Artykuł sponsorowany

Uczelnie coraz częściej stawiają na nowe kierunki i specjalności, chcąc w ten sposób dostosować się nie tylko do zainteresowań studentów, ale także do wymagań pracodawców i potrzeb rynku pracy. Stosunkowo niedawno uczelnie wprowadziły do swojej oferty kryminologię i kryminalistykę. Jest to odpowiedź zarówno na rosnącą popularność zagadnień związanych z tą tematyką, jak i na nowe potrzeby sektora bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kto nie oglądał chociaż jednego serialu lub filmu kryminalnego? Kto nie był zafascynowany pracą, jaką wykonywali kryminolodzy i kryminalistycy? Kogo nie intrygowały metody, które wykorzystywali przy identyfikacji śladów? Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w zawodzie, mają na to szansę. Wystarczy, że zdobędą odpowiednie wykształcenie, a także wykażą się ambicją, starannością i umiejętnością logicznego myślenia.

Studia kryminologia i kryminalistyka: specyfika

Na niektórych uczelniach kryminologia jest traktowana jako odrębny kierunek studiów, na innych – jako specjalność na bezpieczeństwie wewnętrznym. Szczególnie ciekawa wydaje się druga opcja; absolwent takiego kierunku zdobywa wiedzę nie tylko z zakresu podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem (specyfika działania służb, podstawy prawa, podstawy socjologii itp.), ale również bezpośrednio z obszaru kryminologii i kryminalistyki. Studenci poznają dzięki temu metody, techniki i narzędzia służące ujawnianiu, utrwalaniu i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, odkryją najczęstsze motywy kierujące sprawcami czy nauczą się, jakie działania profilaktyczne mogą być stosowane w ramach zapobiegania przestępczości. Warto pamiętać, że kryminologia i kryminalistyka są studiami w dużym stopniu nastawionymi na praktykę – zajęcia bardzo często mają charakter warsztatowy, a studenci mają okazję do przeprowadzenia symulowanych negocjacji czy przesłuchań. Na taką formę zajęć mogą liczyć np. studenci Wyższej Szkoły Bankowej, gdzie kryminologia i kryminalistyka to specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.wsb.pl/kryminologia-i-kryminalistyka-nowe-podejscie-do-spraw-bezpieczenstwa-wewnetrznego).

Co po studiach?

Absolwenci kryminologii i kryminalistyki nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Pracowników ze specjalistyczną wiedzą z tego zakresu potrzebują przede wszystkim służby mundurowe – policja, straż graniczna, a także elitarne jednostki państwowe (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne). Kryminolodzy i kryminalistycy odnajdą się także w wymiarze sprawiedliwości, a nawet w sektorze bankowym i skarbowym (np. w Urzędzie Skarbowym). Warto pamiętać, że umiejętności, które absolwenci nabyli w trakcie studiów, mają często charakter interdyscyplinarny i ułatwiają odnalezienie się w wielu różnych zawodach, takich jak np. mediator, negocjator, laboratorant (zwłaszcza, jeśli drugim kierunkiem, obok kryminologii, była np. biologia lub chemia). Na studiach z zakresu kryminologii i kryminalistyki ćwiczona jest również umiejętność analitycznego myślenia i dedukcji, co czyni absolwentów dobrymi kandydatami do pracy w agencji detektywistycznej czy w prywatnej firmie ochroniarskiej.