W dniach 24-26 marca w Warszawie odbędzie się Forum Edukacji Realnej organizowane przez twórców Bednarskiej Szkoły Realnej.

Jeżeli:

  • jesteś nauczycielem szkoły średniej lub gimnazjum, pracownikiem wyższej uczelni, pracodawcą, samorządowcem lub działaczem społecznym,
  • masz wolę działania, otwartość i chęć wspólnego rozwiązywania realnych problemów,
  • wierzysz, że można odpowiedzieć TAK, na każde z zadanych niżej pytań,
    dołącz do nas i wspólnie:

»Dajmy światu szkołę!«

Czy szkoła ogólnokształcąca może, prócz wiedzy, dawać życiową zaradność i konkretne umiejętności?

Czy uczniowie i nauczyciele potrafią zgodnie współpracować, a szkoła – przygotować do pokierowania sobą w realnym świecie?

Czy pracodawcy przestaną narzekać na brak samodzielności i umiejętności współpracy, prezentowane przez absolwentów?

W twierdzącą odpowiedź na te pytania szczerze wierzą organizatorzy Forum, nauczyciele Bednarskiej Szkoły Realnej – stworzonej przed dwoma laty, czteroletniej szkoły średniej, działającej według autorskiej metody i programu, wciąż modyfikowanego i doskonalonego w zetknięciu z rzeczywistością. Forum to pierwsze, na tak szeroką skalę, działanie podjęte przez Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych. Twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej powołali go do życia, by dzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi efektami swojej pracy nad nowym modelem edukacji.

Edukacja realna podlega kilku prostym zasadom, nie tworzy jednak uniwersalnego schematu działania. Stawia interdyscyplinarność i rozwijanie umiejętności współpracy, na rozpoznawanie i zaspokajanie lokalnych potrzeb, korzystanie z szans, jakie stwarzają najbliższe otoczenie i osoby chętne do współdziałania – czerpie z zainteresowań, umiejętności i aspiracji nauczycieli, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.

Uczniowie szkoły realnej gromadzą nie tylko wiedzę, ale też mnóstwo różnorakich doświadczeń, w tym doświadczeń współpracy z innymi. Znają realia otaczającego świata, bo w praktyce stykają się z jego problemami. Po ukończeniu szkoły potrafią decydować o sobie – o dalszym kształceniu, podjęciu pracy lub łączeniu obu aktywności. Samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność to cechy którymi zjednają sobie pracodawców, lub dzięki którym dadzą zatrudnianie sobie i innym.

Forum Edukacji Realnej
będzie przede wszystkim spotkaniem ludzi z pasją, którym zależy na tym, by edukacja miała sens, przygotowywała do życia, przynosiła korzyści społeczne i zwykłą ludzką radość i satysfakcję. Spotkają się osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, potrafiące cieszyć się sukcesami innych, chętne do korzystania z ciekawych wzorców.

  • Do udziału w Forum zaproszone są osoby, którym bliska jest idea, określana przez organizatorów jako edukacja realna: nauczyciele szkół średnich i gimnazjów, pracownicy wyższych uczelni, pracodawcy, samorządowcy, społecznicy i wszyscy, którzy chcą przybliżać szkołę do realnego świata.
  • W ramach Forum organizatorzy będą chcieli przybliżyć uczestnikom swoją wizję szkoły, wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślą jako warta propagowania w całym Kraju. Podzielą się też swoimi praktycznymi doświadczeniami, które dobitnie pokazują, że uniwersalny wzorzec szkoły realnej trzeba zawsze dostosowywać do lokalnych realiów. Forum ma być jednak przede wszystkim miejscem wymiany, nie zaś jednokierunkowego przekazu myśli, idei i wzorców. Uczestnicy są zaproszeni do dzielenia się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, ale także problemami, tęsknotami i pytaniami, na które wciąż brakuje odpowiedzi.

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie http://fer.edu.pl