Tag "ergo sum"

ERGO SUM nr 8

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 8  Zawartość numeru Epoka literacka – RENESANS W POLSCE Mapa myśli Informacje podstawowe Renesansowe wzorce parenetyczne Renesansowe tematy Twórcy renesansowej Polski Najważniejsze dzieła polskiego renesansu Filozofia renesansowa zawarta w literaturze epoki Wypowiedzi patriotyczne myślicieli renesansu Renesans w pytaniach i odpowiedziach cz. 2 Lektura do matury „Treny” Jana Kochanowskiego Nauka o języku Najważniejsze figury stylistyczne (tropy poetyckie) Składniowe środki stylistyczne (związane z budową składniową

ERGO SUM nr 7

 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)  Pobierz nr 7 Zawartość numeru Epoka literacka – RENESANS Mapa myśli Renesans w Europie 4 impulsy epoki Wielkie dzieła – przegląd Postacie i przestrzenie renesansowej literatury Najważniejsze pojęcia epoki Renesans w pytaniach i odpowiedziach  Lektura do matury „Fraszki” Jana Kochanowskiego „Pieśni” Jana Kochanowskiego Nauka o języku Znaczenie wyrazów. Sposoby wzbogacania słownictwa. Środki językowe wpływające na styl wypowiedzi.  

ERGO SUM nr 6

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 6    Zawartość numeru Epoka literacka – ŚREDNIOWIECZE Mapa myśli Średniowiecze w Polsce Zabytki polskiej literatury – przegląd Historiografia – dzieje państwa Średniowieczna hagiografia Średniowiecze w pytaniach i odpowiedziach  Lektura do matury „Bogurodzica” „Lament świętokrzyski” Motyw literacki Cnota Matura pisemna Wypowiedź monologowa – krok po kroku Nauka o języku Neologizmy Zapożyczenia w języku polskim Angielski na maturze Travel Kierunek studiów Administracja

ERGO SUM nr 5

 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 5    Zawartość numeru Epoka literacka – ŚREDNIOWIECZE Mapa myśli Informacje wstępne Cechy i średniowiecznej literatury Pareneza i literatura parenetyczna gatunki średniowiecznej literatury Etos rycerski Najsłynniejsi rycerze Ideał średniowiecznego władcy Filozofowie epoki i ich poglądy Jak odczytywać średniowieczną sztukę? „Czytamy” średniowieczny obraz Katedra gotycka tekstem średniowiecznej kultury Dwa główne style średniowiecza Obraz śmierci w literaturze i sztuce epoki średniowiecza Średniowiecze w pytaniach i odpowiedziach

ERGO SUM nr 4

 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 4    Zawartość numeru „Biblia” – mapa myśli Ważne terminy związane z „Biblią” Ważne pojęcia z zakresu poetyki Podział „Biblii” „Biblia” – informacje podstawowe najważniejsze księgi biblijne Gatunki biblijne Nawiązania do „Biblii” w późniejszych epokach Zbiór biblijnych frazeologizmów „Biblia” w pytaniach i odpowiedziach Matura pisemna –  motyw Bóg Matura ustna – nauka o języku Frazeologia Skróty i skrótowce Matura ustna Wypowiedź monologowa Angielski

ERGO SUM nr 3

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 3    Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Filozofia Pytania i odpowiedzi Spotkanie z poezją Zbigniew Herbert Dlaczego klasycy Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz Jak dokonać analizy i interpretacji wiersza Powtórka z poetyki i teorii literatury Matura ustna – nauka o języku Najważniejsze pojęcia z teorii literatury Słowotwórstwo Matura pisemna Argumentacja Matura pisemna –  motyw Bunt Kariera Co po maturze –

ERGO SUM nr 2

    BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 2   Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Liryka Dramat Antyk w poezji współczesnej Pytania i odpowiedzi Lektura do matury „Król Edy Pieśni Horacego Matura ustna – nauka o języku Funkcje tekstu Matura pisemna Temat – teza – hipoteza Matura pisemna –  motyw Codzienność Co po maturze – SZKOŁY WYŻSZE Filmoznawstwo

ERGO SUM nr 1

  BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 1   Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Mapa myśli Informacje wstępne Mitologia Najważniejsze mity Najtrudniejsze pytania Początki literatury Rodzaje literackie Gatunki literackie Epos Lektury do matury – przegląd Pytania i odpowiedzi Matura pisemna Maturalne ABC Matura ustna – nauka o języku Stylizacja językowa Matura ustna – motyw Artysta i sztuka Co po maturze – SZKOŁY WYŻSZE Turystyka i rekreacja