Wiersz jest specyficzną formą przekazywania faktów czy emocji. Nie mówi nam niczego wprost i tylko dogłębna analiza jest w stanie odszyfrować właściwy przekaz autora. Interpretacja wiersza nie należy do rzeczy łatwych i niekiedy trzeba wykazać się dość obszerną wiedzą z działu literackiego.
.

Dobra interpretacja to taka, która wyczerpuje temat pod każdym względem. Analiza wiersza to nie tylko sama treść, ale również styl, budowa czy gatunek. Wiele interpretacji często wybieranych wierszy znajdziesz w serwisie zinterpretuj.pl.

Poniżej zawarliśmy najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas interpretacji utworu literackiego.

Kluczowe elementy dobrej interpretacji wiersza

Każdy wiersz posiada tytuł, który zazwyczaj jest bardzo dobrym drogowskazem, np. „Oda do młodości” Adama Mickiewicza. Sam tytuł podpowiada, czego dotyczy treść. Samo słowo „Oda” oznacza wzniosłość tematu, sławienie czasu lub wydarzenia, także już możemy założyć, że wiersz zapewne mówi o cudownym czasie w ciągu życia, jakim jest młodość. Sam tytuł może wskazywać na konkretny gatunek literacki (oda), ale może również wskazywać adresata (podmiot zbiorowy lub konkretna osoba/osoby).

Analizując kolejne wersy wiersza musisz określić kto jest adresatem i do kogo skierowane są owe słowa. Podmiot mówiący może być pojedynczą personą, ale również może mówić w imieniu konkretnej grupy tj. podmiot zbiorowy. Adresatem również może być pojedyncza osoba, ale również grupa osób.

Podczas tworzenia dobrej interpretacji uwadze nie może umknąć sama budowa wiersza. Musisz zbadać rozmieszczenie treści i jej poszczególne elementy – ilu wersowe są zwrotki, czy jakaś kwestia się powtarza, czy wszystkie zwrotki mają tyle samo wersów, czy występują rymy i jaki jest ich rodzaj, a może budowa wiersza jest charakterystyczna dla danego gatunku literackiego. Ważny jest również nastrój wiersza, być może znajduje się w nim coś charakterystycznego, jak np. powtarzające się określenia rzeczowników (epitety), jak „piękny”, „brzydki” czy „zły”. Czasami autor wiersza powtarza jakąś sekwencję, aby podkreślić dany fakt, wydarzenie, istotę treści. Warto wtedy przyjrzeć się temu bliżej i zastanowić się, co poeta miał na myśli.

To co ważne to zwrócenie również uwagi na to, w jakich czasach tworzył autor. Bardzo często sprawa ma się tak, że w obrębie konkretnej ramy czasowej miały miejsca ważne wydarzenia, które stały się inspiracją tematyczną utworu. Tworząc dobrą interpretację, trzeba być niczym najlepszy śledczy, który zbada każdy trop i zauważy powiązanie treści z konkretnym faktem. Powiązania mogą dotyczyć innych utworów literackich, których treść była zgoła podobna. Znajomość twórczości innych autorów jest tutaj bardzo ważna i pozwala na głębszą analizę. Również ważne wydarzenia historyczne rzutowały na twórczość poetów, więc wiersz, który powstał 1944 roku może być powiązany z II wojną światową. Nurty filozoficzne również nie są tutaj bez znaczenia, odwołanie w treści do konkretnego myśliciela wiąże się z poparciem jego tezy lub twórczości. Dla przykładu „Tren I” Jana Kochanowskiego, gdzie pierwszy wers zawiera słowa ” Wszystki płacze. wszystki łzy Heraklitowe”, gdzie Heraklit należał do grupy filozofów greckich, który w swoich dziełach rozpaczał nad ludzkim losem. Można, więc wywnioskować, że tren jest rodzajem lamentu, co faktycznie ma miejsce, gdyż Jan Kochanowski napisał te dzieła dla swojej zmarłej córki. Akurat wiersze te są również powiązane z biografią autora i czasami rzeczywiście tak jest, ale nie każdy autor pisze o sobie, o swoim życiu.

Oczywiście na początku interpretacji możesz zawrzeć swoją hipotezę, co jest dobre, gdyż pokazujesz, że badasz, szukasz odpowiedzi. Tak naprawdę początkowe założenie nie musi być identyczne z końcowym. Dobrą praktyką jest również przywoływanie cytatów dla potwierdzenia swoich założeń. Pamiętaj, aby pisemna interpretacja była logiczna, poukładana, a każde kolejne zdanie wynikało z poprzedniego. Na koniec nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołączyć kilka słów od siebie na temat wiersza.