Tag "formy prac"

Rozprawka – argumenty = własne doświadczenia

Czy w rozprawce egzaminacyjnej naprawdę trzeba pisać o WŁASNYCH przeżyciach? I czy nie można trochę nazmyślać? Tematy, w których pojawia się możliwość pisania o osobistych doświadczeniach, powinny być przez Was… upragnione. Bo gdy brakuje innych – literackich, filmowych czy historycznych – argumentów, własne przemyślenia mogą bardzo wzmocnić rozprawkę. A czy można wymyślać? Oczywiście, że tak. Egzaminatorom wcale nie chodzi o to, żeby grzebać w Waszych życiorysach albo sprawdzać, czy napisaliście prawdę, lecz o to, by przekonać się, że umiecie