Praca na stanowisku opiekunki osoby starszej jest wymagająca, jednak dostarcza mnóstwo satysfakcji oraz daje możliwość uzyskania godziwego wynagrodzenia. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która wskazywałaby na konkretną kwotę, ponieważ jest wiele kryteriów, według których ustala się wysokość pensji.

Od czego zależy wysokość pensji?

Zgłaszając się do pracy jako opiekun lub opiekunka osoby starszej należy mieć nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale również umiejętności. Ważne jest posiadanie pewnych cech osobowości, takich jak empatia i cierpliwość, ale kluczowe w ustalaniu wysokości wynagrodzenia będzie przede wszystkim stopień umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz dodatkowe kwalifikacje, na przykład odbyte kursy pierwszej pomocy lub wykształcenie z zakresu fizjoterapii czy rehabilitacji. Carework.pl bierze pod uwagę również indywidualny przypadek, mianowicie stan zdrowia osoby starszej. Im trudniejszy jest przypadek i im większego zaangażowania i wysiłku ze strony opiekuna wymaga, tym wyższe są zarobki.

Zarobki za opiekę nad osobą starszą w Niemczech

Najniższe zarobki opiekuna osoby starszej w Niemczech najczęściej wynoszą 1000 euro netto, a najwyższe to nawet 1600 euro netto. Są to kwoty adekwatne do wykonywanych zadań oraz posiadanych umiejętności. Należy zaznaczyć, że podejmując pracę z carework.pl opiekun ma odprowadzane składki do ZUS. Pracownik może również zdecydować, w jakiej walucie wynagrodzenie będzie przesyłane na jego konto (EUR czy PLN). W niektórych przypadkach możliwe jest również otrzymanie zaliczki przed terminem wypłaty. Co więcej, opiekun otrzyma dodatkowe premie, na przykład za pracę w Niemczech podczas świąt.

Praca na stanowisku opiekuna osoby starszej niesie ze sobą mnóstwo korzyści, a jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się opieką nad osobami starszymi w Niemczech, liczyć można dodatkowo na doskonałe warunki pracy oraz wsparcie i pomoc, jeśli pojawią się jakieś trudności związane z wykonywanymi obowiązkami.