W języku angielskim istnieje aż 12 czasów, co zwłaszcza na początku nauki może zniechęcać. Na szczęście nie wszystkie są niezbędne, by komunikować się w obcym języku. Poznaj czasy Simple, które stanowią podstawę porozumiewania się w języku angielskim.

Kilka słów o czasach Simple

Czasy Simple, czyli czasy proste to jedne z pierwszych, które poznają osoby początkujące podczas nauki języka angielskiego. Konstrukcje rodzaju Simple to zgodnie z nazwą są proste do utworzenia i używane najczęściej w codziennej komunikacji. Do zestawu tych czasów należy:

  • Present Simple — służy do opisywania teraźniejszości;
  • Past Simple — z jego pomocą opowiesz o przeszłości;
  • Future Simple — jest wykorzystywany do mówienia o przyszłości.

Cechą wspólną wszystkich tych czasów jest tryb dokonany. Czasy te skupiają się na czynnościach i ich wykonaniu zamiast na procesie wykonywania.

Present Simple

To zapewne pierwszy czas, który poznaje się w trakcie nauki języka angielskiego, bo służy między innymi do opisywania miejsca zamieszkania „I live in…” czy przedstawiania się „My name is…”. Jest to czas teraźniejszy bardzo często stosowany w różnych sytuacjach. Dla przykładu, gdy mówimy o powtarzających się sytuacjach, codzienności, zwyczajach oraz tym, co nas otacza. Wreszcie, czas Present Simple jest wykorzystywany także, by opisywać siebie i swoje cechy.

Istotny w tym czasie jest czasownik „to be”. Służy do opisywania profesji, cech danej osoby, pogody czy miejsca pochodzenia („I am from Poland”). Pytania w czasie Present Simple są tworzone, za pomocą szyku przestawnego, czyli przestawienia podmiotu z orzeczeniem np.: „Are you from Poland?”. Przeczenia zaś powstają przez dodanie słowa „not” – „I am not from Poland”. W przypadku innych czasowników w języku angielskim istotne jest, by w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodać do niego „s” lub „es” (gdy słowo kończy się na samogłoskę). W czasie Present Simple często używane są wyrażenia opisujące częstotliwość, takie jak „zawsze”, „często”, „nigdy” lub „codziennie”. Oprócz nawyków i codziennej rutyny czas Present Simple jest wykorzystywany do mówienia o stanach, uczuciach i sytuacjach, które trwają czy są np. prawami natury.

Past Simple

Past Simple jest podstawowym czasem przeszłym, który służy do komunikacji w języku angielskim. Za pomocą Past Simple opisuje się przeszłość dokonaną, czyli sytuacje, które zdarzyły się w przeszłości i nie mają swojej kontynuacji w obecnych czasach. Popularne w tym czasie są stwierdzenia z dokładnym określeniem czasu, kiedy się wydarzyły, czyli np. wczoraj, dwa lata temu, czy w zeszłym miesiącu. Używając czasu Past Simple, można także mówić o nawykach i zwyczajach, które miało się w przeszłości.

Istotny w czasie Past Simple jest czasownik użyty w drugiej formie. W przypadku czasowników regularnych wystarczy dodać do niego końcówkę „ed” i w ten sposób stworzyć formę przeszłą. Istnieje jednak spora lista czasowników nieregularnych, których niestety należy nauczyć się na pamięć.

Ważnym wyróżnikiem czasu Past Simple jest także operator „did” służący do budowania pytań oraz zaprzeczeń. Operator jest taki sam dla wszystkich osób i nie zmienia się również w przypadku liczby mnogiej.

Future Simple

Jednym z podstawowych sposobów opisywania przyszłości w języku angielskim, a przy tym kolejnym czasem typu Simple jest Future Simple. Jego dużym plusem jest niewielki poziom skomplikowania, przez co jest lubiany przez osoby uczące się języka angielskiego. Future Simple służy do kilku celów. Po pierwsze do opisywania przyszłości i planów. Po drugie, do mówienia o spontanicznych decyzjach, które są podejmowane w chwili mówienia. Po trzecie, by powiedzieć o przypuszczeniach dotyczących przyszłości. I po czwarte, by mówić o marzeniach, ogólnych planach na przyszłość czy też składaniu obietnic.

Budowa zdania w czasie Future Simple nie powinna sprawiać problemów. Wystarczy pomiędzy podmiotem a orzeczeniem dodać operator „will”, który nie zmienia się dla różnych osób. Czasownik w czasie przyszłym Future Simple jest również niezmienny. Praktyczną porcję ćwiczeń z zakresu Future Simple można natomiast znaleźć na stronie: https://szybkanauka.pro/future-simple-cwiczenia/.