Coraz więcej absolwentów polskich liceów chce studiować na uczelniach zagranicznych. Zdają sobie sprawę, że stanowią one bardzo dobrą przepustkę do kariery zawodowej. W krajach Unii Europejskiej nie ma z tym większego problemu, ponieważ polscy studenci mają takie same prawa i obowiązki jak studenci danego państwa członkowskiego. Inaczej może wyglądać sytuacja w Stanach Zjednoczonych lub Australii. Wielu młodych ludzi obawia się kosztów związanych ze studiowaniem poza granicami Polski. Studia najczęściej są płatne, do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania. Na szczęście wiele uczelni oferuje szereg programów stypendialnych, które pozwalają studiować za darmo.
.

Matura międzynarodowa przybliża studia międzynarodowe

Matura międzynarodowa została wprowadzona w polskich szkołach 25 lat temu, najpierw w Gdyni, potem w Warszawie. Obecnie program IB ( matury międzynarodowej) realizuje ponad 40 liceów. Zajęcia prowadzone są według specjalnych programów nastawionych na rozwijanie kompetencji uczniów, przede wszystkim kreatywności, myślenia krytycznego, pracy w zespole, planowania własnego czasu. To system całkowicie odmienny od polskiego.

Matura międzynarodowa obejmuje język polski oraz sześć przedmiotów zdawanych w języku angielskim. minimum trzy z nich muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym. Pozytywny wynik otwiera możliwość studiowania i ukończenia studiów na uczelni zagranicznej.

Nie oznacza to jednak, że uczniowie zdający polską maturę takiej możliwości nie mają. Jednak dodatkowo muszą posiadać świadectwa zdania egzaminu z języka obcego na poziomie respektowanym przez uczelnie w danym państwie. Najczęściej uznawane są certyfikaty z języka angielskiego IELTS, TOFEL, z języka niemieckiego DSH, Test DAF oraz testy Instytutu Goethego.

Aplikowanie na uczelnie zagraniczne

alt= studenci

W Polsce proces rekrutacji na uczelnie wyższe najczęściej zaczyna się po zakończeniu egzaminów maturalnych. W innych krajach ten proces zaczyna się znacznie wcześniej i to w bardzo różnych terminach. Warto więc sprawdzić je na stronach uczelni i dowiedzieć się przy okazji jakie dokumenty są wymagane.

Najczęściej wymagane dokumenty

Wymagania uczelni w poszczególnych państwach są bardzo zróżnicowane nie tylko co do terminów, ale także odnośnie wymaganych dokumentów. Najczęściej do formularza zgłoszeniowego trzeba dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo maturalne,
 • dowód osobisty,
 • paszport lub wizę (w zależności od potrzeb),
 • świadectwa z różnego rodzaju kursów,
 • certyfikaty językowe,
 • CV,
 • zdjęcie,
 • kopie dyplomu potwierdzającego osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,
 • referencje od organizacji,
 • zaświadczenie o wolontariacie.

Jest tego bardzo wiele i oczywiście nie wszystkie uczelnie wymagają aż takiej ilości dokumentów (najwięcej chcą uczelnie w Anglii), ale trzeba pamiętać, że konkurencja do pokonania jest duża. Im bardziej będziemy się wyróżniać na jej tle, tym mamy większe szanse na jej pokonanie.

Tłumaczenie dokumentów

Wszyscy starający się o przyjęcia na studia zagraniczne muszą pamiętać, że wymagają one przekładu na język angielski lub inny wymagany przez uczelnię. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego i tylko takie będzie brane pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji.

Dlaczego przekładu dokumentów nie może dokonać zwykły tłumacz, przecież doskonale zna język, a tłumaczenia świadectwa czy dyplomu, nie są przecież trudne. Różnica jest zasadnicza, tłumaczy przysięgłych obowiązują odpowiednie procedury, za ich przestrzeganie i rzetelność odpowiada prawnie. To właśnie wykonanych przez niego tłumaczeń nie trzeba potwierdzać notarialnie. Zwykły tłumacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje tłumaczenie, ale z punktu prawnego nie ma ono żadnej wartości. Pozornie jest tańsze niż strona wykonana przez tłumacza przysięgłego, ale zupełnie bezużyteczna.

Choć biura tłumaczeń oferują usługi tłumaczy przysięgłych różnych języków, to nie warto czekać na ostatnią chwilę, bo czasami terminy oczekiwania na tłumaczenie wynoszą kilkanaście dni.

Sprawdź więcej szczegółów na temat tłumaczeń przysięgłych, co na ten temat mówią doświadczeni specjaliści? Wszystko znajdziesz tutaj – https://www.language-link.pl/.

Jak zlecić tłumaczenie?

W dużych miastach znalezienie biura tłumaczy przysięgłych nie stanowi większego problemu. Inaczej wygląda sytuacja w mniejszych miejscowościach. Nie oznacza to, że osoby mieszkające w nich nie mają szans na podjęcie studiów za granicą. Zgodnie z przepisami prawa tłumaczenia świadectwa ukończenia szkoły, zdania egzaminu maturalnego, dyplomu można dokonać za pośrednictwem internetu, kuriera lub poczty tradycyjnej. Szczegóły co do formy i czasu realizacji tłumaczenia najlepiej jest bezpośrednio ustalić z wybranym biurem tłumaczeń.

To także okazja do ustalenia kosztów tłumaczenia. Najczęściej wycena dokonywana w oparciu o rodzaj tłumaczenia (przysięgłe są droższe niż zwykłe), języka (angielski najtańszy) oraz ilości stron. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Tłumaczenia na język polski

Wiele osób kończy studia zagraniczne i wraca do Polski, by podjąć pracę i równocześnie podnosić swoje kwalifikacje w czasie studiów podyplomowych. W takim wypadku trzeba skorzystać z usług tłumaczy przysięgłych, by dokonali tłumaczenia dyplomu końcowego studiów na uczelni w Anglii lub innym kraju. Podobne wymagania dotyczą także w przypadku ukończenia studiów podyplomowych poza granicami Polski.

Każdy kto chce studiować na uczelniach poza granicami Polski musi pamiętać, że wszystkie wymagane dokumenty muszą być starannie przygotowane, by nie zostały odrzucone ze względów formalnych. Akceptowane są tylko tłumaczenia potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. aplikować warto na początku okresu rekrutacyjnego, będzie wtedy czas na ewentualne uzupełnienie braków.