Korepetycjami są każde zajęcia pozaszkolne, podczas których uczniowie powtarzają materiał z lekcji lub rozszerzają swoją wiedzę z danego przedmiotu. Na korepetycje uczęszczają nie tylko słabi uczniowie, którym grozi pozostanie w tej samej klasie, ale także ci, którzy muszą się uczyć więcej, bo tak chcą ich rodzice. Czy obydwa przypadki generują taki sam sens korepetycji? Korepetycje – za i przeciw, jakie są argumenty?

Przesadne ambicje na nie

Rodzice w swoich pociechach zawsze upatrują geniuszy i coraz częściej dzieje się tak, że chcą nawet na siłę poprawić osiągnięcia w nauce swoich dzieci. Dlatego wysyłają je na korepetycje. Problemem jest także to, że w szkołach z roku na rok zwiększa się poziom nauczania. Bardzo trudna nauka staje się zwłaszcza w liceach. Dlatego powoli staje się normą uczęszczanie na korepetycje przez uczniów liceów. Prywatne lekcje są jakby koniecznością dyktowaną przez warunki programowe w szkołach. Nawet dobrzy uczniowie biorą korepetycje, ponieważ chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce. I nie zawsze jest to podyktowane tak zwanym wyścigiem szczurów w szkołach, a bardzo często wybujałymi ambicjami rodziców. Czy takie korepetycje są potrzebne? Jest to kwestia dyskusyjna. Psychologowie nawet twierdzą, że poprzez zwiększoną presję u najbardziej ambitnych uczniów może wystąpić efekt zupełnie odwrotny. Warto też pamiętać przed posłaniem dziecko na zajęcia pozaszkolne, że uczniowie nie przepadają za korepetycjami – dodatkowa nauka często nielubianego przedmiotu oznacza bowiem mniej czasu na rozrywkę.

Problemy z nauką na tak

Korepetycje są niezbędne w sytuacji, gdy dziecko ma duże braki z danego przedmiotu. Takie braki mogą powstać z różnych przyczyn. Jedną z nich może być sytuacja zmiany szkoły i środowiska kolegów i koleżanek oraz braku akceptacji w nowej szkole. Innym powodem może się okazać długa choroba lub po prostu sytuacja, gdy dziecko nie zajmowało się nauką tylko na przykład grami komputerowymi lub innym rodzajem zabawy. A niektóre dzieci po prostu muszą mieć więcej czasu na przyswojenie i zrozumienie materiału szkolnego. W takim przypadku korepetycje są niezbędne. Rodzice nie zawsze też potrafią zastąpić fachowego korepetytora – mogą nie rozumieć materiału lub zwyczajnie nie mieć czasu, wtedy powinni poszukać nauczyciela dla swojego dziecka, który wyrówna z nim braki z danego przedmiotu. Najprościej jest porozmawiać z nauczycielem ze szkoły, który dany przedmiot prowadzi, ale jeśli dziecko nie przepada za tą osobą, wybierzmy kogoś zupełnie obcego. Warto zdać się na poszukiwania online. W Internecie, na przykład na portalu korepetycje24.com można znaleźć sprawdzonych fachowców ze wszystkich dziedzin, którzy będą uczyć dziecko w domu lub we wskazanym przez siebie miejscu.