Jak napisać dobrą recenzję – wskazówki

 • Pamiętaj, dla kogo piszesz recenzję (jeżeli jest ona dla Twoich kolegów, możesz pozwolić sobie na potoczne wyrażenia, luźniejszy język).
 • Nie zapomnij podać tytułu i autora (lub reżysera) książki (lub filmu), o której (o którym) piszesz.
 • Podsumuj (ale nie opisuj dokładnie, żeby nie zdradzać treści książki lub filmu) główny wątek utworu, o którym piszesz.
  Pamiętaj, aby używać czasu Present Simple.
 • Nadaj tytuł swojej recenzji. Może on być zabawny albo poważny – istotne jest to, czy zwraca on uwagę czytelnika. Wielu autorów używa w tytułach także gry słów lub idiomów.
 • Twoja recenzja nie musi być ani schlebiająca, ani specjalnie krytyczna. To, czy film lub książka podobały Ci się, czy nie, nie powinno wpłynąć na treść całej recenzji!

Gdy piszesz recenzję, koniecznie napisz:

 • O czym jest książka/film (The book is about…).
 • Jaki rodzaj (kind) książki/filmu to jest (thriller, historical novel, science fiction, romance).
 • Czy książka jest długa – ile ma rozdziałów (chapters); ile trwa film – (120-minute long).
 • Co jest w tej książce/tym filmie takiego niezwykłego, co sprawia, że są inne od pozostałych (what makes it different).
 • Kto jest autorem (an author), a kto dokonał tłumaczenia (translation) – jeżeli autor nie pisał po polsku.

Pisząc recenzję filmu, nie zapomnij wspomnieć:

 • Kto jest reżyserem (a film director) filmu i czy jest on znany (known; popular), czy nie.
 • Czy występują w filmie znani aktorzy (well-known actors).
 • Jak oceniasz efekty specjalne (special effects), jeżeli takie są.

 

Przykład recenzji

A normal superhero

From all the films I have seen recently, I would like to recommend ”Casino Royal” directed by Martin Campbell. It is a new James Bond film but this is also a very different sort of ”James Bond” film. There are many action scenes, without which the film couldn’t exist but there are no superhero actions against big bad guys trying to take the control over the whole universe. Bond seems to be just a normal but smart guy, and maybe that is what makes him so special this time. It really works, I must confess.
Daniel Craig is a very good James Bond. This Bond is a man with emotions and he’s not a stereotype. He does seem a little… ”old”, though. Bond in ”Casino Royal” is supposed to be rather green, a beginner. Craig is 38 years old, so he’s not really that old, but he isn’t very young, either. I enjoyed his performance and I look forward to his new movies.
I would definitely recommend it to anybody who loves James Bond. And if you aren’t interested in Bond, I recommend you see the film, anyway, as it shows a completely fresh version of the well-known agent.

Tłumaczenie
Normalny bohater
Ze wszystkich filmów, jakie widziałem ostatnio, chciałbym polecić Casino Royal w reżyserii Martina Campbella. Jest to nowy film o Jamesie Bondzie, ale jednocześnie całkiem inny rodzaj Jamesa Bonda. Jest w nim wiele scen akcji, bez których film nie mógłby istnieć, ale nie ma akcji superbohatera przeciwko dużym, złym facetom próbującym przejąć kontrolę nad całym wszechświatem. Bond wydaje się normalnym, ale inteligentnym facetem. I może właśnie to sprawia, że jest on tak wyjątkowy tym razem. To naprawdę działa, muszę przyznać.
Daniel Craig jest bardzo dobrym Jamesem Bondem. Ten Bond jest mężczyzną z emocjami i nie jest stereotypem. Wydaje się jednak trochę… stary. Bond w Casino Royal ma być zielony, początkujący. Craig ma 38 lat, więc nie jest aż tak stary, ale nie jest też młody. Bardzo podobała mi się jego rola i czekam na jego następne filmy.
Z całą pewnością poleciłbym to komuś, kto lubi Jamesa Bonda. A jeżeli nie jesteś zainteresowany Bondem, i tak poleciłbym Ci ten film, bo pokazuje on całkowicie świeżą wersję dobrze już znanego agenta.

Te zwroty mogą się przydać

The book/film

 • shows… (pokazuje)
 • describes… (opisuje)
 • tells the story of… (opowiada historię)

The book/The film is/was

 • written by (napisana przez)
 • produced by (wyprodukowany przez)
 • directed by (reżyserowany przez)

Na zakończenie:

 • All in all
 • In the end
 • On balance
 • In conclusion
 • To sum up