Tag "Eduseja"

Eduseja nr 12

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 12   Zawartość numeru Epoka literacka – Barok w Polsce Mapa myśli Barok w Polsce Informacje wstępne Szlachta i sarmatyzm Poezja barokowa Barokowe środki stylistyczne Pamiętnikarstwo TEST z baroku Praca domowa Odpowiedz na pytania Sztuka pisania Technika pisania wstępów Egzamin gimnazjalny – wypracowanie Opis Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza Jaki to wiersz? Wyrazy niezwykłe – poetyzmy,

Eduseja nr 11

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 11   Zawartość numeru  Epoka literacka – Barok w Europie Mapa myśli Przegląd gatunków literackich Informacje wstępne Filozofia barokowa Twórcy Barokowe dzieła i bohaterowie Dwaj rycerze XVII wieku Praca domowa Odpowiedz na pytania Lektura „Don Kichot z La Manczy” „Świętoszek” Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza Co słychać w utworze? TEST Egzamin gimnazjalny – Pytanie z tekstu Rozpoznaj stylizację TEST Egzamin

Eduseja nr 10

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 10 Zawartość numeru  Epoka literacka – Renesans w Polsce Mapa myśli Twórcy polskiego renesansu Lektury polskiego renesansu TEST z renesansu Praca domowa Odpowiedz na pytania Lektura obowiązkowa Jan Kochanowski –  Fraszki Jan Kochanowski –  Pieśni Jan Kochanowski –  Treny Minitest z Kochanowskiego Nauka o języku Słowotwórstwo TEST ze słowotwórstwa Twoja przyszłość Chcę zostać oceanografem Galeria Albrecht Dürer  – Autoportret

Eduseja nr 9

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)  Pobierz nr 9 Zawartość numeru  Epoka literacka – Renesans cz. 1 Mapa myśli Ważne postaci epoki Renesans w Europie Praca domowa Odpowiedz na pytania Lektura obowiązkowa Romeo i Julia Sztuka pisania Jak pisać wstępy Wypracowanie Recenzja Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Jak skonstruowany jest tekst prozatorski Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Kto mówi w tekście? Egzamin gimnazjalny – Pytanie

Eduseja nr 8

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 8 Zawartość numeru  Epoka literacka – Średniowiecze cz. 2 Mapa myśli Ważne utwory TEST ze średniowiecza Praca domowa Odpowiedz na pytania Praca z tekstem Wypracowanie Opowiadanie Sztuka pisania Temat pracy Motyw do prac pisemnych Ojczyzna Lektura Stary człowiek i morze Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Jak skonstruowany jest tekst prozatorski Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza

Eduseja 4

NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 4 Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Liryka Filozofia Filozofia – TEST Architektura starożytnej Grecji i Rzymu Frazeologia z antyku Praca domowa (Odpowiedz na pytania) Lektura do egzaminu „Mały Książę” Motyw do prac pisemnych Przyjaźń Sztuka pisania Rozprawka Spotkanie z poezją Zbigniew Herbert „Apollo i Marsjasz” Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Jak klasyfikować teksty literackie Gramatyka na

Eduseja 5

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 5   Zawartość numeru   „BIBLIA” Mapa myśli Podział „Biblii” „Biblia” – TEST Co, gdzie, kiedy? Ważne teksty biblijne Sztuka pisania Konspekt Etapy pisania pracy Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Bohater liryczny Motyw do prac pisemnych Przyjaźń Gramatyka na teście Partykuła Historia TEST Matematyka Procenty i diagramy procentowe Angielski CZAS PRESENT PERFECT How to have an

Eduseja 6

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 6   Zawartość numeru    „BIBLIA” „Nowy Testament” zieje i działalność Chrystusa Przypowieści biblijne Frazeologia biblijna „Biblia” –  TEST Nawiązania do „Biblia” Pytania i odpowiedzi z „Biblii” Krótkie formy wypowiedzi pisemnej List List motywacyjny Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem TEST z nauki o języku Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza Tropy stylistyczne Motyw do prac pisemnych Przyjaźń

Eduseja 1

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 1   Zawartość numeru Periodyzacja epok literackich Epoka literacka – ANTYK Mapa myśli Mitologia  Ważne cytaty z antyku Cechy mitów Podział mitów Najważniejsze mity TEST z mitologii Praca domowa (Odpowiedz na pytania) 1. Wyjaśnij rodowód i znaczenie terminu „klasycyzm”. 2. Co dziś oznacza wyrażenie „syzyfowa praca”? 3. Na czym polega uniwersalizm mitów? Omów na wybranych przykładach. 4. Jakie uniwersalne

Eduseja 2

NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 2   Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Epika Lektura „Iliada” Praca domowa (Odpowiedz na pytania) „Odyseja” Praca domowa (Odpowiedz na pytania) TEST – „Iliada”, „Odyseja” Wypracowanie egzaminacyjne Piszemy wypracowanie z lektury Praca z tekstem Sztuka pisania Kilka rad na dobrą pracę pisemną Motyw do prac pisemnych Człowiek Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza Podmiot liryczny TEST z wiersza

Eduseja 3

NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 3   Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Dramat Lektura „Antygona” Praca domowa (Odpowiedz na pytania) Praca klasowa Krótkie formy wypowiedzi pisemnej Piszemy podanie Sztuka pisania Przestrogi i kryteria oceniania Motyw do prac pisemnych Przyjaźń Egzamin imnazjalny – Pytanie z wiersza Kontekst kulturowy Gramatyka na teście Przymiotnik Liczebnik Historia TEST WOS TEST W świecie mediów i informacji Angielski