Obecnie na rynku nieruchomości odbywa się wiele transakcji kupna – sprzedaży. Przy takiej ich liczbie i zróżnicowanych cechach nieruchomości, obrót na rynku oraz określenie ceny sprzedaży stało się niezwykle trudne. Koniecznym staje się więc rzetelna wycena nieruchomości, sporządzona przez uprawnioną do tego osobę. Podmiotem, który może przeprowadzić taką wycenę, jest rzeczoznawca majątkowy.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Zgodnie z ustawą rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – a więc wyceny nieruchomości i przedstawiania tej wyceny na piśmie, w formie operatu szacunkowego.

Nie każdy jednak może zostać rzeczoznawcą majątkowym. Aby móc wykonywać ten zawód, należy otrzymać uprawnienia zawodowe w drodze egzaminu państwowego oraz zostać wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca majątkowy musi być również osobą niekaraną, posiadać wyższe wykształcenie, ukończyć studia podyplomowe (lub ukończyć studia wyższe spełniające minima programowe stawiane stadium podyplomowym) oraz ukończyć praktykę zawodową.

Kiedy konieczne jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Wskazaniem do skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego są sytuacje, kiedy konieczne jest formalne udokumentowanie wartości nieruchomości. Do takich sytuacji należą między innymi:

  • zakup lub sprzedaż nieruchomości,
  • kupno nieruchomości na kredyt (zabezpieczenie kredytu hipotecznego),
  • podział majątku lub spadku,
  • zapłata podatku do urzędu skarbowego,
  • inne postępowania sądowe i urzędowe.

Usługi rzeczoznawcy majątkowego Śląsk

Na terenie województwa śląskiego działalność prowadzi wielu uprawnionych rzeczoznawców. Jednym z nich jest Pani Barbara Włodarczyk ( wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-tychy ), która dysponuje dużym doświadczeniem i wiedzą z zakresu wyceniania nieruchomości. Specjalizuje się przede wszystkim w sporządzaniu wycen na potrzeby określania ceny sprzedaży, zabezpieczania wierzytelności do banków, dla potrzeb określenia wysokości darowizny, przy podziale majątku i spadku, czy też dla potrzeb rozliczeń podatkowo – skarbowych.

Wycena nieruchomości może być wymagana na różnych etapach, która wynika z ciągle powstających potrzeb uczestników rynku. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na proces wyboru odpowiedniego podmiotu wyceniającego. Wszystkie dane o rzeczoznawcach są dostępne do wglądu w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa.