Tag "Joachim Peters"

Joachim Peters – bohater literacki

Lektura: Niemcy Leona Kruczkowskiego Metryczka bohatera Joachim Peters – przed wojną był naukowcem, asystentem profesora Sonnenbrucha. Za działalność antyfaszystowską trafił do obozu. Szukał schronienia w domu profesora, ponieważ uważał, że jest to człowiek godny szacunku, który nikomu nie odmówi pomocy. Najważniejsze wydarzenia w jego życiu:  aresztowanie, uwięzienie w obozie koncentracyjnym, ucieczka z obozu, pojawienie się w domu profesora Przedstawiony w momencie:  pojawienia się w domu profesora Sonnenbrucha Co wiadomo o jego dalszych losach:  bardzo niewiele, ale można się domyślić,