Tag "Hobbit"

Dlaczego w XXI wieku popularna jest literatura fantasy?

Dlaczego w XXI wieku popularna jest literatura fantasy? Spróbuj wyjaśnić to zjawisko, odwołując się do twórczości J.R.R. Tolkiena lub Andrzeja Sapkowskiego. Zwróć uwagę W temacie wypracowania jest ważne słówko „lub”. To oznacza, że albo odwołujesz się do twórczości Tolkiena, albo do Sapkowskiego. Oczywiście, we wstępie czy zakończeniu możesz napisać, że znasz także twórczość drugiego z wymienionych autorów. Ale Twoja praca nie może stać się porównaniem Sapkowskiego do Tolkiena. Musisz odpowiedzieć na pytanie