Praca terapeuty środowiskowego polega przede wszystkim na pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, które potrzebują profesjonalnej terapii i wsparcia. W szczególności praca z dziećmi i młodzieżą wymaga odpowiedniego podejście do pacjenta i dobór odpowiednich metod. Właśnie dlatego, nie każdy może pracować na stanowisku terapeuty środowiskowego. W poniższym artykule przedstawiamy, jakie umiejętności i kwalifikacje należy zdobyć, aby móc uzyskać certyfikat.

Praca jako terapeuta środowiskowy – wymagania

Terapeuta środowiskowy pracuje z ludźmi borykającymi się z rozmaitymi problemami, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Kluczowe staje się znalezienie przyczyny i jej wyeliminowanie. Terapeuta środowiskowy po znalezieniu źródła problemu przystępuje do opracowania odpowiednich działań terapeutycznych. Terapeuci w celu zapewnienia jak najlepszych efektów terapii współpracują z różnymi specjalistami, czyli przykładowo z lekarzami psychiatrii.

Aby pacjent mógł uporać się z problemami, czasem konieczne staje się wdrożenie leczenia farmakologicznego. Terapeuta środowiskowy musi znać potrzeby i możliwości pacjenta. Przeprowadza on treningi umiejętności społecznych i edukuje. Do jego obowiązków zalicza się również interwencje środowiskowe. Jego zadaniem staje się udzielanie pomocy dotyczącej odnajdowania się w społeczeństwie. Może przykładowo zaktywizować pacjenta zawodowo.

Terapeuta środowiskowy dla dzieci i młodzieży

Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, aby spełnić się na stanowisku terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży. Jest to praca z młodymi osobami, która polega na niesieniu pomocy i udzielaniu wsparcia na wielu płaszczyznach. Jeśli ktoś jest osobą sympatyczną, czującą chęć niesienia pomocy, to warto zastanowić się nad tą specyfikacją.

Bardzo ważne są zdolności mediacyjne. Terapeuta środowiskowy dla dzieci i młodzieży powinien umieć zarządzać konfliktami, a praca w grupie nie powinna stwarzać problemu. Kolejną kwestią jest cierpliwość – w tym zawodzie niezbędne jest zachowanie spokoju oraz dystansu do otoczenia. Należy również odznaczać się dobrą organizacją pracy. Zawód terapeuty wymaga od nas ciągłego dokształcania się, przede wszystkim we własnym zakresie. Nierzadko trzeba poświęcać swój prywatny czas w celu udzielenia pacjentowi pomocy, dlatego wymaga to wielu wyrzeczeń.

Jak przystąpić do certyfikatu terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży?

W przypadku osób chcących uzyskać certyfikat terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży konieczne staje się spełnienie szeregu wymogów, na które składa się:

 • Odpowiednie wykształcenie – dostępne są studia z zakresu terapii środowiskowej, ale nie są one obowiązkowe. Aby przystąpić do walidacji, kandydat musi posiadać przynajmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia z dziedzin takich jak: nauki społeczne, nauki medyczne lub nauki o zdrowiu.
 • Doświadczenie zawodowe – przynajmniej dwuletnia praca z dziećmi, młodzieżą lub rodziną, którzy zmagają się z zaburzeniami psychicznymi/emocjonalnymi.
 • Szkolenie treningowe – potwierdzone w postaci zaświadczenie odbycie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi. Szkolenie musi być wykonane w wysokości co najmniej 50 godzin na takich typach treningów jak: szkolenia grupy Balinta, treningi interpersonalne lub praca z genogramem.

Proces walidacji dla przyszłego terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży

Warunkiem przystąpienia kandydatów do walidacji jest złożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających powyższe wymagania, czyli:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona zgodnością z oryginałem,
 • zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia treningowego,
 • opisy co najmniej 3 pacjentów niepełnoletnich, z którymi pracowaliśmy.

Sam proces oceny kwalifikacji kandydatów jest podzielony na kilka etapów, mianowicie:

 • 1 etap – analiza merytoryczna kandydata w postaci przeprowadzenia standaryzowanego testu wiedzy,
 • 2 etap – ocena dowodów i deklaracji kandydata, w którym znajdują się informacje dotyczące przypadków pracy z pacjentami i informacje o miejscach pracy z wyszczególnieniem zakresu obowiązków,
 • 3 etap – uzupełniająca rozmowa egzaminacyjna, która dotyczy pracy kandydata z przynajmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi.

Po pomyślnym ukończeniu każdego z etapów walidacji uczestnik może otrzymać certyfikat zgodny z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”.

Proces walidacji terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży online – czy warto zdecydować się na zdalną walidację?

Niezwykle popularna stała się walidacja przeprowadzana w formie zdalnej, w tym także na certyfikowanego terapeutę środowiskowego dla dzieci i młodzieży. Aby każdy z kandydatów miał możliwość uczestnictwa w walidacji, wykorzystuje się w tym celu ogólnodostępne media elektroniczne. Cały proces online składa się z kilku kroków:

 1. Rejestracja na stronie internetowej organizacji zapewniającej walidację terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży online.
 2. Przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnych z regulaminem rekrutacji.
 3. Wysłanie zgłoszenie za pomocą witryny internetowej organizacji, na której należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 4. Przystąpienie do procesu oceny kompetencji, w tym wykonanie testu.
 5. Otrzymanie wyników testu i potwierdzenie uzyskania certyfikatu terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży w przypadku pozytywnego wyniku.

Walidacja online może pomóc obniżyć poziom stresu, ponieważ nie odczuwamy presji spowodowanej obecnością innych kandydatów. Na korzyść walidacji internetowej niewątpliwie przemawia oszczędność czasu i pieniędzy. Nie musimy nigdzie dojeżdżać, aby osobiście złożyć w odpowiedniej jednostce wymagane dokumenty, co znacząco redukuje nasze wydatki przeznaczone na paliwo lub komunikację publiczną.

Partnerem artykułu jest kire.pl