Polska edukacja finansowana jest ze środków publicznych, co nie oznacza, że nie można i nie warto korzystać z różnego typu grantów czy stypendiów, które oferują np. fundacje. Wręcz przeciwnie, niektóre instytucje prowadzą wiele ciekawych programów i projektów, które stanowią nie tylko wsparcie finansowe, ale również dają możliwość rozwoju – uczniom, uczennicom oraz nauczycielom i nauczycielkom. Jakie programy warto wziąć pod uwagę i jak uzyskać fundusze na edukację?

Programy dla nauczycieli

Nie można ukrywać, że nauczyciele z małych miejscowości mają mniejsze pole manewru, jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów niż pedagodzy z dużych miast. Trudniej tam o dojazd do interesującej instytucji kultury czy nauki. Mimo to, w małych miejscowościach pracują wspaniali pedagodzy, którzy pragną realizować ciekawe, autorskie projekty, rozwijające potencjał i zainteresowania uczniów. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego, odpowiadając na te potrzeby, we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą, stworzyła program Edukacja Inspiracja. W programie tym można otrzymać fundusze na edukację w postaci grantów – przeznaczonych na realizację konkretnych projektów. Jak to zrobić?

Należy opracować koncepcję autorskiego projektu edukacyjnego, który będzie rozwijany razem z uczniami. Największe szanse na granty mają projekty, które angażują uczniów społecznie, krzewią postawy obywatelskie, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Pozyskane w ten sposób fundusze na edukację rozwijają nie tylko zainteresowania uczniów, ale podnoszą też kompetencje nauczycieli. Zyskuje również sama placówka, która może pochwalić się udziałem w nowatorskich projektach i oczywiście wykwalifikowaną, osiągającą sukcesy kadrą.

Fundusze na edukację dla uczniów

Niezwykle istotną kwestią, jeśli chodzi o edukację, jest wyrównywanie szans w dostępie do nauki. Choć jest on powszechny, to niektórym uczniom trudniej zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania w miejscu zamieszkania. Małe miejscowości nie oferują bowiem tylu opcji, co duże ośrodki miejskie. Dzięki Programowi Stypendialnemu Horyzonty, młodzież z małych miasteczek oraz wsi ma szansę podjąć naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych polskich miastach. Program Horyzonty to fundusze na edukację uczniów w postaci stypendiów, które finansują zamieszkanie w bursie, wyżywienie oraz bilety komunikacji miejskiej. Podopieczni fundacji, oprócz nauki w najlepszych szkołach, mogą uczyć się języków obcych czy uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych.

Program Horyzonty to nie tylko fundusze na edukację. Podopieczni mają także możliwość uczestniczenia w letnich i zimowych obozach, podczas których rozwijają swoje pasje i odkrywają nowe. Wszystko pod czujnym okiem koordynatorów z doświadczeniem pedagogicznym i psychologicznym.

Kto ma szansę otrzymać fundusze na edukację w ramach programu Horyzonty? Oferta skierowana jest uczniów z miejscowości nieprzekraczających 30 tys. mieszkańców. Kandydaci powinni planować naukę w jednej ze szkół współpracujących z Fundacją EFC. Istotnym kryterium jest miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata, który nie powinien przekraczać 1550 zł netto.