Niestety polski system kształcenia nie jest dostosowany do potrzeb rynku pracy. Co roku kilkadziesiąt tysięcy absolwentów otrzymało dyplomy ukończenia I lub II stopnia studiów, które nie dają im oczekiwanych szans na rynku pracy. Wyjątkiem są studia medyczne, informatyczne oraz biotechnologiczne. Absolwenci tych kierunków zawsze znajdą pracę i mogą liczyć na wysokie zarobki. Absolwenci pozostałych kierunków, zwłaszcza humanistycznych i ekonomicznych stają przed bardzo ważnym problemem – jak dalej pokierować własną karierą? Możliwości jest kilka, ale najbardziej atrakcyjną wydają się studia MBA.
.

Studia MBA – czym są i co dają?

MBA, czyli Master of Business Administration to studia podyplomowe przeznaczone przede wszystkim dla przyszłej kadry zarządzającej i menedżerów niższego stopnia.

Program studiów MBA wyposaża studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania oraz umiejętności praktyczne. Tak uniwersalnie opracowany program studiów podyplomowych MBA sprawia, że mogą podjąć je absolwenci różnych kierunków, którzy chcą zarządzać placówkami lub konkretnymi projektami.

Absolwenci studiów humanistycznych po uzyskaniu tytułu Master of Business Administration mogą zarządzać domami kultury, bibliotekami publicznymi, muzeami oraz komercyjnymi firmami związanymi z kulturą.

 “I co dalej?”

Jeszcze większe możliwości mają absolwenci innych kierunków. Przede wszystkim mogą otwierać własne firmy w różnych branżach. Wiedza i kwalifikacje zdobyte podczas studiów MBA pozwolą im na wykreowanie i opracowanie strategii własnego biznesu. Nauczą się określać mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia, co stanowi podstawę działalności na rynku.

Studia MBA – dla kogo?

Pierwszy program MBA został opracowany w Stanach Zjednoczonych po wielkim kryzysie ekonomicznym. Mimo, że specjalistów z wielu branż było pod dostatkiem na rynku, to jednak dostrzegalny był brak kadry zarządzającej.Trzeba było szybko nauczyć inżynierów jak prawidłowo zarządzać poszczególnymi działami i całą firmą. Opracowane programy MBA okazały się strzałem w dziesiątkę i zyskały uznanie na całym świecie.

Program MBA stawiający główny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności przyszłych menedżerów stał się wzorem do naśladowania dla uczelni na całym świecie, które przyjęły programy uczelni amerykańskich.

W Polsce studia MBA zdobyły popularność dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku. Dyplom ukończenia MBA praktycznie otwierał wszystkie drzwi do kariery. Osoby, które uzyskały dyplom MBA mogły ubiegać się o bardzo dobrze płatne stanowiska w różnych firmach, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Ich zarobki znacznie przewyższały średnią krajową, a w ofertach można było przebierać.

Obecnie studia MBA straciły na prestiżu. Główną przyczyną jest brak regulacji prawnych dotyczących dyplomów Master of Business Administration. Powstało wiele prywatnych szkół biznesu, które oferują dwa lata nauki nie posiadając żadnych certyfikatów jakości popartych współpracą z uczelniami zagranicznymi. Ich dyplom nie daje żadnych gwarancji kompetencji. Z tego powodu pracodawcy coraz większą uwagę zwracają nie na dyplomy, ale na posiadane doświadczenie przez kandydata.

Obecnie na rynku pracy w Polsce liczy się tylko dyplom MBA prestiżowych uczelni, które program kształcenia realizują w ścisłej współpracy z uczelniami zagranicznymi. Dzięki temu studenci mają możliwość zapoznania się z realiami funkcjonowania firmy w różnych uwarunkowaniach ekonomicznych.

Studia MBA kierowane są dla osób o bardzo różnym wykształceniu. Zasadniczo liczą się przede wszystkim kompetencje do zarządzania. Do najważniejszy należą:

  • kreatywność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność działania pod presją czasu,
  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
  • kompetencje miękkie, czyli umiejętności związane z kierowaniem pracami zespołu.

 “presja czasu”

Studia MBA pozwalają na doskonalenie tych umiejętności w drodze wymiany doświadczeń z innymi studentami. To bardzo cenna zaleta studiów MBA pozwalająca na poznanie innych menedżerów i ich doświadczeń. Zawsze lepiej jest uczyć się na cudzych błędach niż na swoich.

Obecnie studia MBA to tylko pierwszy szczebel do prawdziwej kariery w zarządzaniu. Poszerzają wiedzę ekonomiczną, uczą opracowywania strategii i podejmowania decyzji w ramach posiadanych kompetencji. Do prawdzie samodzielnego menedżera droga jest jeszcze daleka.

Prestiżowe studia EMBA

Studia Executive Master of Business Administration to studia adresowane do kadry menedżerskiej wyższego stopnia z kilkuletnim doświadczeniem. Nie są nakierowane na zdobywanie dodatkowej wiedzy, ale przede wszystkim na zdobywanie kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą.

Uczelnie prowadzące studia EMBA ściśle współpracują z uczelniami zagranicznymi, dzięki temu studenci mają możliwość wymiany doświadczeń ze studentami z innych krajów. Daje im to także możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą zaprocentować w przyszłości.

Studia MBA i EMBA adresowane są do tych wszystkich osób, które są kreatywne, potrafią wyjść poza obowiązujące schematy i nie boją się wyzwań. Na studiach poznają narzędzia, które pozwolą im na osiągnięcie wyznaczonego celu.

Osoby, które decydują się na podjęcie studiów MBA muszą mieć świadomość, że są to studia trudne, przede wszystkim wymagają poświęcenia dużej ilości czasu, zwłaszcza w weekendy.

Nie ma co ukrywać, studia MBA nie są najtańsze, ale jest to inwestycja we własną karierę, która szybko się zwróci.