ESOKJ, czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, to nic innego jak klasyfikacja poziomu znajomości języków obcych. Została opracowana przez Radę Europy. W skrócie, skala ta jest nazywana CEFR (Common European Framework of Reference for Language) i określa sześć stopni językowego zaawansowania. Każdy stopień uwzględnia konkretne umiejętności, związane z czytaniem, pisaniem, słuchaniem i mówieniem. Oto kilka informacji na temat CEFR, które pomogą Ci określić poziom zaawansowania językowego.

Co to jest CEFR i kiedy warto z niej skorzystać?

CEFR jest bardzo często wykorzystywana przez pracodawców, aby móc określić jaki poziom opanowania danego języka jest pożądany u kandydatów. Tworząc swoje CV warto sięgnąć do odpowiednich oznaczeń, które są używane w ESOKJ. Wtedy rekruter nie będzie miał żadnych wątpliwości, jakie umiejętności prezentujesz w praktyce. Takie ustandaryzowane nazewnictwo może również ułatwić mobilność akademicką oraz zawodową, na obszarze Unii Europejskiej.

Poziomy języka angielskiego w skali Rady Europy

Wyróżnić można trzy poziomy:

 • A – początkujący
 • B – średniozaawansowany
 • C – zaawansowany.

Każdy z nich dzieli się na dwa podpoziomy (np. A1 i A2), a stan między podpoziomami to tak zwane poziomy pośrednie (A2+, B1+). Kompetencje językowe na danych poziomach prezentują się następująco:

 • A1 – na tym etapie osoba jest w stanie samodzielnie stosować proste i potoczne wypowiedzi, na tematy związane z potrzebami życia codziennego. Powinna umieć przedstawić siebie i inne osoby, jak również poprowadzić prostą konwersację.
 • A2 – tu dochodzi umiejętność porozumiewania się w prostych, rutynowych sytuacjach życia codziennego i tematach dobrze mu znanych. Uczeń w nieskomplikowany sposób opisze swoje otoczenie i pochodzenie, jak również potrzeby związane z codziennymi sytuacjami. Zrozumie również proste wypowiedzi w zakresie rodziny, pracy, otoczenia, zakupów itp.
 • B1 – na tym poziomie, dana osoba będzie w stanie opisać zjawiska bardziej abstrakcyjne, takie jak plany na przyszłość czy marzenia. Dochodzi umiejętność argumentowania swoich wypowiedzi i swobodna komunikacja na średnim poziomie zaawansowania. Rozumie główny przekaz w jasnych, standardowych wypowiedziach na znane mu tematy – szkoły, pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, jedzenia, itd.
 • B2 – w tym przypadku kursant będzie w stanie w sposób płynny wyrazić swoje myśli i uczucia, zwłaszcza w spontanicznej rozmowie. Formułuje szczegółowe wypowiedzi pisemne i ustne, także na tematy bardzo abstrakcyjne i niezwiązane z życiem codziennym. Rozumie też dyskusję na tematy techniczne w zakresie jego własnej specjalności.
 • C1 – uczeń z łatwością i spontanicznie zbuduje złożone wypowiedzi, dobierając prawidłowe słownictwo i gramatykę. Będzie w stanie bez trudu komunikować się z otoczeniem, na praktycznie każdej płaszczyźnie. Sformułuje zdania długie, wielokrotnie złożone i szczegółowe, zarówno w mowie jak i w piśmie. Rozpoznaje i stosuje niuanse językowe i długie literackie teksty.
 • C2 – kompetencje językowe zbliżone do rodzimego użytkownika angielskiego. Zrozumie praktycznie każdy tekst i komunikat, również obarczony mocnym akcentem regionalnym. Swobodnie sformułuje długie i precyzyjne wypowiedzi na dowolny temat i bez problemu rozpoznaje subtelności znaczeniowe.

Kursy angielskiego dla dorosłych

Jeżeli chcesz móc chwalić się dobrą znajomością języka, warto zapisać się na kurs językowy w wybranej placówce. Przeważnie każde kursy angielskiego dla dorosłych wieńczą wartościowe certyfikaty, które wzbogacają CV. W przypadku języka angielskiego wyróżnić można również znane egzaminy Cambridge:

 • A2 Key (KET)
 • B1 Preliminary (PET)
 • B2 First (FCE)
 • C1 Advanced (CAE)
 • C2 Proficiency (CPE).

zdjęcie: freepik.com