To studia dla ludzi nie tylko z talentem matematyczno-fizycznym, ale przede wszystkim dla tych, którzy nie boją się wyzwań, mają zdolności przywódcze i dar pociągania za sobą mas ludzkich. Praca po nich pewna i za dobre pieniądze, bo specjalistów od logistyki brakuje.

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia we wszystko, co konieczne w procesie produkcji w firmie, to specjalista transportu. Odpowiada za to, aby towary sprawnie przemierzały kraj, Europę, a nawet cały świat, w sposób najbardziej efektywny – drogą morską, lądową lub powietrzną, i były w odpowiedni sposób przechowywane i dystrybuowane. Bez umiejętności logicznego myślenia, zdolności menedżerskich, przewidywania i szybkiego podejmowania decyzji utrzymanie się w tym zawodzie może stanowić kłopot.

Logistykę śmiało można polecić osobom wytrwałym i kreatywnym, które potrafią szybko przyswajać informacje, planować i myśleć logicznie.

Liceum
Logistyka jest jedną z najbardziej obleganych specjalności. I nie ma się czemu dziwić – logistyk jest zawodem o międzynarodowej renomie, i z dużą przyszłością, a efektywna logistyka stanowi klucz do sukcesu każdej firmy.
Jednakże do tych studiów trzeba się gruntownie przygotować.

Już w szkole średniej powinieneś zapoznać się wstępie ze światem logistyki. Musisz wiedzieć, że ta branża to nie tylko transport, tiry i magazyny, jak wielu uważa. Logistyka jest w bankach, firmach farmaceutycznych, instytucjach… w prawie każdej dziedzinie gospodarki. Warto czytać magazyny branżowe, pisma, które wydają centra logistyczne, bo to wprowadzi Cię w zagadnienia, które pojawią się podczas trzech lat studiowania.

W szkole średniej skup się na fizyce i matematyce, by potem mieć dobre podstawy do prowadzenia obliczeń na studiach. Koniecznie trzeba edukować się w programie Excel – to jedno z głównych narzędzi na studiach i w pracy. Ponadto należy doskonalić umiejętności językowe – bardzo przydadzą się na tym kierunku.

Studia

Jest to stosunkowo młody i dynamicznie rozwijający się kierunek, dzięki któremu nabywa się wiele przydatnych umiejętności i zyskuje się wiedzę nie tylko z zakresu transportu czy spedycji, ale też finansów, ekonomii, marketingu czy zarządzania. Pozwala to na podjęcie pracy w logistyce oraz wielu pokrewnych branżach.

Czego się nauczysz?
Przede wszystkim

 • umiejętnego planowania i gospodarowania środkami,
 • bilansowania kosztów,
 • tworzenia od podstaw kanałów dystrybucji,
 • prowadzenia finansów i księgowości,
 • ekonomii oraz zasad wolnego rynku.

Na studiach dużo problemów mogą sprawić zajęcia z matematyki, statystyki czy logiki transportu i dystrybucji, nieco mniej problemowe są ekonomia, zarządzanie transportem czy gospodarka zapasami. Z kolei do najciekawszych zajęć należy ekologistyka i planowanie procesów.

Logistykę możesz studiować na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, w systemie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają, w zależności od uczelni, sześć lub siedem semestrów, natomiast studia drugiego stopnia trzy lub cztery semestry.

I rok
Pierwszy rok to okres budowania podstaw tego, co będzie na kolejnych latach. Jest on o tyle nerwowy, że trzeba nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, a priorytetem jest utrzymanie się na uczelni. Jest to o tyle trudne, bo w sesji zimowej trzeba zaliczyć matematykę, która spędza sen z powiek każdego pierwszoroczniaka.

Inną zmorą tych studiów, obok matematyki, jest materiałoznawstwo. Czasem na tych zajęciach można postradać zmysły, śledząc obraz mikroskopowy struktury metalu, czy zdobywając wiadomości o jego składnikach strukturalnych, których nazwy nawet ciężko przechodzą przez gardło.

Kolejne lata
Stosunkowo szybko na wielu przedmiotach studenci wykonują tzw. projekty, czyli pracują na informacjach i danych z konkretnych firm, rozwiązując prawdziwe problemy. Tworzą np. plan optymalizacji zapasów magazynowych dla firm zewnętrznej albo projektują „zarządzanie projektami”. Tego typu zajęcia to najlepszy sposób na zapamiętanie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych przydatnych potem w pracy.

