W ostatnich latach bezpieczeństwo narodowe jako kierunek akademicki znacznie zyskało na popularności. Sytuacja ta wynika nie tylko z patriotycznych zrywów młodzieńczych serc, ale także z realnych zagrożeń pojawiających się na terytorium Europy. Za popularnością kierunku stoi jednak nie tylko moda, ale przede wszystkim chęć uzyskania konkretnych i poszukiwanych kwalifikacji, które otworzą drzwi do wysokich zarobków i zawodowego sukcesu.

Spektrum różnorakich możliwości

Tym, co najbardziej przekonuje wielu młodych ludzi, rozpoczynających studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jest zakres możliwości zatrudnienia. Absolwenci, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą pracować po studiach w wielu interesujących sektorach, począwszy od administracji na szczeblu lokalnym, poprzez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, a na najważniejszych instytucjach na poziomie rządowym skończywszy. Nie tylko ranga jednostki i urzędu ma znaczenie, ale także zakres pełnionych obowiązków. Może on skupiać się wokół działań o charakterze detektywistycznym i wywiadowczym lub też dotyczyć prac w sektorze informatycznym, m.in. nad przetwarzaniem i ochroną danych.

Ku chwale ojczyzny!

Studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego przyciągają również tych, którzy poważnie myślą o pracy w służbach mundurowych. Zakres nabytej wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent z powodzeniem znajdzie zatrudnienie w jednostkach wojskowych, policyjnych, pożarniczych czy oddziałach straży granicznej. Bezpieczeństwo narodowe daje szansę na zdobycie pewnego zawodu o dużym znaczeniu dla obronności kraju.

Co można zyskać, studiując w Wyższej Szkole Bankowej?

  • praca w grupie – rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętności „miękkich”;
  • kompleksowy zasób wiedzy – szansa poznania nie tylko systemów bezpieczeństwa narodowego, ale też technik zarządzania kryzysowego, informacji z zakresu państwa i prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa militarnego, zarządzania sztabem kryzysowym;
  • nauka pod okiem doświadczonych praktyków – pracujących m.in. w Wojskowych Komendach Uzupełnień, Komendach Policji i Państwowej Straży Pożarnej;
  • współpraca z najlepszymi – wiedza i doświadczenie praktyków pomaga na lepsze dopasowanie programu studiów do wymagań przyszłych pracodawców;
  • zajęcia terenowe – studenci odbywają część zajęć w miejscach pracy ekspertów – dzięki temu mają do dyspozycji profesjonalny sprzęt, o którym studenci zamknięci w salach uniwersyteckich mogą tylko pomarzyć. Nauka w rzeczywistych warunkach odbywa się zdecydowanie szybciej i efektywniej niż „zakuwanie” nad książką.

W gronie najlepszych specjalistów

Nad wysoką jakością przekazywanych treści i umiejętności praktycznych czuwają specjaliści pełniący na co dzień ważne funkcje w instytucjach takich jak:

  • Komenda Wojskowa Policji w Katowicach;
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach i Chorzowie;
  • Komenda Miejska Straży Pożarnej w Katowicach i Zabrzu;
  • Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  • i wiele innych.

Studiom w Wyższej Szkole Bankowej patronuje też Urząd Miasta Chorzów.

Szczegółową ofertę, terminarz rekrutacji i dostępne specjalności znaleźć można na stronie internetowej http://www.wsb.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci?field_kierunek_stud_target_id=&title=Bezpiecze%C5%84stwo+narodowe .