Język polski to obowiązkowy przedmiot na maturze. Można zdawać go na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Matura z języka polskiego obejmuje dość szeroki zakres materiału. Wielu maturzystów odczuwa lęk przed tym egzaminem. Epoki literackie, pisarze, lektury, motywy literackie – to wszystko przysparza wielu uczniom problemy.

Powtarzanie wiadomości

Aby osiągnąć dobre wyniki na maturze, trzeba się do niej solidnie przygotować i powtórzyć dokładnie wszystkie wiadomości. W pierwszej kolejności należy powtórzyć lektury obowiązkowe. Warto znać nie tylko ich treść, ale też założenia epoki, w której powstała dana pozycja oraz intencję autora w odniesieniu do każdej lektury. Każdą interpretację warto poszerzyć o konteksty biograficzne, historycznoliterackie, oraz filozoficzne.

Bardzo ważne jest odpowiednie rozłożenie nauki. Naukę najlepiej rozplanować i odpowiednio ją rozłożyć już na początku klasy maturalnej. Warto wyszczególnić własne braki, uświadomić sobie, czego się nie pamięta, na co poświęciło się mniej czasu, co trzeba nadrobić.

Matura z języka polskiego składa się z części dotyczącej rozumienia tekstu oraz z wypracowania. Niektóre pytania mogą odnosić się do wiedzy spoza arkusza, dlatego maturzyści muszą orientować się nie tylko w tekstach, ale też w epokach literackich. Trzeba więc mieć opanowany materiał teoretyczny.

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

Bardzo dobrym pomysłem jest systematyczne powtarzanie wiadomości i rozwiązywanie testów maturalnych z lat ubiegłych. Przeglądanie i rozwiązywanie testów pomoże maturzystom oswoić się z formą arkusza oraz z zadaniami, jakie można spotkać na egzaminie. Np. maturalne karty pracy ułatwią naukę, stanowią cenną pomoc w powtórzeniu najważniejszych zagadnień, pozwolą sprawdzić, w jakim stopniu maturzysta opanował materiał.

Warto poćwiczyć też pisanie wypracowań. W tym przypadku również można korzystać z poradników, które pokazują, na co zwrócić uwagę podczas pisania wypracowania, jakich błędów nie należy popełniać. Warto powtórzyć też gramatykę, ortografię, interpunkcję.

Należy starannie przygotowywać się do zajęć powtórkowych na lekcjach języka polskiego i aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach. O wszelkie niejasności należy pytać nauczyciela. Warto korzystać z różnych pomocy dydaktycznych, w przypadku dużych zaległości bardzo pomocne okażą się wszelkie kursy przygotowawcze do matury oraz korepetycje.