Najwięcej na temat logistyki zaczyna się dziać na trzecim roku. Wtedy też wykonuje się najwięcej projektów.

Absolwenci logistyki w swojej pracy bardzo często mają kontakt z firmami zagranicznymi, dlatego w trakcie studiów duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych (na niektórych uczelniach studenci muszą opanować na wysokim poziomie dwa języki obce).

Z czego będziesz miał zajęcia?

Zajęcia na logistyce odzwierciedlają przede wszystkim rzeczywiste problemy, z którymi będziesz się stykać po ukończeniu studiów. Stąd w ich trakcie nauczysz się m.in., jak są zbudowane magazyny, jakie technologie wykorzystuje się do składowania towarów, czym wozić dane produkty i jak planować trasy przejazdu, aby były opłacalne.

 • Na podstawach logistyki poznasz terminologię związaną z tymi problemami oraz wzory wykorzystywane do wyliczenia opłacalności transportu towaru czy kanału dystrybucyjnego.
 • W czasie zajęć z ekonomii przestrzennej i zarządzania środowiskiem dowiesz się, jak efektywnie zagospodarować daną przestrzeń i co należy zrobić, aby była ona bezpieczna dla ludzi oraz środowiska.
 • Na zajęciach z ekologistyki zdobędziesz wiadomości o bezpiecznej utylizacji odpadów i pozostałości z procesów produkcji lub ich ponownym wykorzystaniu, przewozie i składowaniu.
 • To wszystko poparte będzie statystyką, na której nauczysz się analizy i przetwarzania informacji poprzez rozwiązywanie zadań logicznych, oraz matematyką, na której poćwiczysz całki, macierze i funkcje graniczne, czyli typowe zadania przydatne w statystyce.
 • Abyś nie zapomniał, że podczas pracy będziesz się stykać z ludźmi, a nie tylko z komputerami, swoje zdolności menedżerskie rozwijać będziesz na zarządzaniu produkcją i usługami. Na tych zajęciach dowiesz się, jak sprzedać gotowy wyrób klientowi i jakie usługi świadczyć, by był on zadowolony z wyprodukowanego produktu.

Opisane przedmioty to tylko część z zajęć podstawowych. Pamiętaj, że do tego dojdą także przedmioty z wybranej przez Ciebie specjalności oraz praktyki zawodowe.

Czego dokładnie będziesz się uczył

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

 • procesy logistyczne;
 • integracja procesów gospodarczych;
 • podział funkcjonalny i fazowy logistyki;
 • wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne;
 • przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw;
 • zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce;
 • technologie informatyczne używane w łańcuchu dostaw;
 • analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw

Ekonomika transportu

 • proces transportowy i jego elementy;
 • organizacja transportu i formy jego organizacji; mierniki pracy w transporcie;
 • elastyczność popytu i podaży usług transportowych;
 • racjonalizacja potrzeb transportowych;
 • charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego;
 • koszty i ceny usług transportowych;
 • nowoczesne systemy transportowe;
 • przedsiębiorstwo transportowe;
 • polityka transportowa państwa

Projektowanie systemów i procesów logistycznych

 • projektowanie systemu logistycznego i metody używane do tego;
 • orientacja funkcjonalna i procesowa;
 • modele, standaryzacja i mapowanie procesów;
 • projektowanie procesu i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie;
 • metodyka zarządzania procesami gospodarczymi

Czego się uczysz?

Studia logistyczne są studiami zawodowymi. W programie studiów są:

 • infrastruktura techniczna procesów logistycznych
 • zarządzanie łańcuchami dostaw
 • logistyka dystrybucji
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyczna obsługa klienta
 • koncepcje logistyczne w biznesie
 • zarządzanie kosztami i controlling w logistyce

Praktyki

Już pierwszy rok kończył się praktykami w firmie spedycyjnej. Na wielu praktykantach robi wrażenie widok dziesiątków tirów wjeżdżających i wyjeżdżających do centrum logistycznego. Wtedy rodzi się myśl, jak można nad czymś takim zapanować? Każdy tydzień praktyk spędza się w innym dziale, poznając cały proces logistyczny.

