• Chcesz budować mosty, lotniska, domy? Jesteś dobry z matematyki i fizyki, potrafisz pracować w zespole? Jeśli tak, to powinieneś studiować budownictwo.
 • To kierunek trudny, wybitnie dla umysłów ścisłych, ale z dużymi perspektywami pracy – to tłumaczy jego popularność.
 • Sztuką nie jest dostanie się na te studia, ale utrzymanie na nich. Najważniejsza jest wytrwałość i wiara we własne możliwości. Wielu studentów
  z powodzeniem je kończy mając za sobą kilka warunkowych dopuszczeń.
 • Praca współczesnego inżyniera to praca z komputerem, dlatego oprócz przedmiotów teoretycznych studenci muszą opanować nowoczesne programy obliczeniowe i graficzne.

Predyspozycje

 • Idealny kandydat na budownictwo powinien mieć przede wszystkim wyobraźnię, zdolności twórcze oraz predyspozycje do projektowania. Ludzie bez pomysłów i zdolności ich realizacji nie odniosą sukcesów zawodowych w tej branży.
 • Na kierunku budownictwo wymagane są od kandydatów predyspozycje do nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii oraz umiejętność obsługi komputera.
 • W tym zawodzie sprawdzają się ludzie odpowiedzialni, skrupulatni, poważnie traktujący swoje obowiązki. W przypadku wykonanych złych obliczeń lub niedopilnowania pracowników na placu budowy, może dojść do katastrofy budowlanej. Ważna jest również umiejętność pracy zespołowej, ponieważ większość projektów realizuje się w zespołach, gdzie o konflikty nietrudno.
 • To zawód, który często wymaga mobilności: inżynierowie są tam, gdzie realizowane są obiekty sztuki inżynierskiej. Dlatego musisz się liczyć albo z częstą zmianą adresu zameldowania, albo z uciążliwymi dojazdami.


Inwestycje w liceum

 • Wybierz klasę o profilu matematyczno-fizycznym. Matematyka i fizyka w różnych odmianach będzie Cię prześladować przez całe studia. Braki z liceum już na pierwszym roku mogą być przyczyną wielu nieprzespanych nocy.
 • Prawdziwą zmorą na pierwszym roku jest fizyka i matematyka, z których kolokwia to chleb powszedni. Zainwestuj swój czas na dokładne opanowanie programu licealnego. Na studiach i tak będziesz musiał go znać. Lepiej opanować go na spokojnie wcześniej, niż po nocy tuż przed kolokwium.
 • Maturę, rzecz jasna, powinieneś zdawać z obu przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 

Studia

System kredytowy
podobny jak na uczelniach zachodnich, funkcjonuje na budownictwie. Oznacza to, że studiuje się to, co się zadeklaruje w danym semestrze. Trzeba mieć rejestrację, ale nieważne jest, na którym roku będzie się studiować zadeklarowane przedmioty. Taki elastyczny system na całej uczelni ma umożliwić wymianę z uczelniami zachodnimi.

Projekty
Studia na budownictwie wymagają dużego wysiłku i czasu. Czasochłonną zmorą budowlańców są projekty, bez których nie uzyska się zaliczenia z ćwiczeń. W jednym semestrze, zazwyczaj, jest od sześciu do siedmiu projektów do zrobienia. Niektóre z nich są krótkie i zajmują średnio po sześć stron obliczeń, inne przygotowuje się przez dwa semestry i zajmują po kilkadziesiąt stron skomplikowanych rachunków. Do projektowanych budowli, konstrukcji dołącza się zazwyczaj rysunki wykonane w programie AutoCad.

 

Przedmioty

Na studiach sam tworzysz swój program studiów – zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami dotyczącymi kariery zawodowej. Plan zajęć układa się na podstawie oferty programowej wydziału.

Pierwszy rok

Plan pierwszego roku obejmuje przedmioty ogólne:

 • języki obce,
 • filozofię i socjologię,
 • ekonomię,
 • WF.

Są też tzw. przedmioty podstawowe, takie jak:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • podstawy informatyki,
 • geologia.

Wśród przedmiotów kierunkowych na pierwszym roku jest:

 • analiza matematyczna,
 • algebra z geometrią,
 • geometria wykreślna,
 • rysunek techniczny,
 • podstawy informatyki,
 • mechanika teoretyczna,
 • materiały budowlane z technologią betonu.

Najtrudniejszy przedmiot zaczyna się w drugim semestrze – mechanika teoretyczna.
Uwaga! Pod różnymi postaciami mechanika będzie powracać przez całe studia, dlatego nie wolno Ci jej odpuścić. Zajęcia te wymagają też dużej cierpliwości, bo wszystkie rysunki techniczne trzeba wykonywać ręcznie.

Drugi rok

Na drugim roku zaczynają się przedmioty zawodowe. Na ćwiczeniach będziesz wykonywał projekty (średniej wielkości zawiera sześćdziesiąt stron obliczeń plus rysunki), większość studentów wyrabia się z ich ukończeniem dopiero po wakacjach.

Za najtrudniejszy przedmiot w czasie studiów uchodzi wytrzymałość materiałów. Niektórzy zdają z niego egzamin po dziewiętnaście, dwadzieścia razy.

Praktyki

Częścią studiów są odbywane po każdym roku praktyki organizowane przez wydział. Pierwsze, miesięczne praktyki na budowie zalicza się już po drugim roku, kolejne, trzytygodniowe – po trzecim roku. W trakcie studiów żacy wyjeżdżają na tygodniowe praktyki z geoinżynierii, na których wykonują odwierty i badają wierzchnie warstwy ziemi.

