Żaden uczeń szkoły podstawowej nie obędzie się bez kompletu podręczników do poszczególnych przedmiotów obowiązujących w danej klasie. Jakie pozycje będą obowiązywały w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023?

Podręcznik do religii klasa 1

Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej będą się uczyli z podręcznika „Pan Bóg jest naszym Ojcem” pod redakcją księdza Pawła Płaczka. To bogato ilustrowana książka pełna kolorowych rysunków dostosowanych do zdolności poznawczych dzieci w tym wieku.

Podręcznik do religii klasa 2

Uczniom klasy drugiej szkoły podstawowej dedykowany jest podręcznik „Chcemy poznać Pana Jezusa” pod redakcją księdza Pawła Płaczka. Ma on na celu ułatwić dzieciom wprowadzenie poznanych prawd wiary w relacje z Bogiem, rówieśnikami oraz dorosłymi.

 

Podręcznik do religii klasa 3

Dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej przeznaczony jest podręcznik „Przyjmujemy Pana Jezusa” pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta oraz Danuty Jackowiak. Jego celem jest bezpośrednie przygotowanie dzieci do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Podręcznik do religii klasa 4

Rodzice dzieci, które będą rozpoczynały naukę w klasie czwartej szkoły podstawowej, powinni się zaopatrzyć w podręcznik pod tytułem „Jestem chrześcijaninem”. Stanowi on połączenie aspektu społecznego oraz eklezjalnego, na fundamencie nauki o Chrystusie.

Podręcznik do religii klasa 5

Do nauki religii w klasie piątej szkoły podstawowej służy podręcznik „Bóg szuka człowieka”. Został on wzbogacony o nowoczesną szatę graficzną oraz kody QR, które uczniowie mogą odczytać za pomocą odpowiedniej aplikacji bądź funkcji dostępnych w telefonie.

Podręcznik do religii klasa 6

Osoby zaczynające klasę szóstą szkoły podstawowej, religii będą się uczyły z podręcznika „Jezus nas zbawia”. Koncentruje się on na Osobie i zbawczej misji Chrystusa. Uczniowie poznają tu Jezusa jako wyczekiwanego Mesjasza. Zapoznają się z Jego życie, nauczaniem i cudami, co w konsekwencji doprowadzi ich do spotkania w sakramentach z żywym Synem Bożym.

Podręcznik do religii klasa 7

„Spotkanie ze słowem” jest podręcznikiem przeznaczonym do nauki religii w klasie siódmej szkoły podstawowej. Zawarte w nim treści zostały przygotowane w taki sposób, aby uczeń podjął próby znalezienia odpowiedzi na pytania egzystencjalne i uświadomił sobie konieczność dawania świadectwa miłości do Boga w codziennym życiu.

Podręcznik do religii klasa 8

Podręcznik służący do nauki religii w klasie ósmej szkoły podstawowej to „Aby nie ustać w drodze” pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta oraz Danuty Jackowiak. Zawarte w nim założenia programowe skupiają się na wyjaśnieniu chrześcijańskiego pojęcia wolności i świadomego korzystania z niej.