Tag "Gustaw Karol Jung"

ARCHETYP

ARCHETYP – twórcą teorii archetypów jest Gustaw Karol Jung, uczeń Zygmunta Freuda (patrz → psychoanaliza). Archetyp jest to praobraz, głęboko utajone pojęcie, pierwotne wyobrażenie właściwe wszystkim ludziom. Osiągnięciem Junga było bowiem twierdzenie o istnieniu wspólnej, zbiorowej podświadomości, czyli, że człowiek oprócz indywidualnej, „prywatnej” warstwy podświadomości, posiada jeszcze sferę „wspólną” – podświadomość grupową. Archetypy – obrazy odziedziczone po dawnych przodkach, należą właśnie do tej sfery i nie ujawniają się nigdy. Za