Jednym z kierunków kształcenia na studiach wyższych może być Bezpieczeństwo Narodowe, które obejmuje wszelkiego rodzaju kwestie związane z bezpieczeństwem społecznym. Takie studia pozwalają na zdobycie kierunkowego wykształcenia, umożliwiającego podjęcie pracy w służbach specjalnych, strażach i inspekcjach. Dla kogo jest przede wszystkim przeznaczony?

Eksperci od bezpieczeństwa

Młodzi ludzie chcący pracować w Policji, w strażach, administracji publicznej lub w służbach specjalnych, mogą przybliżyć się do realizacji takich zawodowych marzeń, wybierając po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu dojrzałości, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. Pozwala on na poszerzanie wiedzy z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, w tym terroryzmu.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe uczyni ze studenta prawdziwego specjalistę z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa w wymiarze publicznym i międzynarodowym. Student może zdecydować studiując Bezpieczeństwo Narodowe, w jakim kierunku chce się specjalizować. Do wyboru zwykle ma bezpieczeństwo i porządek publiczny czy bezpieczeństwo międzynarodowe, zarządzanie kryzysowe czy administracja bezpieczeństwa.

Czego uczą wykładowcy?

Podczas studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, student dowie się, jak analizować, identyfikować i prognozować zagrożenia w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Będzie mógł wziąć udział w symulacji planowania akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Studia będą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które ułatwią znalezienie zatrudnienia w administracji publicznej, służbach, w tym służbach specjalnych, inspekcjach i strażach, a także w prywatnych firmach trudniących się zapewnieniem bezpieczeństwa osób i obiektów.

Na uczelniach kształcą się eksperci od bezpieczeństwa narodowego, który w przyszłości będą dbali o przeciwdziałanie zagrożeniom, które występują w otoczeniu każdego obywatela.