 

Po zajęciach

Absolwenci logistyki podpowiadają i zachęcają do tego, by brać udział w czymś więcej niż tylko studiowanie. Najlepszym sposobem na karierę jest działanie w samorządzie – tam trafiają ludzie, którzy myślą o przyszłości.

Polecają także udział w konkursach organizowanych przez duże firmy. Takie doświadczenia pozwalają coraz głębiej wchodzić w kolejne zagadnienia logistyki.

Na uczelniach zazwyczaj prężnie działają koła naukowe, w których warto się udzielać. Bo konferencje, szkolenia, wyjazdy, warsztaty czy wykłady organizowane przez nie wychodzą poza standardowy program zajęć. Dodatkowo tę wiedzę przekazują ludzie z pasją a zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób.

Dzięki takiej aktywności łatwiej być zauważonym przez firmy, poszukujące pracowników z tej specjalności.

 

Końcówka

Studia licencjackie kończą się napisaniem pracy końcowej. Część z nich jest teoretyczna np. o systemach logistycznych, środkach transportu, opakowaniach w transporcie, programach elektronicznej gospodarki itp.

Wielu studentów studiów magisterskich kontynuuje naukę na studiach zaocznych, pracując i zdobywając doświadczenie zawodowe.

Specjalizacje

Większość uczelni oferuje podobne specjalizacje – logistyka handlu i dystrybucji, logistyka przedsiębiorstw przemysłowych, elektroniczna gospodarka, eurologistyka. Każda z nich przygotowuje do pracy w nieco innym charakterze:

 • logistyka handlu i dystrybucji przygotowuje do zajmowania stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w firmach handlowych i dystrybucyjnych;
 • logistyka przedsiębiorstw przemysłowych – do zarządzania w przemyśle,
 • natomiast elektroniczna gospodarka kształci specjalistów wdrażania i zarządzania elektronicznymi narzędziami realizacji procesów biznesowych, takimi jak zaopatrzenie, kooperacja produkcyjna, obsługa klienta i dystrybucja.
 • Eurologistyka wprowadza w specyfikę realiów jednolitego rynku wewnętrznego UE.

Inne

 • logistyka międzynarodowa
 • eksploatacja portów i floty
 • logistyka i technologia transportu
 • logistyka w gospodarce żywnościowej
 • ekonomika transportu i logistyka

 

Praca

Ukończenie logistyki daje szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy na kierowniczych stanowiskach w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych czy handlowo-spedycyjnych. Rynek przedsiębiorstw zajmujących się transportem oscyluje w granicach 50 – 70 tysięcy firm i przewiduje się, że kolejne będą rozwijać i uzupełniać swoją ofertę o usługi spedycyjne i logistyczne.

Te firmy interesują się absolwentami logistyki

 • Firmy produkcyjne, dla których zarządzanie procesami logistycznymi ma ogromne znaczenie z punktu widzenia strategii produkcji i sprzedaży. Na przykład z branży motoryzacyjnej, gdzie produkcja jest reakcją na potrzeby rynku i odbywa się na zasadzie „just on time”. Nie produkują towarów do magazynów, lecz na bieżąco wysyłają do odbiorców. Zamawiane komponenty i surowce do produkcji muszą więc być dostarczone dokładnie w tym momencie, w którym będą potrzebne, nie wcześniej i nie później.
 • Firmy outsourcingowe, które obsługują duże koncerny i zapewniają im transport, koordynację przesyłek czy też magazynowanie towarów. Takie firmy mają swoją flotę transportową, centra logistyczne i magazynowe. Należy nimi zarządzać i tym właśnie zajmują się specjaliści do spraw logistyki.
 • Firmy przewozowe i spedycyjne najczęściej potrzebują spedytorów, czyli osób zajmujących się pośrednictwem między klientem zainteresowanym przewiezieniem towaru a firmą przewozową. Dobry spedytor ze znajomością języka niemieckiego bądź francuskiego to osoba bardzo ceniona na rynku pracy, lecz nawet osoby bez doświadczenia znające język obcy, po odpowiednich studiach, odporne na pracę w warunkach dużego stresu są bardzo poszukiwane.
 • Firmy kurierskie potrzebują spedytorów przesyłek kurierskich, ale również specjalistów w centrach logistycznych. W Polsce już funkcjonują największe międzynarodowe firmy z tej branży, niemniej rynek tych usług nie jest w pełni zagospodarowany.