Specjalności

Ważna, bo ukierunkowująca na dalszą pracę zawodową, jest specjalizacja. Uczelnie, nawet niepubliczne, dają bardzo szerokie wachlarze możliwości do wyboru. Od zwyczajnej mieszkaniówki, czyli deweloperki, poprzez budowę mostów, dróg, autostrad, lotnisk aż po budowanie bardziej skomplikowanych obiektów (np. wieżowców ze stali i szkła) z użyciem najnowocześniejszych technologii.

Na studiach budowlanych są prowadzone zajęcia na czterech specjalnościach.

 • Na mechanice konstrukcji przygotujesz się do projektowania budowlanych specjalnych konstrukcji inżynierskich w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji obiektów budowlanych budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz konstrukcji inżynierskich w zakresie mostów i budownictwa podziemnego.
 • Inżynieria produkcji budowlanej przygotowuje absolwentów do projektowania, organizacji i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz projektowania procesów technologicznych w zakładach przemysłu budowlanego i kierowania nimi.
 • Wybierając inżynierię komunikacyjną, nauczysz się projektowania, budowy i utrzymania dróg, ulic i lotnisk oraz dróg szynowych. Będziesz rozwiązywać zagadnienia inżynierii ruchu drogowego i miejskiego, planowania i projektowania układów komunikacyjnych. Ponadto zdobędziesz kwalifikacje w zakresie wykonawstwa małych mostów, przejść podziemnych i innych obiektów komunikacyjnych.

 

Perspektywy pracy

Perspektywy zdobycia pracy są optymistyczne, jednak pieniądze na początku tej drogi zawodowej nie są oszałamiające.

 • Młodzi inżynierowie budowlani pracują początkowo jako asystenci projektantów lub inżynierowie budowy lub produkcji.
 • Są również zatrudniani w kadrze kierowniczej przedsiębiorstw budowlanych, biurach projektowych, wytwórniach materiałów budowlanych, służbach inwestycyjnych, spółdzielniach mieszkaniowych, administracji centralnej i lokalnej, placówkach naukowo-badawczych odpowiednich resortów oraz w szkolnictwie wyższym i średnim.
 • Po inżynierii środowiska pracę można znaleźć jeszcze w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej oraz w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska.
 • Wiele miejsc pracy czeka przyszłych inżynierów w firmach zajmujących się sprzedażą materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych oraz doradztwem technicznym.
 • Mogą też spróbować własnych sił i prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem, wykonawstwem lub remontami budynków. Wszystko zależy jednak od ukończonej specjalności.
  Aby rozpocząć działalność na własną rękę trzeba zdobyć uprawnienia projektowe, konstrukcyjne czy inspektora nadzoru. Obecnie uprawnienia takie zdobywa się w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Zdobywana w trakcie studiów wiedza, a w czasie obowiązkowych praktyk umiejętności, po odbyciu stażu zawodowego stanowią podstawę do uzyskania uprawnień zarówno wykonawczych, jak
i projektowych.

Przedmioty

W programie budownictwa jest:

 • fizyka,
 • geologia,
 • matematyka,
 • rysunek techniczny,
 • podstawy ekonomii,
 • podstawy chemii

oraz przedmioty kierunkowych, jak:

 • wytrzymałość materiałów,
 • geometria wykreślna,
 • mechanika budowli,
 • konstrukcje betonowe,
 • konstrukcje metalowe
 • podstawy organizacji
  i zarządzania.

Najtrudniejsze przedmioty

Jeśli chodzi o wiedzę największe trudności na pierwszym roku sprawia matematyka i fizyka.

Znaczna część studentów ma także problemy z całym ciągiem przedmiotów związanych
z mechaniką konstrukcji:

 • mechanika płynów,
 • mechanika budowli,
 • mechaniką gruntów,
 • wytrzymałością materiałową.

Jeśli chodzi o umiejętności,
to problemem są zajęcia projektowe wymagające czasochłonnych, czasami całonocnych sesji w kreślarni czy w pracowniach komputerowych.

Zajęcia lubiane

Największą satysfakcję dają przyszłym inżynierom budownictwa, zajęcia praktyczne w laboratoriach, praca w kołach naukowych oraz praktyki lub wizyty na interesujących budowach krajowych i zagranicznych.

Przedmioty

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geometria odwzorowań inżynierskich,
 • geodezja inżynierska,
 • geologia inżynierska,
 • petrografia,
 • informatyka,
 • rysunek techniczny i grafika inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • materiały budowlane,
 • wytrzymałość materiałów,
 • metody komputerowe,
 • budownictwo ogólne,
 • technologia betonu,
 • architektura i urbanistyka,
 • budownictwo komunikacyjne,
 • technologia robót budowlanych,
 • organizacja i zarządzanie
  w budownictwie,
 • geodezja.

Budownictwo to stosunkowo powszechny kierunek. Prowadzi go wiele państwowych uczelni technicznych, także niepublicznych.

 

Gdzie studiować

 • Uniwersytet Warmińsko
  -Mazurski w Olsztynie,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu,
 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach,
 • Filia Politechniki Śląskiej w Rybniku,
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Szczecińska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Zielonogórska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Specjalności i specjalizacje

Politechnika Wrocławska

 • konstrukcje budowlane
 • budowlano-technologiczno-menedżerska
 • budownictwo hydrotechniczne i specjalne
 • budownictwo podziemne
  i inżynieria miejska
 • budowa dróg i lotnisk
 • infrastruktura transportu szynowego
 • inżynieria mostowa

Politechnika koszalińska

 • konstrukcje budowlane
  i inżynierskie
 • budownictwo drogowe
 • konstrukcje inżynierskie
  – teoria i wspomaganie komputerowe

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 • budownictwo mieszkaniowe
 • nowoczesne technologie
 • nieruchomości
 • drogi i autostrady
 • renowacja i modernizacja
 • zarządzanie inwestycjami
 • renowacja i modernizacja