Matura ustna z języka polskiego ma na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy maturzysty, ale przede wszystkim ocenę płynności wypowiedzi i logicznego myślenia. Pomimo że założenia egzaminu wydają się być spójne i adekwatne do możliwości uczniów, wielu maturzystów obawia się, iż polegnie właśnie na części ustnej…

 

1. Dowiedz się jak przebiega egzamin – nie daj się zaskoczyć

Po wylosowaniu zestawu zdający zajmuje miejsce w ławce i przez 15 minut przygotowuje się do odpowiedzi – może być krócej, ale nie dłużej. Uczeń w tym czasie sporządza notatki, z których będzie korzystał w czasie egzaminu. Matura trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części – wypowiedzi własnej oraz rozmowy z komisją. Wypowiedź monologowa nie może być dłuższa niż 10 minut i jest przerwana tylko wówczas, gdy upłynął czas na nią przeznaczony. Pięciominutowa rozmowa z komisją jest zdecydowanie bardziej stresująca, niemniej – ku uciesze maturzystów – nie opiera się na tradycyjnej „odpytce”. Wszystkie pytania zadawane przez członków komisji muszą być bezpośrednio powiązane z problemem określonym w temacie. Na końcową ocenę składają się: logika i spójność wypowiedzi, merytoryka, sposób prezentacji tematu oraz ujęcie problemowe. Ocena z matury ustnej jest w dużej mierze subiektywna, dlatego wiele zależy od elokwencji zdającego –wystarczy odrobina kreatywności, aby zatuszować pewne braki w wiedzy, a pewność siebie i uśmiech na pewno nam nie zaszkodzą.

2. Ucz się tego, co trzeba

Biorąc pod uwagę, że zestawy pytań mogą dotyczyć dowolnego okresu i nie sposób stwierdzić, jaki temat jest wiodący, uczniowie nie mają wyjścia – muszą odświeżyć wiedzę ze wszystkich epok. Oczywiście, należy robić to z głową i podzielić naukę na kilka partii. Przykładowo, jednego dnia możemy czytać streszczenia szczegółowe lektur, innego zaś przypominać środki artystycznego wyrazu i metody interpretacji utworów literackich. Ucząc się do ustnego polskiego, warto mieć w pamięci, że przyswojona wiedza przyda się także do części pisemnej – zwłaszcza jeżeli chodzi o motywy i toposy literackie. Matura 2016 jest w dużej mierze ukierunkowana na umiejętność logicznego wiązania pewnych zjawisk i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych.

3. Ćwicz budowanie składnych i sensownych wypowiedzi – to się przyda na całe życie!

Niestety, nawet znajomość lektur i ciekawostek filologicznych nie zapewni nam zdania egzaminu ustnego, jeżeli nie będziemy potrafili budować wypowiedzi. Nie każdy może być oratorem, niemniej każdy może nauczyć się mówić składnie i z sensem. Aby tego dokonać wystarczy poświęcić pięć minut dziennie na ćwiczenie wypowiedzi:
Stań przed lustrem i wymyśl temat, o którym chcesz mówić, np. „jak zmieniał się sposób pojmowania śmierci na przestrzeni dziejów?”. Zastanów się chwilę, nad tym co chcesz powiedzieć, a następnie zbuduj swoją wypowiedź. W tym ćwiczeniu istotny jest nie tylko sens wypowiedzi, ale także intonacja oraz opanowanie drżenia głosu. Pamiętaj, że każdy dodatkowy punkt jest cenny, dlatego warto pracować nad tymi szczegółami monologu, nad którymi faktycznie możesz zapanować.

4. Idź na kurs!

Jeżeli mimo przeczytania tego tekstu masz obawy, że nie zdasz matury z języka polskiego, warto rozważyć uczestnictwo w kursie maturalnym. Sprawdź ofertę, bo Matura 2016 się zbliża >> Niektóre kursy odbywają się w przed dzień matury i stanowią świetna alternatywę dla osób, które nie do końca czują się pewnie.