydatne w danej branży. Z problemem aktywnej zawodowo kadry zmagają się zwłaszcza uczelnie państwowe, które wciąż stawiają na teoretyczny model nauczania.

Możliwość rozwoju kariery i nowoczesny program nauczania

Studenci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy uczelnia wspomaga ich rozwój zawodowy; większość młodych osób podkreśla, że oczekują od instytucji aktywnego angażowania się w sytuację studentów poszukujących pracy. Kandydatom zależy również na tym, by mogli pogodzić pracę zawodową z zajęciami na uczelni – w tym wypadku ważny jest elastyczny grafik dopasowany do potrzeb studenta. Dobrym przykładem może być specjalny program zajęć obowiązujący na studiach w Wyższych Szkołach Bankowych – zajęcia ułożone są w taki sposób, by student nie musiał spędzać całego tygodnia na wykładach i ćwiczeniach (więcej informacji można znaleźć na www.wsb.pl). To z kolei umożliwia mu zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych lub kontynuowanie pracy na zajmowanym już przez niego stanowisku.

Dla przyszłych studentów ważny jest również atrakcyjny i nowoczesny program nauczania – kandydaci nie chcą studiować na uczelniach, które oferują im jedynie wiedzę teoretyczną, rzadko przydatną z punktu widzenia pracownika. Z tego względu kandydaci często sprawdzają, czego właściwie będą się uczyć – jest to szczególnie ważne w przypadku kierunków takich jak zarządzanie czy finanse i rachunkowość. Nowoczesny model nauczania na tych kierunkach może zagwarantować Wyższa Szkoła Bankowa, która zatrudnia głównie praktyków i to właśnie z nimi konsultuje programy nauczania.

Atmosfera i zaplecze technologiczne

Okazuje się, że dla przyszłych studentów ważna jest także atmosfera, jaka panuje na uczelni. W pierwszej kolejności zwracają uwagę na to, jak wykładowcy traktują swoich studentów – czy są dla nich partnerami na drodze do zdobywania wiedzy, czy też całkowicie dystansują się od osób, które uczą. Studentów w coraz większym stopniu można porównać do klientów; młodzi ludzie wymagają, by traktować ich poważnie, ale też po partnersku i ze zrozumieniem.

Kandydaci na studia sprawdzają także zazwyczaj, jak prezentuje się baza dydaktyczna danej uczelni – młodzi ludzie chcą wiedzieć, czy w przerwie między zajęciami będą mogli spokojnie odpocząć, odprężyć się czy zjeść drobny posiłek lub wypić gorący napój. Ważną rolę odgrywa również zaplecze technologiczne, jeśli uczelnia ma w swej ofercie kierunki wymagające technicznego wyposażenia.

Dodatkowym atutem uczelni może być jej położenie – najlepiej, jeśli znajduje się w miejscu, do którego łatwo dostać się za pomocą komunikacji miejskiej – autobusem lub tramwajem. Studenci cenią sobie także otoczenie kampusu i siedziby uczelni – większość z nich zwraca uwagę na to, czy w pobliżu placówki znajdują się ławki i zieleń.