Proces starania się o prace opiekunki seniora nie jest trudny. Można w nim wziąć udział online. Aby jednak móc aplikować na stanowisko opiekunki, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Jakich? Czy są wśród nich referencje i jeśli tak jak powinny one wyglądać?

Czym są referencje?

Referencje to dokument potwierdzający, dokumentujący poprzednie zatrudnienie. Najczęściej wydaje się je w formie papierowej, ale nie musi tak być. Popularne są też referencje wydawane przez telefon. Przyszli pracodawcy pytają o nie, aby zweryfikować doświadczenie zawodowe, a w przypadku opiekunek seniorów również cechy osobowości.

Czy referencje są potrzebne w procesie rekrutacji?

W wielu zawodach referencje są podstawą zatrudnienia. W przypadku opiekunek seniorów są one mile widziane, ale nie zawsze konieczne. Dobrze jest je załączyć do CV wraz ewentualnym świadectwem pracy oraz innymi wymaganymi w procesie rekrutacji dokumentami. Ich pełny wykaz czeka na opieka.felizajob.pl, gdzie agencja opiekunek w Niemczech informuje jakie warunki trzeba spełnić, aby pracować jako opiekunka u naszych zachodnich sąsiadów.

Jak powinny wyglądać referencje dla opiekunki osoby starszej?

Referencji dla opiekunek osób starszych nie przygotowuje się wg wzoru – panuje tu dowolność. Warto jednak pamiętać, aby zawrzeć w dokumencie najważniejsze informacje takie jak:

  • Imię i nazwisko opiekuna
  • Imię i nazwisko podopiecznego
  • Stan zdrowia podopiecznego
  • Zakres obowiązków – krótki opis poprzednich doświadczeń zawodowych
  • Okres zatrudnienia (dokładny czas trwania wykonywanej pracy)
  • Numery telefonów do poprzednich pracodawców
  • Własnoręczny podpis osoby wystawiającej referencje.

Mile widziane są również referencje, które zawierają kilka osobistych zdań o pracowników np. opis jego relacji z podopiecznym, wskazanie, jakimi cechami osobowościowymi wyróżnia się opiekunka (odpowiedzialność, kreatywność w organizacji zajęć seniorowi w czasie wolnym, punktualność, dobra komunikacja itp.).

Kto może wystawić referencje opiekunce seniora?

W przypadku opiekunek osób starszych rzadko kiedy jest możliwość, aby referencje wystawił sam podopieczny. Najlepiej więc o ich wypisanie poprosić rodzinę lub osoby najbliższe seniorowi, czyli te, przez które zostało się zatrudnionym. O wystawienie dokumentu najlepiej poprosić na zakończenie współpracy. Będąc zatrudnionym przez agencję pracy, warto zwrócić się do niej o wystawienie opinii dot. pracy. Osoby starające się o pracę opiekunki w Niemczech, powinny zadbać o to, aby referencje przyszłemu pracodawcy przedstawić nie tylko w języku polskim, ale i niemieckim. Te otrzymane w języku polskim warto więc przetłumaczyć, a do tłumaczenia zawsze dołączać kserokopię oryginały.