Matematyka, uznawana za królową nauk jest jednocześnie jednym z najtrudniejszych przedmiotów, który nierzadko sprawia problemy na różnych etapach nauki. Korki z matmy niejednokrotnie są potrzebne już w szkole podstawowej, ze względu na trudności ze zrozumieniem poszczególnych zagadnień oraz niemożnością pomocy ze strony rodziców. O ile na samym początku w rozwiązywaniu zadań może brać udział mama i tata, o tyle w momencie gdy obliczenia i poruszane tematy zaczynają być coraz bardziej skomplikowane, konieczne jest profesjonalne wsparcie.

Matematyka jest bardzo wymagającym przedmiotem, dlatego konieczne jest, aby korepetycje odbywały się regularnie. Co więcej, warto się na nie zdecydować już w momencie, gdy pociecha wykaże pierwsze trudności z opanowaniem materiału. Dzięki temu, uda się uniknąć kumulowania się kolejnych zaległości. Materiał będzie przerabiany i tłumaczony na bieżąco, co zaowocuje usystematyzowaniem wiedzy. Jest to kluczowe na wszystkich etapach edukacji – zarówno w szkole podstawowej, liceum, jak i na studiach.

Korki z matmy dla uczniów i studentów

Wsparcie w nauce matematyki to nie tylko sposób na zaliczenie kolejnych sprawdzianów, kartkówek, kolokwiów i egzaminów. Dla wielu uczniów odpowiednia znajomość tego przedmiotu jest przepustką na studia, a następnie do wymarzonego zawodu. Każdy przyszły informatyk, ekonomista, księgowy, automatyk, robotyk czy architekt musi opanować zagadnienia i przede wszystkim je rozumieć. Korepetycje z matematyki warto zatem traktować jako inwestycję w przyszłe sukcesy. Dla studentów studiów o profilu technicznym niezdanie przedmiotu związanego z matematyką wyklucza ich z dalszego kształcenia się na wybranym kierunku, a tym samym być może przekreśla marzenia o podjęciu pracy w danym zawodzie.

Uczniowie podstawówki oraz liceum, nawet jeśli wykazują zwiększone zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi lub biologicznymi, również muszą opanować matematykę na poziomie pozwalającym na zdanie przedmiotu. Korki z matmy są zatem niezbędne w wielu przypadkach, choć w zależności od faktycznych potrzeb ucznia, charakter zajęć może być różny.

Rodzaje zajęć i wymagania względem korepetytora

Studenci, licealiści oraz rodzice młodszych uczniów bardzo często umieszczają informację “szukam dobrego korepetytora”. Aby jednak znaleźć osobę, która faktycznie okaże się odpowiednim nauczycielem, warto na początku zastanowić się jakie mamy wobec niej wymagania, jakich warunków do nauki potrzebuje dziecko oraz jakie są nasze możliwości finansowe. Korepetycje z matematyki mogą odbywać się zarówno w formie indywidualnej, grupowej, jak i w wersji online. Ciekawą opcją są także pakiety polegające na zakupie określonej liczby lekcji, które można wykorzystać w danym czasie. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują wyłącznie okresowego wsparcia, np. przed sprawdzianem lub egzaminem.

Dobry korepetytor jest w stanie stworzyć takie warunki, gdzie nauka przebiega w sposób przyjazny, bezstresowy oraz w pełni zrozumiały. Co więcej, dopasowuje tempo realizowania materiału i przekazywania wiedzy do możliwości ucznia. Ze względu na specyfikę przedmiotu jakim jest matematyka, korepetycje muszą być ukierunkowane na zidentyfikowanie wszelkich luk jakie powstały podczas nauki w szkole. Tylko 100-procentowe opanowanie podstawowych zagadnień pozwoli na przyswojenie kolejnego, bardziej zaawansowanego materiału. Dobry korepetytor jest w stanie szybko zidentyfikować mocne i słabe strony ucznia, poświęcając więcej uwagi na dziedziny, które wymagają pracy.

Ile kosztują korepetycje z matematyki?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od tego jaka forma nauki nas interesuje. Najbardziej korzystną finansowo opcją są zajęcia grupowe. Cena jest tym niższa, im większa liczba dzieci uczęszcza na korki z matmy. Niemniej jednak, zbyt duża grupa może okazać się złym rozwiązaniem, gdyż korepetytor nie będzie w stanie skupić się na pojedynczym uczniu. W przypadku korepetycji grupowych organizowanych przez MOOSE POLECANE KOREPETYCJE, maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi 10 osób. Dzięki temu, nauczyciel może lepiej dysponować czasem i raz jeszcze wytłumaczyć konkretną rzecz. Jeśli chcemy dowiedzieć się ile kosztują korepetycje z matematyki, należy także określić czas trwania pojedynczych lekcji. Cena zmienia się również w zależności od konkretnego miasta.