• Turystyka i rekreacja od dłuższego czasu jest jednym z najpopularniejszych kierunków na uczelniach państwowych. Można go studiować na AWF-ach oraz uniwersytetach. Ale nie tylko, także uczelnie niepaństwowe mają go w swojej ofercie.
 • Studia są wielopłaszczyznowe – uczą języka, ekonomii, socjologii, ale nie są bardzo absorbujące. Nie ma też zbyt dużego wysiłku fizycznego, gwarantują jednak ruch.
 • Turystyka i rekreacja należą do wyjątkowo przyjemnych studiów. Oprócz nauki rozumianej w tradycyjny sposób (wykłady, ćwiczenia, seminaria) czekają Cię dwa razy w roku obozy: letni i zimowy.
 • Na zajęciach sportowych studenci, w zależności od uczelni, uprawiają m.in. pływanie, kulturystykę, lekkoatletykę, gry zespołowe oraz łyżwiarstwo i narciarstwo.
 • Obozy sprawnościowe i rekreacyjne, ćwiczenia terenowe i rajdy, które odbywają się w Polsce lub za granicą – to swoisty smak tych studiów.
 • Studenci mają zajęcia z komunikacji społecznej i negocjacji, psychologii, prawa, historii kultury i sztuki. W programie studiów są też obozy i wycieczki.
 • Dzisiejsza turystyka stawia przede wszystkim na ludzi młodych, dynamicznych, twórczych i odpowiedzialnych zarazem. Dla nich szans ciekawej pracy nigdy nie zabraknie. Taka praca wiąże się zawsze z wyjazdem za granicę i jest oceniana jako bardzo atrakcyjna.
 • Obok tradycyjne turystyki dość dynamicznie rozwijają się mniej typowe dziedziny turystyki, jak tramping, agroturystyka czy survival.
 • Coraz większego znaczenia nabiera organizacja i obsługa wyjazdów integracyjnych dla firm.

Predyspozycje

 • Kandydat na turystykę i rekreacją powinien być ciekawy świata, interesować się szeroko pojętą turystyką i rekreacją, a do tego wysportowany i sprawny fizycznie.
 • Dobrze, gdy ma zdolności językowe. Na początku studiów angielski to podstawa na wszystkich uczelniach, ale w trakcie nauki obowiązuje nauka minimum dwóch języków obcych.
 • W tym zawodzie bardzo istotne są predyspozycje osobowościowe: zaradność, przebojowość, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi oraz radzenia sobie z nagłymi problemami.
 • Kandydaci na turystykę i rekreację powinni być otwarci i komunikatywni oraz odpowiedzialni. Oprócz żyłki podróżnika muszą posiadać umiejętności organizacyjne.

Studia

Studia prowadzone są w systemie bolońskim, czyli podzielone są na trzyletnie studia ­licencjackie oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie.

Przedmioty

Przedmioty wykładane na studiach turystyka i rekreacja dzielą się na:

 • ogólne,
 • podstawowe,
 • kierunkowe,
 • specjalistyczne, ściśle związane z wybraną przez studenta specjalnością.

Do przedmiotów ogólnych należą (dobór różny na różnych uczelniach):

 • języki obce (najczęściej dwa obowiązkowo, w tym język angielski, ale chętni mogą uczyć się trzech i więcej),
 • filozofia,
 • psychologia (przydaje się każdemu w branży, ponieważ jest to praca z ludźmi),
 • socjologia,
 • historia kultury i sztuki (niezbędna przewodnikom),
 • ekologia

oraz zaliczanych do ogólnych, ale zorientowanych bardziej praktycznie, jak:

 • pedagogika czasu wolnego,
 • fizjologia pracy i wypoczynku,
 • techniki pracy umysłowej,
 • wychowanie zdrowotne,
 • biologiczny rozwój człowieka,
 • fizjologia pracy i wypoczynku,
 • ekologia człowieka,
 • podstawy zarządzania,
 • finanse i bankowość,
 • podstawy statystyki i rachunkowości,
 • podstawy marketingu,
 • finanse przedsiębiorstw i rachunkowości,
 • komunikacja społeczna.

Do obowiązkowych przedmiotów dla wszystkich specjalności należą też różnie nazwane w uczelniach zagadnienia prawne turystyki i hotelarstwa oraz informatyka.
Obie dziedziny dają niezbędne podstawy poruszania się w prawie turystycznym i informatyce, na których opiera się dziś zarządzanie biurem czy hotelem.

W zestawie przedmiotów kierunkowych, w zależności od specjalności, jest duże zróżnicowanie.

