Jakie zadania pojawią się w tegorocznych arkuszach maturalnych? Tego nie da się przewidzieć. Analizując zestawy pytań z poprzednich lat, można jednak wytypować „pewniaki”, czyli zagadnienia, które praktycznie co roku pojawiają się na egzaminie dojrzałości.

Artykuł sponsorowany

Odpowiednia motywacja

Przystępując do egzaminów maturalnych, pamiętaj, że wysiłek, który musisz teraz podjąć, w przyszłości przyniesie wymierne korzyści. Dobrze zdana matura pozwoli Ci dostać się na wymarzone studia. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaki kierunek wybrać, w podjęciu decyzji pomóc Ci mogą testy predyspozycji zawodowych. Dzięki nim dowiesz się, jakie studia pozwolą Ci rozwinąć Twoje umiejętności i zainteresowania. Więcej na temat testów dowiesz się, odwiedzając stronę internetową https://www.kierunekrozwoju.pl.

Matura z polskiego: analiza tekstu

Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. Aby go zaliczyć, uzyskać musisz przynajmniej 30% wymaganych punktów. Arkusz maturalny składa się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem ― zawiera pytania, na które odpowiesz, opierając się o fragment dołączonego tekstu. Jakich zadań możesz się spodziewać?

 • Jedno z popularniejszych poleceń dotyczy zidentyfikowania nadawcy i odbiorcy tekstu, który właśnie przeczytałeś.
 • Innym często spotykanym zadaniem jest wskazanie funkcji wypowiedzi tekstowej. Należy określić, czy ma ona charakter informatywny, ekspresywny, impresywny czy poetycki.
 • Od maturzystów często wymaga się również zidentyfikowania gatunku, do którego zalicza się przytoczony tekst (np. recenzja, felieton, esej, reportaż, list) i wskazania jego cech.

Środki stylistyczne

Rozwiązując pierwszą część matury z języka polskiego, prawdopodobnie będziesz musiał również rozpoznać i określić funkcję środków stylistycznych, które pojawiły się w tekście. Przed maturą pisemną warto więc powtórzyć wiadomości dotyczące takich środków, jak porównanie, hiperbola, apostrofa, metafora, instrumentacja zgłoskowa, alegoria, symbol, personifikacja, peryfraza, oksymoron, wyliczenie, paralelizm składniowy czy pytanie retoryczne.

 • W arkuszach często pojawia się również pytanie o stylizację, którą posłużył się autor tekstu (np. archaizacja, dialektyzacja, stylizacja biblijna).
 • Innym popularnym poleceniem jest zidentyfikowanie stylu funkcjonalnego wypowiedzi (np. styl naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny, potoczny, urzędowy, artystyczny).
 • Przed egzaminem warto również przypomnieć sobie takie pojęcia, jak homonim, synonim i antonim oraz odświeżyć informacje dotyczące części mowy oraz części składowych zdania.

Lektury ― co musisz powtórzyć?

Druga część egzaminu z języka polskiego polega na stworzeniu własnej pracy pisemnej. Do wyboru będziesz miał dwa tematy. Najczęściej jednej z nich ma formę analizy i interpretacji utworu poetyckiego, drugi ― formę rozprawki, do napisania której wymagana jest znajomość jednej z obowiązkowych lektur. Której? Wśród „pewniaków” co roku wymieniane są: „Pan Tadeusz” i „Dziady” Adama Mickiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” i „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. Te typowania nie zawsze się sprawdzają. Pod uwagę musisz brać to, że w tym roku na maturze może pojawić się inna pozycja z obowiązującego kanonu. Przed maturą warto sięgnąć po streszczenia i odświeżyć treść wszystkich lektur. Podczas powtórki postaraj się określić najważniejsze problemy poruszane w danym utworze. Skup się na głównych bohaterach i motywacjach, kierujących ich zachowaniem ― postaci drugoplanowe czy epizodyczne są mniej istotne. Zwróć także uwagę na to, w jakiej epoce literackiej powstał dany utwór.

 

Zdjęcie: www.flickr.com

Matura podstawowa z matematyki

Od roku 2010 matura z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. Aby zdać ten egzamin, zdobyć należy przynajmniej 30% punktów. Arkusz maturalny składa się z trzech grup zadań.

 • Grupa pierwsza zawiera zadania zamknięte, oceniane w skali od 0 do 1 punktu. Aby je rozwiązać, spośród czterech odpowiedzi wybrać będziesz musiał jedną poprawną. Pamiętaj, nanieść ją na kartę odpowiedzi, znajdująca się na końcu arkusza.
 • Druga grupa składa się z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi. Rozwiązując je, będziesz musiał podać zwięzłe uzasadnienie swojej odpowiedzi. Za rozwiązanie takiego polecenia możesz zdobyć maksymalnie 2 punkty.
 • W trzeciej grupie znajdziesz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te oceniane są w skali od 0 do 4, 5 lub 6 punktów. Rozwiązując je, musisz przedstawić swój tok rozumowania.

Matematyczne „pewniaki”

Przygotowując się do matury z matematyki, warto dokładnie przeanalizować arkusze z poprzednich lat. Z pewnością zauważysz, że co roku powtarzają się określone typy zadań.

 • Na egzaminie z matematyki praktycznie zawsze pojawiają się polecenia, które sprawdzą Twoją umiejętność wykonywania działań na potęgach i pierwiastkach. Rozwiązując je, prawdopodobnie będziesz musiał użyć wzorów skróconego mnożenia – znajdziesz je w karcie wzorów, którą otrzymasz na początku egzaminu.
 • Matematycznym „pewniakiem” są również polecenia dotyczące funkcji liniowej. Możesz spodziewać się zadań, które wymagać będą od Ciebie rozwiązania równania bądź nierówności, obliczenia miejsc zerowych funkcji, a także zbadania równoległości i prostopadłości prostych.
 • Praktycznie co roku w arkuszu pojawiają się również zadania z funkcji kwadratowej. Aby je rozwiązać, będziesz musiał narysować wykres funkcji, znaleźć miejsce zerowe, zapisać funkcję w postaci ogólnej, kanonicznej lub iloczynowej.

Geometria płaska i przestrzenna

Przystępując do matury z matematyki, możesz spodziewać się zadań z geometrii płaskiej. Na pewno pojawią się zadania, które wymagać będą od Ciebie obliczenia pola, obwód, długość boku lub przekątnej trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku lub trapezu. W arkuszach często pojawiają się polecenia dotyczące wyznaczenia miary kąta środkowego lub kąta wpisanego w okrąg. Wzory konieczne do rozwiązana tego typu zadań znajdziesz w karcie wzorów. Podczas rozwiązywania zadań z geometrii płaskiej bardzo użyteczna jest zasada podobieństwa trójkątów, a także twierdzenie Pitagorasa. Przyda Ci się ono również podczas rozwiązywania zadań z geometrii przestrzennej. Spodziewać się możesz pytań dotyczących objętości, pola powierzchni, długości krawędzi lub przekątnych takich figur przestrzennych, jak sześciany, prostopadłościany, graniastosłupy, walce czy stożki.