Kształcą młode pokolenia, wpływają na rozwój dzieci i młodzieży. Nauczyciele – jak dbają o swój rozwój i czy wciąż się szkolą?

Reformy, rozporządzenia, nowe metody pracy i narzędzia, a do tego oczekiwania rodziców i praca w placówce – to niektóre z zewnętrznych czynników, które sprawiają, że zawód nauczyciela jest tak wymagający. Te zewnętrzne czynniki, a także specyfika pracy z młodym pokoleniem oraz odpowiedzialność za jego kształtowanie, sprawiają, że nauczyciele coraz częściej korzystają z dedykowanych szkoleń dla oświaty m.in. z oferty ECRK LEX.

Badania wykazują, że w Polsce obserwuje się wysoki udział nauczycieli w rozwoju zawodowym. Z deklaracji polskich nauczycieli wynika, że 90,4% badanych systematycznie bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Stanowi to wynik powyżej średniej zbadanej w 24 krajach. Polscy nauczyciele poświęcają około 29 dni w roku na rozwój zawodowy, a ten wynik sytuuje naszych pedagogów na 5. miejscu wśród badanych 24 krajów. Badania wykazały, że najbardziej aktywni są na ogół nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami.

Szkolenia dla oświaty: co wybierają nauczyciele?

Najpopularniejsze formy doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli to uczestnictwo w nieformalnych rozmowach, czytanie literatury, kursy i warsztaty m.in. z programów ECRK LEX, a także mentoring, coaching, seminaria i konferencje, badania indywidualne i zespołowe.

Coraz bardziej popularną formą doskonalenia są platformy e-learningowe, jak chociażby proponowana przez placówkę szkoleniową ECRK LEX. W dobie nauki zdalnej i aktualnej sytuacji epidemiologicznej doskonalenie zawodowe online staje się wygodną formą kształcenia.

Szkolenia ECRK LEX

Zmieniające się środowisko szkoły i otoczenie sprawia, że nauczyciele coraz wyraźniej dostrzegają, że ich kwalifikacje uzyskane na studiach stanowią dopiero początek drogi, dlatego też z chęcią korzystają z dostępnych na ecrklex.pl kursów.

W ofercie szkoleń znajdują się dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości kursy: m.in. „Metodyka nauczania zdalnego” czy „Nowe zagrożenie w internecie – patotreści. Co nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien?”. Nie brakuje także kursów dla dyrektorów dotyczących zarządzania placówką oświatową, a także szkoleń dla pracowników administracji np. dotyczących kadr, płac i finansów.

Oferta placówki to przede wszystkim wysoka jakość merytoryczna, atrakcyjna formuła prowadzenia szkolenia, wygoda emisji w dowolnie wybranym miejscu i czasie, a także materiały dodatkowe, niezbędne w codziennej pracy. Prócz kursów i e-szkoleń nauczyciele znajdą na platformie wzory dokumentów szkolnych, a także informacje o nowych rozporządzeniach i regulacjach prawnych.