Interpretacja wiersza nie jednej osobie spędziła już sen z powiek. Choć na pierwszy rzut oka jest to umiejętność, która wydaje się prosta, to w większości przypadków wymaga jednak schematycznego myślenia. Choć i ta teza jest łatwa do podważenia, ponieważ literatura piękna zostawia przed czytelnikiem otwarte drzwi, dla własnej interpretacji. Dowolność kreowania, podczas odczytywania intencji autora wiersza, daje odbiorcy swego rodzaju wolność i przestrzeń dla własnych przemyśleń. Na czym zatem polega interpretacja wiersza i czy rzeczywiście pozwala ona na dowolne formułowanie myśli?

Czym kierować się podczas interpretowania wiersza?

Istnieją pewne wytyczne, bez których prawidłowa interpretacja nie może się udać. Zakłada bowiem ona, że dokładne poznanie biografii autora czy epoki, w której żył, jest kluczową informacją. Zatem staje się niezbędna do prawidłowej oceny przekazu treści. Bo jeśli autor żył w epoce dwudziestolecia międzywojennego to wzorowanie się na bohaterach romantyzmu, podczas interpretacji, będzie założeniem błędnym. W efekcie już na samym początku czytelnik popełni fundamentalną pomyłkę, kierując się źle sformułowaną tezą do samego końca. Podobnie jak w sytuacji, gdy odbiorca nie posiada wiedzy na temat życia autora. Oczywiście niektóre wiersze są anonimowe lub o życiu pisarza wiadomo niewiele, wówczas konkretne odniesienie do życiorysu jest niemożliwe. Jednak bardzo często autorzy poezji stosują w swoich dziełach metafory do ich prywatnego życia. Niejednokrotnie spotyka się przenośnię do tragicznej śmierci najbliższej osoby lub dramatycznego zawodu miłosnego. Takie wydarzenia, choć trudne, były często motywacją do stworzenia najlepszych dzieł literackich w dziejach ludzkości. Wiele interpretacji i opracowań, znajdziesz na stronie lekcjapolskiego.pl

Nie tylko życiorys autora i epoka, w której tworzył, są potrzebne do interpretacji wiersza

Oprócz wyżej wspomnianych wskazówek istnieją jeszcze inne kwestie, którymi należy kierować się podczas opisywania poezji. Są to:

  • określenie podmiotu lirycznego
  • do kogo skierowany jest wiersz
  • zabiegi literackie i środki stylistyczne
  • rodzaj wiersza
  • układ rymów i sylab, liczba strof i wersów

Interpretacja wiersza obejmuje, nie tylko jego przekaz metaforyczny, ale również styl, w jakim został napisany. Dopiero zastosowanie obydwu tych wytycznych, tworzy końcowy obraz dzieła literackiego.

Czy interpretacja wiersza opiera się wyłącznie na jego emocjonalnym przekazie?

Dopiero po określeniu jego rodzaju i stylu można pozwolić sobie na opis wiersza w kontekście emocjonalnym. Dla miłośników poezji to właśnie ta część jest najbardziej pożądanym i przyjemnym etapem. Stanowi on bowiem przestrzeń, w której interpretacja staje się osobistą oceną wychodzącą od czytelnika. Stwarza zatem możliwość wyciągania wniosków, które niejednokrotnie zależą od indywidualnych poglądów czy wartości, którymi czytelnik kieruje się w życiu. Pozwala na dowolność podczas formułowania własnych przemyśleń i odczuć. Jednocześnie, stanowi swego rodzaju bezpieczną strefę od zewnętrznej krytyki. Dzieje się tak, ponieważ wyrażanie własnych uczuć i emocji podczas interpretacji wiersza jest czymś niepodważalnym. Nikt nie może wówczas, zarzucić odbiorcy błędnego wyciągnięcia wniosków, gdyż stanowią one osobiste zdanie, do którego każdy ma prawo. Należy jednak przy tym pamiętać, że to tylko, pewna część, która obejmuje interpretację wiersza Grób Agamemnona. Jeżeli czytelnik już na samym początku błędnie sformułuje założenia dotyczące treści tekstu lub źle oceni jego rodzaj czy epokę, w której powstał, to dalsza jego ocena nie będzie miła sensu. Bez gruntownej znajomości narzędzi literackich interpretacja poezji nie istnieje.