Ile razy zdarzyło się, że starałeś się czegoś nauczyć i nic z tego nie wychodziło? A może nie potrafiłeś zrobić dobrej notatki?

Oto tekst. Jest naprawdę trudny.

Tadeusz Żychiewicz

Stwórca

Był czas, kiedy ludzie wyobrażali sobie ziemię w kształcie płaskiego talerza nakrytego kryształową czaszą firmamentu, na której zawieszono światła i ognie słońca, księżyca i gwiazd. Taki był ich pogląd na budowę wszechrzeczy; tak wyglądało w ich oczach to, co dziś nazwalibyśmy modelem wszechświata.

Kiedy jednak u progu Księgi Genesis Biblia notuje: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” – nieznany hebrajski autor zapisu nie ma na myśli żadnego w ogóle określonego obrazu fizykalnego. Nie wykazuje większego zainteresowania tą kwestią. Mówiąc „niebo i ziemia”, ma na myśli wszechświat, jakimkolwiek on jest; ma na myśli „to, co jest w górze i to, co jest na dole”, czyli wszystko istniejące, uniwersum. (…)

Hebrajskie bara – „stworzył” – zawiera wiele subtelnych i ważnych odcieni znaczeniowych, które bywają trudne do oddania w językach współczesnych, na ogół sztywniejszych, uboższych i mniej giętkich niż tamten język. (…) Bara znaczy: uczynił coś, czego przedtem nie było; powołał do istnienia coś, co nie istniało; wywiódł z nicości; sprawił, że w miejsce nicości (…) pojawiło się to, co istnieje, czyli wszystko – wszechświat.

Ponadto warto wiedzieć, że określenie to zawiera również ideę nowości i niezwykłości, a także czynności nie związanej z trudem. Ten zaś, który jest Stwórcą – siłą rzeczy, jako Sprawca stworzenia jest poza rzeczami stworzonymi.
fragment książki Genesis. Stare Przymierze

Etap I:

Podkreślamy najtrudniejsze słowa. Ich znaczenie trzeba będzie sprawdzić w słowniku języka polskiego lub słowniku wyrazów obcych. Nie pomijaj tego etapu. Kiedy zrozumiesz wszystkie słowa, tekst od razu wyda się mniej skomplikowany.

 • Firmament – sklepienie niebieskie, niebo, kopuła nieba
 • Obraz fizykalny – fizyczny, taki który można określić za pomocą zjawisk fizycznych (np. światło, dźwięk, eksplozja)
 • Genesis – początek
 • Hebrajski – żydowski, związany z Izraelitami
 • Uniwersum – wszechświat, kosmos
 • Subtelne – delikatne

Etap II:

Klamrami z boku zaznacz, na jakie części dzieli się tekst. Czy dotyczy tylko jednego zagadnienia, czy dzieli się na mniejsze części? Wyznacz te części.

Etap III:

Spróbuj nadać tytuły poszczególnym częściom, które wydzieliłeś za pomocą klamer.

 • Jak kiedyś wyobrażano sobie wszechświat?
 • Stworzenie świata w Biblii.
 • Znaczenie słowa bara.
 • Stwórca i to, co stworzył.

Etap IV:

Najtrudniejszy. Jednym zdaniem lub równoważnikiem zdania postaraj się streścić zawartość każdej z części. Używaj własnych, w pełni zrozumiałych słów. Mogą być nawet dowcipne.

 • Kiedyś: Wszechświat = ziemia to talerz + niebo, które jest nad ziemią.
 • W Biblii nie jest istotne to, co wchodzi w skład wszechświata ani jak dokładnie on wygląda.
 • Bara – stworzyć, NIC zamienić w COŚ.
 • Stwórca zrobił coś niezwykłego i nie było to dla niego trudne. Stwórca nie należy do rzeczy przez siebie stworzonych.

Etap V:

Teraz zdecyduj, w jakiej formie zapiszesz notatkę. Masz do wyboru: punkty, tabelkę, drzewko.
Szczegółowa tabelka może wyglądać tak: