Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi łamią skostniałe schematy nauczania i wprowadzają zupełnie nowe, niekonwencjonalne metody. Nowatorskie nauczanie, które promują placówki SEI Łódź, stawia na kreatywność, twórczość, rozwój osobowości i niestandardowe rozwiązania. Z nami nauka nie jest nudna, ale pełna pasji.

Nowatorskie metody nauczania w przyjaznej szkole

Szkoły Edukacji Innowacyjnej (SEI Łódź) to dobre szkoły w Łodzi, które wychodzą naprzeciw współczesności, w której nie wystarcza już jedynie teoretyczna wiedza. Z uwagi na dynamiczny rozwój techniki i coraz większe wymagania, jakie stawia przed nami nowoczesne życie, potrzeba także rozwoju osobowości, by móc im sprostać również w wymiarze psychologicznym. Dlatego obok typowo szkolnej wiedzy – wskazane jest również rozwijanie przedsiębiorczości, kreatywnego i twórczego myślenia, umiejętność odnajdowania się w trudnych sytuacjach i poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Do tego należy dodać swobodę w łączeniu praktyki z teorią. Tradycyjne sposoby nie zapewniają tak wszechstronnego rozwoju jak nowatorskie nauczanie w SEI Łódź.

Jaką szkołę wybrać?

Stojąc przed wyborem dobrej szkoły, warto zastanowić się, co chcemy osiągnąć poprzez jej ukończenie. Czy pragniemy jedynie otrzymać świadectwo jej ukończenia, czy też potrzebujemy poczucia, że faktycznie czegoś ważnego dzięki niej się nauczyliśmy? I nie chodzi tu jedynie o znajomość definicji, których raczej w codziennym życiu nie użyjemy, ale o umiejętność odnalezienia się w codzienności i rozwiązywania problemów, z którymi się spotkamy (zarówno na obszarze zawodowym, jak i osobistym). Szkoły Edukacji Innowacyjnej (SEI Łódź) jako dobre szkoły w Łodzi tego właśnie uczą – jak twórczo mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed nami życie. W odpowiedzi na pytanie, jaką szkołę wybrać, zachęcamy do zapoznania się ze Szkołami Edukacji Innowacyjnej w Łodzi (www.lodz.sei.edu.pl)

Ciekawe zajęcia dla młodzieży to nasza domena

Szkoły Edukacji Innowacyjnej (SEI Łódź) oferują naukę dla dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat. W naszych placówkach dbamy o wysokie standardy nauczania na europejskim poziomie. Troszczymy się o to, aby w naszej ofercie edukacyjnej nie zabrakło ciekawych zajęć dla młodzieży, które nie tylko nie będą nudne i jedynie teoretyczne, ale wpłyną również pozytywnie na rozwój osobowości i umiejętności praktycznych naszych wychowanków. Zajęcia prowadzimy także w formie warsztatowej, w małych klasach, które ułatwiają integrację i kontakt między uczniami. Pragniemy rozwijać u naszych podopiecznych zachowania twórcze, które wbrew powszechnym opiniom, nie są jedynie cechą artystów.

Nowoczesna szkoła to przyjazna szkoła

W naszych placówkach bardzo dbamy też o bezpieczeństwo – nie bez powodu posiadamy certyfikat „Szkoła bez przemocy”. Zdajemy sobie sprawę, że przemoc (zarówno fizyczna, jak i psychiczna) to zjawisko nierzadkie wśród młodzieży. Dlatego bardzo skrupulatnie dbamy, aby nasi uczniowie czuli się komfortowo, a ich zdrowiu i życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Uznajemy, że kondycja psychiczna jest w wychowaniu młodzieży bardzo istotna, dlatego chronimy naszych wychowanków przed sytuacjami, w których mogliby czuć się niekomfortowo. W placówkach SEI Łódź uczymy otwartej społecznie postawy, tolerancji wobec inności i szacunku do siebie nawzajem. Dlatego zaliczamy Szkoły Edukacji Innowacyjnej do dobrych szkół w Łodzi.

