Słowa, słówka, terminy… Wkuwasz je głośno lub w myślach. Kiedy wydaje Ci się, że już je umiesz, nagle wszystko się pl¹cze, mylisz kolejnoœć słów, przekręcasz je. To znak, że Twoja pamięć potrzebuje małego holowania.

Sposób stary, ale jary – metoda pierwszych liter.

Twoje zadanie:
Zapamiętaj, które grupy zwierząt należą do kręgowców: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki.
1. Zaznacz na kolorowo pierwsze litery wyrazów.

Ryby,
Płazy,
Gady,
Ptaki,
Ssaki.

2. Do tych pierwszych liter poszczególnych słów dopasuj słowo (podobnie brzmiące) i ułóż zdanie (najlepiej śmieszne, ale niezbyt skomplikowane).
R P G P S
Rybi Płacz i Gadanie Ptaki Słyszały.

3. Zamknij oczy i wyobraź sobie tę sytuację.

4. Teraz sprawdź, czy to działa.

  • Przypomnij sobie scenkę.
  • Zapisz pierwsze litery poszczególnych wyrazów.
  • Dopisz do liter nazwy, które miałeś zapamiętać.

Działa? Nie ma siły – działa!

Twoje zadanie:
Jak zapamiętać KOLEJNOŚĆ okresów w dziejach Ziemi?

  • Zapamiętała pewne zdanie.
  • Pierwsze litery jego wyrazów to również pierwsze litery kolejnych ziemskich okresów.
  • Na klasówce wyrecytowała w myślach zapamiętane zdanie.
  • Wypisała w pionowym rządku pierwsze litery wyrazów.
  • Teraz już wystarczyło pamiętać, jak nazywają się okresy. Z ustaleniem kolejności nie miała problemu!

C iotka
T ekla
K ałużyńska
J est
T rochę
P odenerwowana
K iedy
D zieci
S toją
O bok
K onfitur
P orzeczkowych

C zwartorzęd
T rzeciorzęd
K reda
J ura
T rias
P erm
K arbon
D ewon
S ylur
O rdowik
K ambr
P rekambr

Twoje zadanie:
Dla Ady Szopińskiej wkucie nazw przypadków to pestka. Ale miała problem z zapamiętaniem ich kolejności. Ktoś poradził jej również naszą literową metodę.
M ały
D omek
C zerwonych
B iedronek
N adepnął
M ałżonek
W ilczycy

M ianownik
D opełniacz
C elownik
B iernik
N arzędnik
M iejscownik
W ołacz