Ten język przypomina gulgotanie indyka. Jednak jeśli fascynują Cię kraje Beneluksu, myślisz o przyszłości w Parlamencie Europejskim lub chciałbyś poznać nowy, trochę bardziej „egzotyczny” język, proponujemy Ci studia na filologii niderlandzkiej.

Czym charakteryzuje się język niderlandzki? Upraszczając, jest wypadkową języków niemieckiego, angielskiego i francuskiego. Używany jest głównie w Holandii i Północnej Belgii. W Polsce mówi nim naprawdę niewielu, ale ten kierunek staje się coraz bardziej populary wśród kandydatów na studia. Na Uniwersytecie Wrocławskim nauczą Cię mówić po niderlandzku w klasycznym, pięcioletnim trybie studiów magisterskich. Są to studia kulturoznawcze połączone z naukę języka. Zajęcia nie polegają tylko na wkuwaniu słówek. Studenci poznają historię, kulturę i literaturę tych krajów, uczą się niderlandzkich piosenek, często organizowane są spotkania z holenderskimi pisarzami, mogą również korzystać z wielu programów wymiany zagranicznej (Erasmus, CEEPUS). Uczelnia współpracuje między innymi z uniwersytetami w Amsterdamie, Brukseli i Antwerpii. To doskonała okazja, żeby sprawdzić swoją znajomość języka, a także by poznać nowy kraj.

Na pierwszy rok przyjmowanych jest około 40 osób. Zasady rekrutacji i przeliczania punktów znajdziesz na stronie www.kfn.uni.wroc.pl. Co ciekawe, startuje tu dość wielu chętnych. Kandydatów jest zwykle około trzynastu na miejsce i nie jest łatwo się dostać. Ale może warto? Bo w końcu ilu z Twoich znajomych zna język niderlandzki?

Studia

Filologię niderlandzką można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.
W Polsce niderlandystykę można studiować we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Przedmioty

  • praktyczna znajomość języka niderlandzkiego,
  • wstęp do językoznawstwa niderlandzkiego,
  • gramatyka opisowa języka niderlandzkiego,
  • historia literatury niderlandzkiej,
  • historia języka niderlandzkiego,
  • historia Niderlandów,
  • język angielski/niemiecki,
  • łacina,
  • filozofia.

Praca

Potencjalne miejsca zatrudnienie filologa niderlandzkiego to stanowisko nauczyciela języka niderlandzkiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Po ukończeniu studiów możesz szukać zatrudnienia w instytucjach administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, kulturalnych lub pracować jako nauczyciel języka niderlandzkiego.