Indywidualne podejście

W placówkach SEI Łódź nikogo nie traktujemy przedmiotowo – to również stanowi naszą przewagę nad państwowymi szkołami. Dla każdego z naszych wychowanków oraz ich rodziców znajdujemy czas, by wysłuchać i wesprzeć ich w rozwiązywaniu różnego typu problemów. Wychodzimy z założenia, że każdy jest inny, dlatego preferujemy indywidualne podejście i nie staramy się zbiorowo podchodzić do pewnych zagadnień. Współpracujemy również z psychologami i bierzemy pod uwagę rady przychodni pedagogiczno-psychologicznych. Jednocześnie zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli-pasjonatów, którzy pomagają swym wychowankom w rozwoju osobowości i kreatywnego myślenia.

Nowoczesna szkoła z historycznymi korzeniami

Placówki Szkół Edukacji Innowacyjnej w Łodzi (SEI Łódź) dysponują również świetnymi warunkami lokalowymi. Naszym atutem jest duża przestrzeń (m.in. nowoczesne, przestronne patio, gdzie można odpocząć i pobawić się podczas przerw). Jednocześnie sale lekcyjne są małe i przytulne. Choć SEI Łódź to nowoczesna szkoła – znajduje się w zabytkowym budynku, ściśle związanym z historią i kulturą Łodzi (w gmachu pofabrycznym, który wizualnie przypomina budynek mieszkalny). Tego rodzaju rozwiązanie architektoniczne nadaje szkole niepowtarzalny styl i atmosferę, co świetnie wpływa na samopoczucie naszych wychowanków. Dlatego podejmując decyzję, jaką szkołę w Łodzi wybrać, warto wziąć pod uwagę również to kryterium.

Ciekawy zawód z SEI Łódź

Placówki SEI Łódź wychodzą naprzeciw nowoczesności i starają się rozwijać swych wychowanków nie tylko pod kątem rozwoju osobowości i twórczego myślenia, ale i konkretnego przygotowania do życia zawodowego. Do listy liceów w Łodzi dołączyło Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych. Już od początku nauki nasi wychowankowie mogą rozwijać kompetencje zawodowe w profilowanych klasach. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie i staramy się uwzględniać osobiste predyspozycje oraz trudności. Wyróżniamy się tym pozytywnie na tle innych liceów w Łodzi.
Proponujemy następujące profile klas: ekonomiczny, medyczny, matematyczno-fizyczny oraz dziennikarski. Inne licea w Łodzi nie rozwijają tak wszechstronnie pod względem zdobywania kwalifikacji zawodowych, kształtowania osobowości oraz postaw społecznych i twórczych.

Wszechstronne technikum w Łodzi

Równie ciekawą propozycją nauki na poziomie szkół średnich w Łodzi jest też nasze Technikum Edukacji Innowacyjnej. W obrębie tej placówki działa Technikum Informatyczne i Technikum Logistyczne. Szkoły te przygotowują do wykonywania pracy w zawodzie technik informatyk i technik logistyk. Szczególnie popularnym technikum w Łodzi jest Technikum Informatyczne. Branża IT jest prężnie rozwijającą się dziedziną i daje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego na rynku pracy. Wiodącym technikum w Łodzi jest też Technikum Logistyczne. Przygotowuje ono swoich wychowanków do wykonywania zawodu, na który jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Nowatorskie nauczanie od podstaw

Szkoły Edukacji Innowacyjnej dbają o rozwój młodych ludzi już od najmłodszych lat. Wśród szkół podstawowych w Łodzi, uwagę zwraca świetna Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej. To jedna z nielicznych szkół podstawowych w Łodzi, która daje możliwość tak indywidualnego rozwoju. Dbamy o to, by nie gasić w dzieciach naturalnej radości i ciekawości świata, ale przeciwnie – pomagamy rozwijać pasję i talenty (szkoły podstawowe w Łodzi rzadko mają tak twórcze podejście do swych wychowanków). Dlatego warto budować z nami przyszłość już od najmłodszych lat. Nauka w MSPEI nie jest nudna i wyczerpująca, ale ciekawa i rozwijająca. Nasi uczniowie po prostu chcą do nas wracać, co jest niezwykle cenne, gdyż nie zniechęca do pogłębiania wiedzy, ale pozytywnie motywuje. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.podstawowa.sei.edu.pl!