Choć mogłoby się wydawać, że to właśnie październik już na stałe zyskał miano studenckiego miesiąca, nie tylko jesienią można rozpocząć naukę w szkole wyższej. Obecnie coraz więcej uczelni oferuje studentom szereg udogodnień – w tym możliwość zapisu na wymarzony kierunek studiów także w semestrze letnim. Co należy wiedzieć o rekrutacji zimowej i jak wziąć w niej udział?

Terminy zimowych rekrutacji

Mimo, że rekrutacje zimowe cieszą się coraz większą popularnością w środowisku akademickim, ta alternatywa nie jest dostępna na każdej uczelni. Co więcej, szkoły wyższe działają często według różnych harmonogramów, a organizacja roku akademickiego jest niestety niejednolita. Właśnie dlatego w niektórych przypadkach zimowe nabory będą kończyć się wraz z ostatnim dniem lutego, a w innych finalizacja zapisów będzie miała miejsce w marcu lub kwietniu. Nie sposób nie wspomnieć też o egzaminach wstępnych (na niektórych uczelniach są one nieodłączną częścią zarówno rekrutacji zimowej, jak i wiosennej), które niejednokrotnie decydują o terminach.

Wybór kierunku i uczelni

Chcąc wziąć udział w rekrutacji zimowej, w pierwszej kolejności warto dokładnie sprawdzić profile i oferty interesujących nas uczelni. Być może większość z nich proponuje jedynie klasyczny tryb studiów, gdzie nabór przebiega standardowo, czyli w październiku. W takiej sytuacji świetną alternatywą mogą okazać się na przykład niepubliczne szkoły wyższe – wiele z nich (tak jak np. https://www.wsb.net.pl) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów myślących o rozpoczęciu edukacji w trakcie trwania roku akademickiego, uruchamia także rekrutacje na semestr letni. Zapisując się na studia w placówkach niepublicznych, z powodzeniem można studiować nie tylko popularne na uniwersytetach państwowych kierunki – psychologię, pedagogikę, bezpieczeństwo narodowe, ale też nowoczesne propozycje, takie jak bezpieczeństwo ekologiczne czy psychologia biznesu. Co więcej, w ich ofercie znajdują się zarówno studia pierwszego oraz drugiego stopnia, jak i tzw. podyplomówki.

Przystąpienie do rekrutacji

Nabór na studia w semestrze letnim nie różni się znacząco od tego październikowego. Trzeba jednak pamiętać o terminach składania poszczególnych dokumentów i wniosków – choć semestr może rozpoczynać się w marcu, zdarza się, że niezbędnych formalności należy dopełnić już w lutym. Aby zapisy przebiegły bezproblemowo, warto zapoznać się z etapami procesu rekrutacyjnego. Być może konieczne będzie założenie internetowego konta studenckiego, które umożliwi kontrolowanie ich poszczególnych tur lub dostarczenie drogą pocztową bądź osobiście dokumentów takich jak:

  • świadectwo maturalne (wystarczy kserokopia),
  • kopia dowodu osobistego,
  • zdjęcie do legitymacji studenckiej,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • inne dokumenty ujęte w statucie i regulaminie uczelni.

Należy podkreślić, że nauka w niepublicznych szkołach wyższych jest odpłatna – niezbędne będzie zatem uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, a także, w niektórych przypadkach, wpłacenie pierwszej raty czesnego.