Tag "dzielenie wyrazów"

Jak dzielić wyrazy?

Jak można dzielić wyrazy? Przede wszystkim na sylaby. I już pojawia się najważniejsza zasada: możesz przenosić części wyrazów do następnej linijki zgodnie z ich podziałem na sylaby. Pamiętaj! Sylaba (inaczej zgłoska) to część wyrazu, która składa się: z samogłoski (w każdej sylabie musi się znaleźć): i–gła, o–biekt, e–cho,   e–fekt, e–ko–lo–gia lub samogłoski i jednej lub kilku spółgłosek: pan–na, my–śla–łem, ma–te–ma–ty–ka. Skojarz przykłady! ma–ma,     książ–ka,     pia–ni–no,     kom–pu–ter, za–baw–ka,     łóż–ko,     od–dy–cha–nie,     mu–zy–ka,  sto–łek, gi–ta–ra,