 • Specjaliści od obsługi ruchu turystycznego mają w swoim programieŁ
  • marketing i zarządzanie w rekreacji i turystyce,
  • podstawy turystyki i rekreacji,
  • geografię turystyczną,
  • obsługę rekreacji i turystyki,
  • krajoznawstwo,
  • geografia turystyczna,
  • organizacja turystyki i rekreacji,
  • turystyka aktywna i kwalifikowana.
 • Fachowcy od rekreacji więcej czasu spędzają zaś na nauce:
  • odnowy biologicznej,
  • technik masażu,
  • dietetyki,
  • różnych form gimnastyki i organizacji czasu wolnego.
  • Uczą się, jak organizować imprezy, jak tworzyć programy rekreacyjne, a wreszcie jak budzić zainteresowanie rekreacją.
 • Studenci hotelarstwa mają więcej przedmiotów związanych z:
  • organizacją pracy hoteli,
  • obsługą klienta,
  • promocją,
  • zarządzaniem i marketingiem.
 • Wreszcie blok zajęć ruchowych, które tworzą przedmioty do wyboru, specjalizacje instruktorskie i zajęcia kondycyjno-sprawnościowe. W trakcie tych zajęć studenci uczą się technik gimnastycznych i rekreacyjnych oraz organizowania zajęć w terenie.Ich uzupełnieniem są praktyczne zajęcia z rekreacji (aerobic, callanetics itp.).

Ćwiczenia i obozy terenowe

Na turystyce i rekreacji niezapomniane wrażenia przynoszą obozy letnie i zimowe.

 • Studenci uczą się na nich, jak zagospodarować wolny czas na wycieczkach i obozach dla dzieci i młodzieży. Poznają różne zabawy plenerowe i zasady gier zespołowych np. siatkówki czy ringo, ćwiczą pływanie, bieganie, żeglowanie, windsurfing, urządzają sobie szkołę przetrwania, poznają tajniki budowania obozów czy rozpalania ogniska. Obowiązkowo muszą zaliczyć zajęcia z ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy.
 • W programie zimowych obozów jest jazda na nartach i łyżwach oraz organizacja zimowych zabaw, gier i zawodów.
 • W programie studiów są także wycieczki, rajdy, spływu kajakowe, podstawy wspinaczki skałkowej.

Zdobywanie uprawnień

Podczas studiów każdy student musi też uzyskać dodatkowe uprawnienia turystyczne. Na przykład:

 • pilota wycieczek,
 • informatora turystycznego,
 • instruktora turystyki kwalifikowanej (osoba taka zajmuje się organizacją wycieczek związanych z ruchem, sportem, a więc np. wędrówek pieszych, spływów kajakowych, wypadów rowerowych),
 • instruktora turystyki przetrwania (survivalu),
 • instruktora ekotechniki i przewodnika turystycznego.

Uzyskuje się je na różnego rodzaju kursach organizowanych poza uczelnią – między innymi przez biura podróży.

Praktyki

Program uzupełniają praktyki. Uczelnie mają podpisane umowy z różnorodnymi instytucjami, co sprawia, że studiujący na tym kierunku nie mają problemów ze zdobyciem doświadczenia zawodowego.Studenci na ogół trafiają do biur podróży, ośrodków rekreacyjnych, hoteli i instytucjach zajmujących się turystyką, zarówno w kraju, jak i za granicą. W biurach podróży robią tzw. papierkową robotę, zliczają słupki cyferek w księgowości, pomagają organizować wyjazdy, obsługują gości w hotelu, biorą udział w targach turystycznych, organizują imprezy rekreacyjne.

Niektóre uczelnie mają możliwość organizowania praktyk za granicą, we Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Turcji, na których, oprócz zdobywania doświadczeń z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki, studenci poznają kulturę kraju, zwyczaje jego mieszkańców, zabytki i historię, doskonalą znajomość języka, a także, co ważne, otrzymują referencje do przyszłej pracy.

Specjalizacje

Specjalność najczęściej wybierana jest po lub na trzecim roku studiów. Ich wybór jest dość szeroki:

 • animacja turystyki i rekreacji,
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego,
 • marketing, zarządzanie i reklama w turystyce,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • integracja europejska,
 • zarządzanie finansami i rachunkowość,
 • kształtowanie środowiska dla potrzeb turystyki,
 • obsługa turystyki – obsługa celna,
 • ekonomika turystyki,
 • agroturystyka,
 • rekreacja.

 

Perspektywy pracy

Pracy można szukać w całej branży turystycznej.

 • Przede wszystkim w biurach podróży, gdzie absolwenci turystyki pracują jako rezydenci, przewodnicy, pracownicy obsługujący klienta, kasjerzy biletów lotniczych.
 • Wielu z nich trafia do hoteli, obiektów sportowo-rekreacyjnych (baseny, hale, stadiony), stanic wodnych, statków pasażerskich, turystycznych, a nawet przedsiębiorstw żeglugowych.
 • Część otwiera własną działalność gospodarczą, otwierając biuro turystyczne, czy zakładając pensjonat albo gospodarstwo agroturystyczne.

 

Na turystyce i rekreacji

Będziesz miał zajęcia m.in. z:

 • fizjologii człowieka, ­
 • odnowy fizycznej i psychicznej
 • psychologii konsumenta,
 • ekonomii,
 • ubezpieczeń i transportu.

Poznasz

 • sposoby organizowania wyjazdów turystycznych;
 • problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw turystyczno
  -rekreacyjnych i sposoby zarządzania nimi;
 • podstawy prawa turystycznego.

Pierwszy rok

Przez pierwsze dwa semestry będziesz studiował

 • anatomię człowieka,
 • geografię turystyczną,
 • krajoznawstwo,
 • propedeutykę turystyki
  i rekreacji,
 • ekonomię,
 • finanse i podstawy rachunkowości,
 • psychologię,
 • socjologię.

Przedmioty

To jeden z tych kierunków, na których nie wystarczy wkucie wiedzy teoretycznej. W programach szkół niepublicznych, podobnie jak na uczelniach państwowych, obowiązują wykłady, ćwiczenia, obowiązkowe praktyki, ale także obozy, rajdy i wycieczki, czyli
tzw. zajęcia terenowe.

Nauki na turystyce jest niewiele, a przedmioty, które spędzają sen z powiek, to rzadkość. Większość przedmiotów jest stosunkowo łatwa i przyjemna.

Za najciekawsze studenci uznają psychologię i socjologię oraz propedeutykę turystyki i rekreacji,
w czasie której poznają m.in. historię polskiej turystyki.

Najtrudniejsze przedmioty na studiach to: finanse i rachunkowość, ekonomia oraz fizjologia i anatomia człowieka.

Młodzi ludzie chwalą sobie organizację turystyki, obozownictwo, szkolenia z organizacji spływów kajakowych czy prawo turystyczne.

Studia i praca

Już na czwartym i piątym roku studenci pracują. Są przewodnikami, sprzedają bilety lotnicze, pomagają w organizacji wyjazdów turystycznych, pracują w turystycznych portalach internetowych itp.

 

Gdzie studiować?

Studia na tym kierunku prowadzi między innymi:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie,
 • Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

Specjalizacje

Oferta jaką przedstawiają uczelnie jest imponująca. Trzy podstawowe i najczęstsze specjalizacje to:

 • obsługa ruchu turystycznego,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • agroturystyka.

Inne:

 • pedagogika czasu wolnego,
 • organizacja i zarządzanie w turystyce,
 • geografię turystyki,
 • organizacja żywienia,
 • agroturystyka i turystyka uzdrowiskowa.
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • informatyka w turystyce,
 • organizacja biur podróży,
 • polityka i ekonomika regionalna,
 • rynek turystyczny Unii Europejskiej,
 • administracja i postępowanie prawne w turystyce,
 • turystyka regionalna,
 • turystyka międzynarodowa,
 • zarządzanie sportem i rekreacją.
 • animacja turystyki i rekreacja,
 • obsługa celna w turystyce,
 • administracja samorządowa regionu turystycznego i przygranicznego,
 • pedagogika czasu wolnego,
 • ekonomika turystyki,
 • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką.

Na turystyce i rekreacji możesz także studiować dość oryginalne specjalności, na przykład turystykę zdrowotną albo rekreację zdrowotną. Decydując się na taką specjalność, dowiesz się, w jaki sposób zadbać o gości w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych.

Możesz też studiować turystykę kwalifikowaną. Tu z kolei poznasz zasady organizacji turystyki konnej, rowerowej, pieszej, wodnej, górskiej itp.

Dość ciekawa jest też specjalizacja turystyka morska i śródlądowa.
Tu nauczysz się umiejętności przydatnych w pracy na statkach pasażerskich, promach, w stanicach wodnych, ośrodkach sportów wodnych i rekreacyjnych, a także w instytucjach i przedsiębiorstwach żeglugowych.

 

Praca po turystyce i rekreacji

Po turystyce i rekreacji możesz pracować w charakterze:

 • pilota wycieczek,
 • przewodnika,
 • rezydenta,
 • animatora czasu wolnego,
 • menadżera zarządzającego przedsięwzięciami.