Edukacja szkolna nie zapewnia wystarczającego rozwoju umiejętności językowych naszych dzieci. Z tego względu decydujemy się na inwestycję w korepetycje i dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, bez którego dziecko nie poradzi sobie z kolejnymi egzaminami i starci punkty decydujące o dostaniu się na dobrą uczelnię wyższą.

Świadomi rodzice nie oszczędzają na edukacji dziecka. Można zrezygnować z wielu zbędnych zakupów i odłożyć je w czasie, ale nauka nie jest jedną z nich. Obecny poziom kształcenia językowego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pozostawia wiele do życzenia, a narastające braki w edukacji sprawiają, że z czasem coraz trudniej jest je uzupełniać.

Kursy językowe dla dzieci to dobry pomysł na uzupełnianie edukacji szkolonej i korygowanie braków w dotychczas zdobytej wiedzy. Warto pamiętać, że o efektywności nauki decyduje renoma szkoły oraz doświadczenie pracujących z dziećmi i młodzieżą lektorów, którzy powinni odpowiednio dopasować sposób nauczania do poziomu wiedzy najmłodszych kursantów oraz zapewnić odpowiednie warunki nauki dostosowane między innymi do wieku.

Angielski dla dzieci i młodzieży

W zależności od wieku dziecka inaczej przyswaja ono wiedzę i potrzebuje innych bodźców motywujących do nauki. Najmłodsze dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, nie są w stanie długo skupić się na nudnych zajęciach i dlatego na późniejszych etapach edukacji ujawniają się u nich pewne braki w wiedzy rzutujące na tempo rozwoju umiejętności językowych.

Z doświadczenia każdy rodzic przyzna, że sposób nauczania języka angielskiego w szkołach publicznych opiera się w większości na przepisywaniu zdań z tablicy do zeszytu i pamięciowym przyswajaniu słówek, które po pierwszej kartkówce ulatują z pamięci dziecka. Brak jest w podstawowej edukacji nacisku na swobodną konwersację, czasu dla poszczególnych uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wyjaśnienia zasad gramatyki czy zwykłej uwagi nauczyciela, gdyż liczne klasy nie pozwalają na indywidualne podejście do ucznia.

Przeszkodą w skutecznej nauce jedynie podczas zajęć szkolnych jest także mała ilość godzin lekcyjnych. W początkowych klasach jest to tylko 90 minut w tygodniu rozbitych na dwie lekcje po 45 minut – czas ten nie jest wystarczający do skutecznej nauki języka nawet w przypadku szczególnie zdolnych dzieci. Efektem zbyt małej ilości godzin lekcyjnych są problemy z przygotowaniem go egzaminów gimnazjalnych czy późniejszych egzaminów do szkół średnich i na studia. Z tego wglądu warto jak najwcześniej postawić na dodatkowe zajęcia z angielskiego, które oferuje między innymi szkoła językowa Empik School, gdzie w ofercie znajdziemy specjalne kursy dla dzieci i młodzieży.

Nauka w Empik School to najlepszy sposób wspierania rozwoju dziecka i sprawdzona inwestycja w jego świetlaną przyszłość. Dzięki specjalnie dopasowanym do potrzeb młodzieży kursom językowym możliwe jest nie tylko podciągnięcie dziecka w angielskim, ale także przekazanie mu wiedzy, na którą w szkole nie ma czasu. Zajęcia z lektorami to praca na żywym języku, a nie jedynie podręcznikowych regułkach. Tutaj nie obowiązują sztywne ramy nauczania, a dwa razy większa ilość czasu niż oferuje program szkolny, przeznaczonego na intensywną naukę to gwarancja pełnego sukcesu i doskonałego zdania każdego egzaminu.

Już dziś odwiedź stronę internetową empikschool.com i sprawdź, jakie korzyści zyska Twoje dziecko, uczęszczając na zajęcia do najlepszej szkoły językowej w Polsce. Dzięki dużej ilości oddziałów na terenie całego kraju Empik School jest najbardziej dostępną i otwartą na potrzeby każdego ucznia szkołą, która oferuje jedynie sprawdzone i skuteczne oraz przyjazne dzieciom metody nauczania.